Home | Thema's | Arbeidsmarkt | Culturele diversiteit

Meer leidinggevenden met migratie-achtergrond

 

Doe mee en sluit u aan bij de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top!

De Alliantie Culturele Diversiteit in de Top zet zich in voor meer cultureel talent in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. We voeren een breed scala van acties uit, gericht op het gemeenschappelijke doel: meer leidinggevenden en bestuurders met migratie-achtergrond.

Meedoen?

Doet u mee en levert u ook een bijdrage om cultureel talent in de top te versterken? Wordt dan koploper in onze campagne ‘Culturele diversiteit in de top’.

Meld u aan!

 

Concreet betekent dit dat uw bedrijf het belang van het onderwerp onderstreept en participeert in het aanbod van de alliantie., Bijvoorbeeld door het inzetten van ambassadeurs, het bijwonen/hosten van bijeenkomsten en/of het aandragen van vacatures/kandidaten voor leidinggevende posities.

Alliantie Culturele Diversiteit in de Top

De Alliantie wordt gevormd door een aantal organisaties die zich inzetten voor meer divers talent: de Sociaal-Economische Raad (SER), Talent naar de Top, Diversiteit in Bedrijf, Agora Network, NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland en The Other Network.

Zij hebben de handen ineen geslagen na de bijzondere bijeenkomst ‘NL Culturele diversiteit in de top’ in oktober 2017. Tijdens deze bijeenkomst in het SER-gebouw hebben meer dan 100 bestuurders afgesproken om culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven verder te bevorderen, voor maximale sociale cohesie en het benutten van al ons economisch potentieel in Nederland. 
Bekijk een fotoserie van deze bijeenkomst >

 


Wat bieden wij?

Kennisdeling en ontmoeting:

training over impliciete vooroordelen; training van mentees en mentoren; boardroomsessies; individueel advies bij het opstellen van een bedrijfsplan gericht op meer diversiteit aan de top; advies en kennis over divers werven en selecteren; advies en kennis over een cultureel inclusief bedrijfsklimaat; event bij de SER; netwerkbijeenkomsten, bijvoorbeeld van Charterondertekenaars, en multiculturele events.

Monitoring:

  • onderzoek naar de stand van zaken van culturele en gender diversiteit in de top;
  • inhoudelijke artikelen.

Rolmodellen en multiculturele netwerken:

  • toegang tot alternatieve kanalen om multicultureel talent te bereiken;
  • pool met rolmodellen.

Communicatie:

  • exposure van de resultaten op bedrijfs- en overstijgend niveau via artikelen, digitale platforms en media;
  • zichtbaar maken van multicultureel talent (o.a. rolmodellen en ambassadeurs).

Bijeenkomst culturele diversiteit aan de top

Op 25 oktober 2017 vond in de Raadzaal van de SER de bijeenkomst “Culturele diversiteit aan de top” plaats. Het was een bijzondere bijeenkomst met brede vertegenwoordiging van liefst 100 top-mensen van bedrijven en maatschappelijke organisaties in Nederland, en rolmodellen met een cultureel diverse achtergrond. De levendige dialogen en de positief-constructieve sfeer vormden een mooie basis voor de vorming van de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. Klik op de foto voor een impressie van de bijeenkomst.

Voorkant fotoverslag bijeenkomst: NL Culturele Diversiteit in de Top