Home | Thema's | Arbeidsmarkt | Artikelen SERmagazine

Artikelen SERmagazine Thema Arbeidsmarkt

Onderstaande artikelen over de arbeidsmarkt verschenen in het SERmagazine.

VNG-voorzitter Jan van Zanen

7 september 2018

Naar een verantwoorde digitale samenleving

7 september 2018

SER-signalering Vluchtelingen en werk

8 juni 2018

Win-win-win voor sector, deelnemers en individuele bedrijven

3 mei 2018

SER werkt aan ‘doe-agenda’ voor een leven lang leren en ontwikkelen

3 mei 2018

Commissievoorzitter Henri de Groot over SER-advies Energietransitie en werkgelegenheid

3 mei 2018

SER-verkenning over het combineren van banen

10 april 2018

SER-advies optimalisering verlofregelingen

5 maart 2018

Kunstmatige intelligentie verandert de arbeidsmarkt

2 februari 2018

SER Brabant loopt voorop met advies over toekomst arbeidsmarkt

30 november 2017

Arbeidsmarktagenda met 25 actiepunten

30 november 2017

Gemeenten en sociale ondernemingen hebben elkaar nodig

3 november 2017

Routinematig werk verdwijnt

31 augustus 2017

SER en ministerie van SZW schrijven visie op ‘Toekomst van werk’

6 juli 2017

Interne flexibilisering biedt kansen

6 juli 2017

Praktijkbijeenkomst over combinatiebanen

1 juni 2017

SER-conferentie kijkt naar Europese voorbeelden

4 mei 2017

SER en RvC adviseren over arbeidsmarkt kunst en cultuur

4 mei 2017

Pilotprojecten voor betere dienstverlening bij werkloosheid

4 mei 2017

OESO brengt rapport uit over Nederlandse ‘skills’

4 mei 2017

SER-kroonlid Bas ter Weel, directeur SEO Economisch Onderzoek:

2 maart 2017

SER-advies over regionale samenwerking

2 maart 2017

SER bundelt inspirerende voorbeelden voor ‘Nationale Skills Strategie’

2 maart 2017

SCP-rapport blikt vooruit naar 2050

2 februari 2017

Mashad Bani-Aman, The Other Manager 2016

2 februari 2017

Robotisering: Stratego in de gouden driehoek

14 december 2016

Hoe combineer je werk en zorg?

2 december 2016

Romke van der Veen over SER-verkenning ‘Mens en technologie’

3 november 2016

Mariëtte Hamer over SER-advies over werken, leren en zorgen in de toekomst

3 november 2016

Oud-voetballer John de Wolf boegbeeld ouderenparticipatie

4 oktober 2016

Officemanager Kelly Myers heeft een bindweefselstoornis

2 september 2016

Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan vaardigheden van de toekomst

2 september 2016

Supermarktmedewerker Robin Vennema heeft taaislijmziekte

1 juli 2016

SER-verkenning over sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen

1 juli 2016

SER-EU-conferentie over ‘Decent Work’

1 juli 2016

Recyclingbedrijf Wilkohaag mikt op onderkant arbeidsmarkt

1 juli 2016

SER presenteert verkenning minimumjeugdloon

3 juni 2016

Irene Versteeg na bijna dertig jaar aan de slag

3 juni 2016

EU-conferentie over werkbehoud bij chronische aandoening

3 juni 2016

Werkwijzervluchtelingen.nl bundelt kennis en informatie

4 mei 2016

Ik wil niet mijn hele leven thuis op de bank zitten

4 mei 2016

SCP-onderzoeker Wil Portegijs over de vrije tijd van vrouwen

1 april 2016

Kroonlid Louise Gunning over SER-advies werkenden met chronische ziekte

1 april 2016

Geef iemand eerst eens een kans

1 april 2016

Werkconferentie robotisering en arbeidsmarkt

3 maart 2016

SER-werkconferentie ‘Samen Werken voor de regio’

3 maart 2016

Ik ben niet mijn ziekte, maar een collega

3 maart 2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer over advies Kindvoorzieningen

5 februari 2016

Meedoen: Heleen Knottnerus, kunsthistorica, reuma- en diabetespatiënt

5 februari 2016

Arbeidsmarktverkenning SER en Raad voor Cultuur

5 februari 2016

Discussie over wettelijk minimumjeugdloon

4 december 2015

Vervolg op SER-advies arbeidsmarkt en WW

2 oktober 2015

Lokale dynamiek

2 oktober 2015

Delen is hip, maar ook complex

2 oktober 2015

Chronisch zieken kunnen ook bijdragen aan de arbeidsmarkt

2 oktober 2015

Robots voor meer welvaart

8 september 2015

Robotisering: kans of bedreiging?

8 september 2015

Charter Diversiteit gelanceerd

8 september 2015

Stap terug aan het einde van loopbaan

3 juli 2015

Scheidslijn

3 juli 2015

Kinderopvang: grote verschillen in Europa

3 juli 2015

Werkconferentie over EU-arbeidsmigratie in de praktijk

1 mei 2015

Vitale senioren

1 mei 2015

Tweede verkenningssessie over leren in de toekomst

1 mei 2015

Jongerenorganisaties willen barrières slechten

1 mei 2015

‘Op alle leeftijden is het spitsuur’

1 mei 2015

Drie verkenningssessies over onderwijs en arbeidsmarkt

6 maart 2015

Advies toekomstige arbeidsmarkt en WW

6 maart 2015

Maak Europese arbeidsmarkt eerlijker

3 februari 2015

SER-kroonlid Saskia Klosse wil werkbare oplossingen

15 december 2014

Nederland telt steeds meer multi-jobbers

15 december 2014

Mentoren uit bedrijfsleven begeleiden allochtone jongeren

30 september 2014

Fusieregels onder de loep

30 september 2014

‘Combinatie werk-zorg vraagt nieuwe regels’

30 september 2014

‘Zullen we er wat aan gaan doen of niet?’

5 september 2014

Banenverlies in welzijn, kinderopvang en jeugdzorg

4 juni 2014

Arbeidsmarktpartijen in gesprek met sociale partners

25 april 2014

Yves Leterme (OESO) houdt Nederland Nu-lezing

28 maart 2014

Sectorplan om dreigend personeelstekort te voorkomen

28 maart 2014

CNV-voorzitter Maurice Limmen

28 maart 2014

Wientjes en Heerts zoeken arbeidsmarktpartijen op

27 februari 2014

Bouw- en infrasector gaat mensen opleiden

27 februari 2014

Werkkamer: Door het vuur voor kwetsbare mensen

30 januari 2014

Startbijeenkomst Link2Work, project voor migrantenjongeren

30 januari 2014

SER-congres over arbeidsmarkt en regie Werkloosheidswet

30 januari 2014

Smit: ‘Vakbeweging moet sneller vernieuwen’

13 december 2013

Studiedag van SER Nederland en Vlaanderen

25 oktober 2013

Mirjam Sterk: Alles beter dan op de bank zitten

25 oktober 2013

Adviesaanvraag over combineren van banen

25 oktober 2013

Marjan Oudeman: ‘Er moet weer perspectief komen’

27 september 2013

Hietkamp en Coenmans: Nieuw bloed bij jongerenbonden

27 september 2013

Nederlandse Arbeidsmarktdag voor onderzoekers en beleidsmakers

29 augustus 2013

Janneke Plantenga: De toekomst vraagt flex

29 augustus 2013

SER adviseert over toestroom buitenlandse werknemers

27 juni 2013

Mirjam van Praag over advies ambachtseconomie

27 juni 2013

Arbeidssocioloog Fabian Dekker over flexwerken

30 mei 2013

Barbara Baarsma over SER-advies internationale studenten

25 april 2013

Wethouder Ineke Smidt over decentralisatie rond ‘werk’

29 maart 2013

SER-Kenniscafé met internationale studenten

29 maart 2013

BAM: ‘We laten veel talent liggen’

29 maart 2013

Een stap terug in functie én salaris

22 februari 2013

SER-advies over binden van internationale studenten

25 januari 2013

Elrie Bakker (HBA) over de adviesaanvraag ambachtseconomie

25 januari 2013

SER-werkgroep zet zich in voor allochtone jongeren

14 december 2012

Irmgard Borghouts: Sneller van werk naar werk

14 december 2012

Symposium SER en Binnenlandse Zaken over bevolkingsdaling

26 oktober 2012

Heerts: Solidariteit moet weer op de kaart

26 oktober 2012

SER-voorzitter kan meteen aan het werk

28 september 2012

Jongerius en Gortzak over hun afscheid van de vakbeweging

28 september 2012

SER-commissie behandelt klachten aanstellingskeuringen

28 juni 2012

Jetta Klijnsma over de inrichting van de nieuwe vakbeweging

29 mei 2012

Flexibilisering van arbeidsmarkt blijft toenemen

29 mei 2012

SER-advies postinitieel onderwijs

30 maart 2012

De Nieuwe Vakbeweging: Kiezen tussen leden en invloed

23 februari 2012

SER houdt symposium over vervagende scheidslijnen op de arbeidsmarkt

27 januari 2012

In heel Europa moet de arbeidsparticipatie omhoog

27 januari 2012

Herman Wijffels en Han Noten over De Nieuwe Vakbeweging

27 januari 2012

Stine Jensen houdt Verwey-Jonker/SER Lezing

8 december 2011

Motivaction-onderzoekers over verschillen in arbeidsmentaliteit

8 december 2011

‘Verjonging is hard nodig’

8 december 2011

‘De werknemer wordt schaars’

8 december 2011

MHP: ‘Opkomen voor vrijheid, werknemersbelangen en solidariteit’

28 oktober 2011

Boot: ‘Midden in de crisis zijn er geen mooie oplossingen’

28 oktober 2011

SER werkt aan advies over doorlopende scholing van werkenden

29 september 2011

Op zoek naar nieuwe solidariteit

30 juni 2011

Congres SER en Nationale Jeugdraad

30 juni 2011

Werken maakt gelukkig

26 mei 2011

‘Het kabinet zet in op een breed sociaal akkoord’

26 mei 2011

Tini Hooymans over het SER -advies ‘Tijden van de samenleving’

1 mei 2011

SER-advies over stimuleren baanmobiliteit

1 mei 2011

Nieuwe solidariteit

1 mei 2011

MHP: ‘Brussel moet van onze lonen afblijven’

1 mei 2011

Nieuw Wassenaar?

24 maart 2011

Langer werken gaat niet vanzelf

24 maart 2011

Nederlands/Vlaamse SER-Studiedag over duurzame inzetbaarheid

1 maart 2011

SER-kroonlid Mirjam van Praag gelooft in Het Nieuwe Werken

28 januari 2011

Hoogleraar Jelle Visser over de afnemende organisatiedrang

28 januari 2011

Catelene Passchier (FNV-bestuurder) kijkt over de grenzen

14 december 2010

Stichting van de Arbeid viert 65-jarig jubileum

1 november 2010

‘Ambachten zijn onmisbaar in onze samenleving’

1 november 2010

SER: ZZP'ers tellen mee

1 oktober 2010

Herijking van de klassieke SER-doelstellingen

1 oktober 2010

Arbeidsovereenkomsten van de toekomst

1 oktober 2010

SER -kroonlid Hans Kamps over advies jongerenarbeidsmarkt

1 september 2010

Rapport Verwey-Jonker Instituut: kleurenblindheid leidt tot ongelijke kansen

1 september 2010

Jan Willem van den Braak (VNO-NCW) ondersteunt Sociale Dialoog Aruba

1 september 2010

Akkoord van Wassenaar keerpunt in relatie regering en sociale partners

1 september 2010

Paasbestand in 1973 dankzij SER-voorzitter

1 juli 2010

Stichting van de Arbeid viert 65-jarig bestaan

1 juni 2010

SER-jubileumsymposium over arbeidsmobiliteit

1 juni 2010

SER Flevoland denkt mee over nieuwe woningen en arbeidsplaatsen

1 juni 2010

Loonpolitiek leidt tot SER-boycot

1 mei 2010

Jongeren over de arbeidsmarkt van de toekomst

1 mei 2010

Adviesaanvraag over gevolgen dalend inwonertal

1 april 2010

Proefschrift Hester Houwing over flexicurity

1 maart 2010

Hilda Verwey-Jonker: het eerste vrouwelijke SER-kroonlid

1 maart 2010

Onafhankelijke deskundigen zijn de kracht van provinciale SER

2 februari 2010

Kabinet vraagt SER om advies over arbeidsmobiliteit

2 februari 2010

Jubileumsymposium SER over vroege selectie in het onderwijs

2 februari 2010

Hoogleraar Janneke Plantenga over flexibilisering van arbeid

2 februari 2010

Zzp’ers willen erkenning

1 januari 2010

‘Emancipeer de werkenden’

1 januari 2010