Voorwaartz

Training ‘Vlot vaardig, vlot verder!’: snelle leerlingen burgeren sneller in.

Doelen en aanpak

Taalopleider Voorwaartz heeft, samen met Vier L Re-integratie ‘Vlot vaardig, vlot verder!’ samengesteld. De aanpak is erop gericht dat statushouders die de taal snel oppikken snel kunnen inburgeren in de Nederlandse samenleving. Het bedrijf benut ook haar eigen netwerk van bedrijven en opleidingen om statushouders vervolgmogelijkheden te bieden. De afgelopen 2 jaar namen er in Breda 152 statushouders vanuit verschillende gemeenten deel aan ‘Vlot vaardig, vlot verder!

In Uden voert de organisatie een dergelijk traject op kleine schaal uit. Hier worden ook statushouders toegelaten die zich de taal minder snel eigen maken.
Het project loopt in de regio Breda.

Lees meer over dit project (pdf)

Meer informatie over dit project (website van Voorwaartz)

Contact

https://www.voorwaartz.nl/contact/