Organisaties

Vluchtelingen vinden in Nederland vaak lastig een baan. U kunt hen hierbij helpen, door een vluchteling in dienst te nemen of te helpen bij het vinden van een baan. Hier vindt u een overzicht van organisaties waar u terecht kunt voor vragen of ondersteuning.

Een vluchteling in dienst nemen


Werkgeversservicepunt

Aannemen van iemand met afstand tot de arbeidsmarkt

Als u een vluchteling wil aannemen, kunt u mogelijk gebruik maken van voorzieningen of financiële regelingen. Hiervoor kunt u terecht bij een werkgeversservicepunt (WSP) bij u in de buurt. Een (WSP) is een samenwerking van onder andere gemeentes, het UWV en onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. De dienstverlening van het WSP is kosteloos.

Meer informatie over het Werkgeversservicepunt
Zie ook: informatie over arbeidsmarktregio's en werkgeversservicepunten

Werk.nl

Vacaturebank en informatie voor werkgevers

Werk.nl is een goed startpunt voor het vinden van een vluchteling als kandidaat voor een baan. Werk.nl is de vacaturebank en cv-database van het UWV. Werkgevers kunnen op werk.nl gratis vacatures plaatsen en kandidaten zoeken voor openstaande vacatures. Ook vindt u hier informatie over contract en loon, ontslag, werkvergunningen en het werven van personeel.

Contactgegevens

0900 – 92 95 
www.werk.nl

UWV

Aannemen van een werknemer met een uitkering

Veel vluchtelingen hebben in Nederland eerst een uitkering voordat zij een baan vinden. Bij het UWV kunt u terecht met vragen over het aannemen van iemand met een uitkering. Ook vindt u bij het UWV informatie over regelingen voor werknemers met een handicap of het aannemen van jonge of juist oudere werknemers.

Contactgegevens

0900 – 92 95
www.uwv.nl

Vluchtelingen aan werk helpen

UAF

UAF begeleidt vluchtelingen in Nederland bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Om de kans op een baan te vergroten biedt UAF aan het eind van de studie een sollicitatietraining en netwerkbijeenkomsten aan. Vluchtelingen met de wens tot een eigen bedrijf krijgen van het UAF begeleiding bij alle facetten van het ondernemerschap. Ook begeleidt UAF meer dan 400 vluchtelingen die zich graag in de gezondheidszorg willen inzetten. Het project Met Zorg draagt bij aan duurzame instroom van vluchtelingen als medewerker in de gezondheidszorg.

Contact

030 – 2 520 835 
info@uaf.nl
www.uaf.nl

VluchtelingenWerk Nederland

Stimuleren van arbeidsparticipatie door vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland helpt vluchtelingen in gemeenten bij het vinden van een baan. Hierbij wordt samen met de vluchteling bekeken welke mogelijkheden er zijn op basis van opleiding, werkervaring, kennis van de taal en persoonlijke interesses. Ook organiseert VluchtelingenWerk sollicitatietrainingen. VluchtelingenWerk onderhoudt in dit kader contact met de gemeente, het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Job coaches

VluchtelingenWerk zet vrijwilligers in als job coaches voor vluchtelingen. De kracht van job coaches zit in de hoeveelheid tijd en aandacht die zij steken in het leren kennen van de werkzoekende vluchtelingen. Daarbij kunnen talenten aan het licht komen die niet op hun cv staan, maar voor een werkgever wel wel interessant zijn. De job coaches worden begeleid door beroepskrachten.

Contactgegevens

020 3 467 200
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl


Charter Diversiteit

Bevordering van diversiteit op de werkvloer

Het Charter Diversiteit bevordert diversiteit en inclusie op de werkvloer in de publieke en private sector. Werkgevers kunnen vrijwillig deelnemen aan het Charter Diversiteit. Door ondertekening van het charter beloven werkgevers dat ze gelijke kansen en diversiteit in hun bedrijf actief bevorderen. Het Charter Diversiteit is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en wordt uitgevoerd Diversiteit in bedrijf.

Contactgegevens

070 – 3 499 576
DIB@stvda.nl
www.diversiteitinbedrijf.nl

Scholars at Risk

Vanaf 2009 biedt het UAF in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen in Nederland en België 15 tot 20 vervolgde wetenschappers per jaar de mogelijkheid om tijdelijk in Nederland hun werk voort te zetten in veiligheid en vrijheid. Zo blijft de kennis van belangrijke stemmen uit landen met repressieve regimes behouden. Tegelijkertijd profiteren hoger onderwijsinstellingen van de bijdrage van inspirerende collega’s aan onderzoek en onderwijs.

Contactgegevens

030 – 2 520 835 
info@uaf.nl
www.uaf.nl

Dress for Succes

Voor ondersteuning bij een sollicitatiegesprek

Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden voorziet van representatieve kleding en praktische ondersteuning om succesvol te kunnen solliciteren. Dress voor Success is er voor mensen met een minimuminkomen die onvoldoende financiële middelen hebben om zich passend te kleden voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek.

Contactgegevens

06 – 45 251 937
info@dressforsucces.nl
www.dressforsuccess.nl

Starten van een eigen bedrijf


Kamer van Koophandel

Inschrijven als ondernemer en advies

Vluchtelingen die een eigen bedrijf willen starten, kunnen bij de Kamer van Koophandel terecht. Bij de Kamer van Koophandel kunnen ze hun onderneming registeren. Daarnaast geeft de Kamer van Koophandel advies en ondersteuning aan startende ondernemers.

Contactgegevens

088 5 851 585
www.kvk.nl


Ondernemersplein.nl

Wet- en regelgeving en subsidies

Op Ondernemersplein.nl vindt u alle informatie van de (semi)-overheid over ondernemen. Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Ondernemersplein.nl is een initiatief van onder andere het Ministerie van Economische Zaken samen met de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst.

Ga naar ondernemersplein.nl


Ondernemersklankbord

Advisering van het MKB

Voor advies van andere ondernemers kunnen vluchtelingen met een eigen bedrijf terecht bij het Ondernemersklankbord. Het Ondernemersklankbord adviseert ondernemers in het midden- en kleinbedrijf over ondernemingsvragen.

Contactgegevens

070 3 490 600
www.ondernemersklankbord.nl


Cordaid

Voor ondernemers met afstand tot de arbeidsmarkt

Als vluchteling kan het lastig zijn om in Nederland een eigen bedrijf te starten. Cordaid helpt daarom mensen met lage inkomens en een afstand tot de arbeidsmarkt bij het opzetten van hun onderneming. Dit doet Cordaid door het aanjagen van coöperatief ondernemerschap: een concept waarbij mensen samen gaan ondernemen. Cordaid kan de coöperatie helpen oprichten, advies geven op business plannen en ondersteuning bieden bij andere bedrijfseconomische kwesties. Daarnaast heeft Cordaid een klein start kapitaal beschikbaar voor de beginfase van de coöperatie.

Contactgegevens

070 – 3 136 300
info@cordaid.nl
www.cordaid.nl

Qredits

Voor coaching en (start)kapitaal 

Startende en bestaande ondernemers kunnen bij Qredits terecht voor zakelijk krediet (tot maximaal € 250.000), coaching en handige online tools voor ondernemers. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. Qredits is een stichting zonder winstoogmerk.

Contactgegevens

0900 – 7 733 487
www.qredits.nl


Uitzendorganisaties en vluchtelingen


NBBU

De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. NBBU voert een actief beleid ten behoeve van vluchtelingen. In dit kader werkt NBBU samen met het UAF. Deze stichting beschikt over een databank met 400 hoogopgeleide professionals, van wie een deel direct op de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden ingezet. Sommige anderen zitten nog in een begeleidingstraject en worden geholpen bij het vinden van een passende baan of stageplek.

Contact

www.nbbu.nl/nieuws/hoogopgeleide-vluchtelingen-klaar-voor-arbeidsmarkt/

Randstad

Randstad houdt zich actief bezig met de plaatsing van vluchtelingen. Zo loopt er momenteel een pilot samen met het COA om 95 vluchtelingen te begeleiden naar werk. De kandidaten zijn de Engelse taal machtig en kunnen in het ‘jobcenter’ workshops volgen over solliciteren en de arbeidsmarkt.

Contactgegevens

www.randstad.nl


ManpowerGroup

Manpower is als uitzendbureau betrokken geweest bij het project Startbaan. Dit project is in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland uitgevoerd. Momenteel werkt Manpower mee aan een opleiding tot tolk speciaal voor vluchtelingen. Van de eerste lichting, die halverwege 2015 is begonnen met de opleiding, is inmiddels iedereen aan het werk.

Contactgegevens

088 - 2 828 140
kanikjehelpen@manpower.nl
www.manpower.nl


OTTO Work Force

OTTO Work Force houdt zich actief bezig met de bemiddeling van migranten, waaronder ook vluchtelingen. OTTO Work Force richt zich onder andere op plaatsing van vluchtelingen bij bedrijven direct nadat ze een verlbijfsvergunning hebben gekregen. Het gaat hierbij vooral om banen in de tuinbouw, logistiek of schoonmaakindustrie. 

Contactgegevens

047 - 8 529 999
info@OTTOworkforce.eu
www.ottoworkforce.com

 

Internationale diploma waardering en ervaringscertificaat


Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW)

Waardering buitenlandse diploma’s

IcDW is het loket voor vragen over waardering van internationale diploma’s. Een diplomawaardering vertelt wat de waarde is van een buitenlandse diploma’s en opleidingen in Nederland. Ook als vluchtelingen geen opleidingsdocumenten meer hebben, kunnen zij advies krijgen over hun opleidingsniveau in de vorm van een Indicatie Onderwijsniveau. Het IcDW is het gezamenlijke digitale loket van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Nuffic.
 
Contact

079 – 3 217 930
info@idw.nl
www.idw.nl

Nationaal Kenniscentrum EVC

Het Nationaal Kenniscentrum EVC bewaakt de kwaliteit van EVC (Erkenning van Verworven Competenties) procedures. Tijdens die procedure wordt door erkende EVC aanbieders voor u een Ervaringscertificaat opgesteld waarmee uw persoonlijke kennis en vaardigheden in beeld worden gebracht. Het is een duidelijke beschrijving wat u in de praktijk heeft (bij)geleerd. Het ervaringscertificaat is een ‘paspoort voor passend werk’ en kan ook ingezet worden in het kader van een verdere studie.
Juist voor vluchtelingen die vaak zonder vooropleiding of zonder diploma hier in Nederland op zoek gaan naar werk is het van belang om een beschrijving te krijgen van wat ze kunnen en zoal geleerd hebben. En dat is de functie van een EVC procedure en het Ervaringscertificaat. 

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl


Automonteur aan het werk Shutterstock