Recente beleidsinitiatieven

Om vluchtelingen al snel te laten participeren op de arbeidsmarkt is er veel aandacht voor vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Veel organisaties kunnen de hulp van vluchtelingen goed gebruiken. Bovendien doen vluchtelingen werkervaring op en is het een goed middel tegen verveling. Er zijn verschillende beleidsinitiatieven om vrijwilligerswerk door vluchtelingen te stimuleren.

Nieuwe procedure SZW: vluchtelingen sneller vrijwilligerswerk

5 oktober 2016
Vluchtelingen die nog geen status hebben, kunnen voortaan sneller als vrijwilliger aan de slag. Minister Asscher van Sociale Zaken past de procedure hiervoor aan. Een organisatie die vrijwilligerswerkzaamheden aanbiedt aan asielzoekers moet hier momenteel een ontheffing voor aanvragen bij het UWV. Deze aanvraagprocedure blijkt in de praktijk echter een bureaucratisch obstakel te zijn. Minister Asscher heeft daarom besloten om de toetsing door UWV voortaan achteraf te doen. Zo kan een asielzoeker direct beginnen met het vrijwilligerswerk zodra de ontheffing is aangevraagd.

Werk in en rond het asielzoekerscentrum

Om de zelfwerkzaamheid van asielzoekers te bevorderen, kunnen bewoners van asielzoekerscentra via het COA dagelijkse werkzaamheden verrichten, zoals schoonmaken en (tuin)onderhoud. Dit kan voor maximaal 25 uur per week. De bewoners tekenen hiervoor een contract en ontvangen een kleine vergoeding (tot € 1,10) per uur met een maximum van € 14,- per week.

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang : tips en aandachtspunten

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de opvanglocaties van het COA. De handreiking ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) helpt geïnteresseerde organisaties op weg.

Mensen in een klaslokaal Shutterstock