Werk

Een overzicht van organisaties die zich bezighouden met het vinden van werk en begeleiding in en naar werk of ondernemerschap voor vluchtelingen in Nederland.

Werk in loondienst

Werk.nl

Via de website werk.nl worden werkzoekende en werkgevers bij elkaar gebracht. Werk.nl is de vacaturebank en cv-database van het UWV. Werkgevers kunnen op werk.nl gratis vacatures plaatsen en opzoek gaan naar geschikte kandidaten voor openstaande vacatures.
www.werk.nl

Werkgeversservicepunt (WSP)

Het WSP is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een werkgeversservicepunt krijgt u onder andere informatie en ondersteuning als u iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt.
www.werk.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het UWV zorgt voor de uitvoering de socialezekerheidswetten, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Het UWV kan u helpen bij vragen over één van deze uitkering. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor particulieren. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.
www.uwv.nl

Vluchtelingen aan het werk helpen

UAF

UAF begeleidt vluchtelingen in Nederland bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Om de kans op een baan te vergroten biedt UAF aan het eind van de studie een sollicitatietraining en netwerkbijeenkomsten aan. Vluchtelingen met de wens tot een eigen bedrijf krijgen van het UAF begeleiding bij alle facetten van het ondernemerschap.
www.UAF.nl

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland helpt vluchtelingen bij het zoeken van werk. Daartoe onderhoudt VluchtelingenWerk contact met bedrijven en richt projecten met hen op om vluchtelingen aan het werk te krijgen. Ook verzorgt VluchtelingenWerk informatie over het in dienst nemen van vluchtelingen.
www.vluchtelingenwerk.nl

Scholars at risk

Vanaf 2009 biedt het UAF in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen in Nederland en België 15 tot 20 vervolgde wetenschappers per jaar de mogelijkheid om tijdelijk in Nederland hun werk voort te zetten in veiligheid en vrijheid.
www.uaf.nl

Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit bevordert diversiteit en inclusie in de publieke en private sector. Door ondertekening van het charter verplichten werkgevers zich om gelijke kansen en diversiteit in hun bedrijf actief te bevorderen. Het Charter Diversiteit is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en wordt uitgevoerd Diversiteit in bedrijf.
www.diversiteitinbedrijf.nl

Dress for Success

Een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden voorziet van representatieve kleding en praktische ondersteuning om succesvol te kunnen solliciteren. Dress voor Success is er voor mensen met een minimuminkomen die onvoldoende financiële middelen hebben om zich passend te kleden voor een sollicitatie- of acquisitiegesprek.
www.dressforsuccess.nl

Ondernemerschap

Kamer van Koophandel (KvK)

De KvK geeft advies en informatie aan startende ondernemers. Ook biedt de KvK ondersteuning aan ondernemers met een groeiambitie. De KvK organiseert ook bijeenkomsten voor ondernemers.
www.kvk.nl

Ondernemerplein

Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid over ondernemen, wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie.
www.ondernemersplein.nl

Cordaid

Cordaid ondersteunt samen partners uit het bedrijfsleven en de (lokale) samenleving initiatieven voor coöperatief ondernemen met kennis en coaching, en met toegang tot expertise, netwerken en financiering.
www.cordaid.org

Qredits

Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit. Qredits doet dat door een combinatie van tools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers aan te bieden.
www.qredits.nl

Ondernemersklankbord (OKB)

Ondernemersklankbord adviseert ondernemers in het midden- en kleinbedrijf over ondernemingsvragen. In een klankbordtraject wordt de ondernemer door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid.
www.ondernemersklankbord.nl

Belangenorganisaties

FNV

De FNV komt op voor de belangen van de werknemers en werkzoekenden op het terrein van werk en inkomen. Het lidmaatschap van de FNV staat ook open voor vluchtelingen. De FNV telt 1,1 miljoen leden en onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden in meer dan 1000 cao’s. Naast de collectieve belangenbehartiging biedt de FNV haar leden ook juridische ondersteuning bij klachten en problemen met de werkgever. Leden kunnen ook gebruik maken van individueel loopbaanadvies en cursussen netwerken, solliciteren, onderhandelen, persoonlijke effectiviteit.
www.fnv.nl

CNV

Het CNV heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Daartoe voert het CNV een permanente dialoog met de leden, de samenleving en internationale organisaties op het gebied van mens en werk.
https://www.cnv.nl

VCP

MHP is Vakcentrale voor Professionals (VCP) geworden. De VCP heeft tot doel de gezamenlijke sociaal-economische en maatschappelijk belangen van de leden van aangesloten werknemersverenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid te behartigen. De VCP vertegenwoordigt haar ledenorganisaties op landelijk en regionaal niveau in overleg- en adviesorganen en samenwerkingsverbanden.
https://vcp.nl  

VNO-NCW

VNO-NCW (officieel de Vereniging VNO-NCW) is de grootste werkgeversorganisatie in Nederland. Bij VNO-NCW zijn 155 brancheorganisaties aangesloten en ongeveer 500 ondernemingsleden. Met haar leden vormt VNO-NCW een brede en diverse afspiegeling van het ondernemerschap in Nederland. VNO-NCW is actief betrokken bij verschillende projecten gericht op de arbeidsparticipatie van vluchtelingen. VNO-NCW heeft zitting in de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen.
www.vno-ncw.nl

MKB-Nederland

De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is een organisatie van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die per branche of per regionale of lokale vereniging zijn aangesloten. Bij MKB-Nederland zijn 135 brancheorganisaties en 250 regionale en lokale ondernemersverenigingen aangesloten, samen goed voor ruim 186.000 ondernemers en instellingen. MKB-Nederland neemt deel aan de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen.
mkb-nederland.nl

Shutterstock