Vluchtelingenorganisaties in Nederland

Een overzicht van organisaties die zich richten op de ondersteuning van vluchtelingen in Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
www.vluchtelingenwerk.nl

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF

UAF begeleidt met hulp van donateurs en fondsen hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een passende baan. UAF biedt vluchtelingen de kans om hun talenten in Nederland te ontwikkelen.
www.uaf.nl

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)

VON is de koepelorganisatie van (zelf)organisaties van vluchtelingen. Centrale missie van dit landelijke platform is het behartigen van de belangen van vluchtelingen in Nederland.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

De IOM is een intergouvernementele organisatie die ordelijke en humane migratie bevordert. De IOM richt zich op internationale samenwerking en het uitvoeren van initiatieven op het gebied van migratie en op het geven van humanitaire hulp aan migranten in nood.
www.iom-nederland.nl

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling zet zich voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en ontheemden in vooral Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp. Ook ondersteunt de stichting bij de terugkeer van vluchtelingen.
www.vluchteling.nl

Shutterstock