Toelating, opvang en huisvesting

Een overzicht van organisaties die zich bezighouden met de toelating, opvang en huisvesting van vluchtelingen in Nederland.

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

De IND beoordeelt verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Daarbij gaat het om reguliere verblijfsvergunningen voor wonen, werken en studeren in Nederland en om visum- en asielaanvragen.
www.ind.nl

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
www.coa.nl

Opnieuw Thuis

Het platform Opnieuw Thuis zet zich in om huisvesting van toegelaten vluchtelingen te versnellen. Het platform inventariseert de knelpunten, houdt de voortgang bij en maakt bijvoorbeeld handreikingen en organiseert bijeenkomsten. Het platform is een samenwerkingsverband van vele partners zoals gemeenten, COA, VNG, woningbouwcorporaties, Aedes, provincies en ministeries (V&J, SZW en BZK).
www.opnieuwthuis.nl

OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

Het OTAV ondersteunt gemeenten bij vraagstukken rondom de opvang van grote aantallen vluchtelingen. OTAV publiceert handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts.
www.vng.nl/otav

Stichting LOS

Stichting LOS regelt opvang voor degenen die geen recht (meer) heeft op opvang van de overheid.
www.stichtinglos.nl

De Opvangatlas

De Opvangatlas helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning.
www.opvangatlas.nl

Shutterstock