Taal en inburgering

Een overzicht van organisaties die zich bezighouden met taal en inburgering van vluchtelingen in Nederland.

Inburgering

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert diverse taken uit met betrekking tot de inburgering in Nederland. Op de website van DUO staat informatie over het doel en de opzet van de inburgering, de examens, de financiering en de mogelijkheden voor ontheffing.
www.inburgeren.nl 

Blik op Werk Keurmerk

Het Blik op Werk Keurmerk garandeert dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. Ook kan geld lenen bij DUO alleen als de inburgeringscursus gevolgd wordt bij een school of instituut met een Blik op Werk Keurmerk.
www.blikopwerk.nl 

Nt2taalmenu

Een gratis website, gemaakt door docenten NT2. De site is bedoeld voor iedereen die Nederlands wil leren of wil oefenen voor het inburgerings- of het Staatsexamen I of II. Er zijn oefeningen voor alle niveaus. 
www.nt2taalmenu.nl

Taal en ondersteuning

Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs, taalbeleid en inburgering. Als ontwikkelaar van het inburgeringsexamenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt draagt het bij aan de arbeidsparticipatie van vluchtelingen, via ontwikkeling van materialen, het opleiden van begeleiders en het doen van praktijkgericht onderzoek. In het samenwerkingsverband ONA Portaal (www.onaportaal.nl) werkt het ITTA aan de professionalisering van arbeidsmarkttoeleiders en taaldocenten die betrokken zijn bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt van inburgeraars.
www.itta.uva.nl 

Taal en taalmaatjes

Het Begint met Taal ondersteunt taalcoachorganisaties met materiaal, trainingen, deskundigheid, advies en informatie over vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen. 
www.hetbegintmettaal.nl

Taalkit DUTCH voor vluchtelingen

Het is vluchtelingen nog niet toegestaan om een taalcursus te volgen totdat ze een status krijgen. Maar de behoefte om taal te leren is groot. Veel vrijwilligers bieden daarom nu al Nederlands aan in opvangcentra en bibliotheken. De (gratis) Taalkit DUTCH biedt daarbij de helpende hand. De Taalkit DUTCH brengt structuur aan in de aanpak van het Nederlands en voorziet vrijwilligers en begeleiders van een uitgebreide handleiding (en training).
Meer over Taalkit DUTCH

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds schenkt bijzondere aandacht aan maatjesprojecten. Deze initiatieven koppelen een vrijwilliger aan een deelnemer die wat extra hulp kan gebruiken.
www.maatjesgezocht.nl

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven verzamelt kennis over het probleem van laaggeletterdheid en biedt iedereen die niet goed kan lezen of schrijven een tweede kans om dit alsnog te leren. Ook werkt Stichting Lezen & Schrijven actief aan het voorkomen van laaggeletterdheid. 
www.lezenenschrijven.nl

Tel mee met Taal

Het actieprogramma waarmee de ministeries van OCW, VWS en SZW gezamenlijk tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. In het actieprogramma van Tel mee met Taal staan diverse acties.
www.rijksoverheid.nl 

Tolk- en vertaalwerkzaamheden

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN)

Het TVcN voorziet elke sector van vertalingen en tolkdiensten in iedere gewenste taal. TVcN maakt deel uit van ManpowerGroup en biedt o.a. tolken per telefoon en op locatie.
www.tvcn.nl 

Shutterstock