Juridische informatie en advies

Een overzicht van organisaties die juridische informatie en ondersteuning bieden voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, discriminatie en racisme.

Mensenrechten, discriminatie en racisme

Amnesty International

Op de Nederlandstalige site van Amnesty International staat niet alleen uitgebreide landeninformatie, maar ook informatie over campagnes en acties in Nederland en wereldwijd. Onder ‘Mensenrechten’ zijn uitgebreide dossiers te vinden over onder andere mensenrechten in Nederland, vluchtelingen en migranten.
www.amnesty.nl

Art. 1

Art.1 is hét landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden. Op de website staat gerichte informatie over het vóórkomen van discriminatie en het beleid om discriminatie tegen te gaan.
www.art1.nl

Crosspoint Anti Racism Netherlands

De website van Crosspoint Anti Racism Netherlands biedt een overzicht van organisaties en onderzoek met betrekking tot racisme en discriminatie. Ook worden alle antidiscriminatie meldpunten op de site vermeld.
www.magenta.nl/crosspoint

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.
www.mensenrechten.nl

Stichting Migratierecht Nederland

Stichting Migratierecht Nederland is een kennisinstituut op het vlak van het vreemdelingenrecht en aanverwante onderwerpen. Het geeft daarnaast juridisch informatie aan professionals en belangstellenden.
www.stichtingmigratierecht.nl

Juridisch advies voor asielzoekers

VluchtelingenWerk

Tijdens de asielprocedure bieden medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland asielzoekers ondersteuning. Zij zitten bij gesprekken van de asielzoeker met de IND en helpen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.
www.vluchtelingenwerk.nl

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis advies en kan doorverwijzen naar de juiste deskundige.
www.juridischloket.nl

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden zijn er vooral voor mensen met een beperkt inkomen. In de meeste Nederlandse gemeenten zijn Sociaal Raadslieden. Zij bieden informatie, advies en ondersteuning bij sociaal juridische problemen.
www.sociaalwerknederland.nl/ 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

De RvR is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Zowel professionals als rechtzoekende kunnen hier terecht voor informatie.
www.rvr.org

Shutterstock