CPB: meer mensen slagen voor inburgeringsexamen

Meer inburgeraars slagen voor hun examen sinds de invoering van de inburgeringswet. Dat blijkt uit het onderzoek 'Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013' van het Centraal Planbureau (CPB).
Mensen in een klaslokaal © Pixabay

Hoewel het slagingspercentage 11% hoger is, zijn nieuwkomers minder snel met hun inburgering . Dat komt vermoedelijk doordat zij zelf verantwoordelijk zijn. Voorheen hadden gemeenten een grote rol in dit traject.
‘Het feit dat uiteindelijk meer mensen hun inburgeringsexamen halen’, schrijft het CPB, ‘lijkt vooral het gevolg van striktere handhaving van de inburgeringsplicht door DUO in vergelijking met de handhaving door gemeenten onder de vorige inburgeringswet.’

Rol voor gemeenten

Het CPB concludeert dat een regierol voor gemeenten een positief effect kan hebben om de start van het inburgering te versnellen. Strikte handhaving lijkt daarnaast effectief om het slagingspercentage te verhogen. Het slagingspercentage heeft weinig effect op het succes op de arbeidsmarkt.

Nieuw wetgeving

De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden bij het vormgeven van een volgende inburgeringswet, die er in 2021 zou moeten komen.Met de huidige Wet inburgering 2013 werden inburgeraars zelf verantwoordelijk voor het uitkiezen van een geschikt cursustraject en de financiering ervan.

Meer informatie (website CPB)