Wonen, leren en werken in woonzorgcentrum DSV Salem

Tien statushouders volgden een praktijkopleiding en woonden in woonzorgcentrum DSV Salem in Katwijk. De vluchtelingen met een verblijfsstatus woonden en werkten in het woonzorgcentrum en volgden intern een opleiding in de ouderenzorg.

Buddy's

De enthousiaste buddy’s van de statushouders hebben allerlei activiteiten ondernomen om hen wegwijs te maken in de Katwijkse samenleving, binnen DSV als zorgorganisatie en ook wat bekender gemaakt met Nederlandse gebruiken en taal. Er werden bezoeken gebracht aan de bibliotheek, de markt, het strand, het Katwijks museum, er werd gezongen in een gospelkoor en samen voetbal gekeken bij Quickboys.

Ouderen

De statushouders hebben op deze manier al een flink duwtje in de rug gekregen voor hun Nederlandse lessen., Hierbij geholpen en gesteund door de ouderen zelf die hier met plezier en op hun eigen manier aan mee hebben gewerkt. Ook het meelopen met de dagelijkse activiteiten zorgden ervoor dat de statushouders zich sneller de taal hebben eigen gemaakt.

Geslaagd

Inmiddels heeft een deel van hen (5 studenten) de opleiding, die werd verzorgd door het ervaren opleidingsbureau Stoc, met succes volbracht.

Hun diploma ontvingen zij in november 2018 uit handen van Minister van Onderwijs Mw. Engelshoven, tijdens een feestelijke bijeenkomst. Sommigen van de studenten gaan nu verder met de opleiding in de ouderenzorg, anderen zijn inmiddels al enige tijd  in dienst DSV en werken naar tevredenheid op de woonzorglocaties en er is ook een aantal studenten dat zich met andere specialisaties in de zorg verder ontwikkelt.

Vervolg met nieuw project

DSV werkt sinds het najaar van 2018 samen met een aantal andere regionale zorgaanbieders en onderwijsorganisaties (LOI Hogeschool en mboRijnland) samen in het project Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs ® aan een leerwerktraject binnen de eigen organisaties om verpleegkundigen op te leiden voor de ouderenzorg van nu. Diverse groepen studenten zijn hiervoor al gestart. Dit project is toegankelijk voor een brede groep geïnteresseerden in de ouderenzorg, als hbo- en mbo-opleiding. Daarbij wil DSV ook eventuele kandidaten met een vluchtelingachtergrond laten instromen, samen met de andere kandidaten, in het reguliere onderwijs binnen dit project. Voor hen wordt dan voorafgaand aan de praktijkopleiding een speciaal, op maat gemaakt programma voor de taal ingepast, gebruik makend van de evaring die nu is opgedaan met het statushoudersproject.

Leren en werken combineren met maatwerk

Zo krijgt dit bijzondere statushoudersproject een vervolg dat ingepast wordt in een nieuwe en gezamenlijke manier van opleiden binnen de ouderenzorg. De eerste kandidaten met een vluchtelingenachtergrond hebben zich inmiddels al hiervoor aangemeld en zullen binnenkort ook weer starten binnen dit nieuwe opleidingsproject.

Meer informatie over dit project (website DSV)

Contact

Gerard Herbrink