Werken zonder Grenzen

Talenten van vluchtelingen in beeld brengen en koppelen aan werkgevers met interessante vacatures.

Doel

Stichting Werken zonder Grenzen richt zich op de begeleiding van statushouders naar duurzaam werk. Ons uitgangspunt is dat integratie, zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid worden bereikt wanneer men een beroep heeft en duurzaam werk. Afhankelijk van hun talenten leiden wij gedurende een jaar statushouders op voor een functie in een bedrijf, waar zij daarna aangenomen worden als volwaardig werknemer.

Aanpak

In onze nieuwe aanpak worden werken en on-the-job learning gecombineerd met ondersteunende, vakgerichte educatie op het gebied van taal, goed werknemerschap en vaardigheden. Dit alles in nauwe samenwerking met lokale ondernemers, m.n. in die branches waar een tekort aan personeel dreigt of is. Door intensieve coaching van de statushouder en training van de werkbegeleiding ontzorgen we de deelnemende bedrijven. Wij ondersteunen bij het behalen van vakgerichte certificaten en certificeren zelf middels een competentie-systeem. Het onderwijs is gericht op de behoeften van iedere deelnemer. Soms wordt er samengewerkt met een vakopleiding binnen de branche.

Partners

Werken zonder Grenzen werkt samen met gemeenten in verschillende regio’s, branche-organisaties, ondernemersnetwerken en andere organisaties.

Een bijdrage leveren

Werken zonder Grenzen is altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren, als vrijwilliger, regio-contactpersoon, acquisiteur, docent-coach enz. Laat het ons weten!

Meer informatie over dit project (website Werken Zonder Grenzen)

Contact

Via de website werkenzondergrenzen kunnen zowel statushouders als bedrijven contact met ons opnemen als zij willen deelnemen aan het project.