VOORwerk - vergunninghouders in azc's voorbereiden op werk in Nederland

Verkleinen van het gat tussen vergunninghouders in de opvang en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Cultuurverschillen

De waarden en normen van de gemiddelde vergunninghouder verschillen niet wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. De een toont bijvoorbeeld respect door geen direct oogcontact te maken, terwijl de ander dat juist als onbeleefd ervaart. Ook de manier van elkaar aanspreken op gedrag kan verschillen van cultuur tot cultuur.

Project VOORwerk

Met het project VOORwerk willen we de integratiekansen van vergunninghouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren door hen bewust te maken van deze cultuurverschillen. Ook willen wij hen uitrusten met zogeheten ‘soft skills’ die nodig zijn voor een duurzame inzetbaarheid. Het programma bestaat uit (groeps)trainingen en persoonlijke begeleiding. Op alle azc’s kunnen vergunninghouders de training VOORwerk volgen.

Het programma wordt grotendeels gefinancierd met subsidie van het Europese Fonds voor Asiel en Migratie en Integratie (AMIF). Het project VOORwerk loopt tot 1 november 2020.

Stage- of werkervaringsplaats aanbieden

Wilt u een stage- of werkervaringsplaats aanbieden, neem dan contact op via voorwerk@coa.nl. Kijk voor meer informatie op Facebook.

Contact

voorwerk@coa.nl