Vluchtelingen in de techniek

Hoog opgeleide vluchtelingen bij Dura Vermeer laten instromen op banen en stages d.m.v. ‘matching’ op basis van opleiding en competenties.

Doel

Dura Vermeer ziet kansen in het aannemen van hoogopgeleide mensen met een vluchtelingachtergrond vanuit het oogpunt van vergrijzing in de bouw en lage instroom van het beroepsonderwijs. Daarnaast wordt de bouwpraktijk steeds complexer, abstracter en integraler en vraagt dit om mensen met een hoog kennisniveau en doorzettingsvermogen.

Naast het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid is volgens Dura Vermeer bij dit initiatief sprake van een win-win situatie. De bouw krijgt er goede technische mensen bij en de hoogopgeleide vluchteling doet werkervaring op waarmee hij zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

De kandidaten die het UAF naar voren schuift, worden beoordeeld op functie-eisen, competenties en taalkennis en worden bij Dura Vermeer met name ingezet op BIM-functies (Building Information Modelling).

Aanpak

Dura Vermeer en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zijn eind 2015 een meerjarige samenwerking aangegaan voor het aannemen van hoogopgeleide vluchtelingen. De samenwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen, stages, sponsoring en de organisatie van ‘in house-dagen’. Inmiddels heeft Dura Vermeer ook andere bouwbedrijven ge-enthousiasmeerd voor dit initiatief daar het aantal aanvragen groeide. Dit is een positieve ontwikkeling voor de hoogopgeleide vluchtelingen daar zij nu meer kans hebben op een werkervaringsplaats in de buurt van hun woonplaats.

BIM-klas

Na een geslaagde pilot met het opdoen van werkervaring heeft Dura Vermeer een aantal hoogopgeleide vluchtelingen in dienst genomen. Ook heeft zij een samenwerking opgezet met de Hogeschool Rotterdam. Voor vluchtelingen die wel 3D kunnen modelleren, maar niet zijn opgeleid in de moderne technieken van BIM is een speciale BIM-klas opgezet in de vorm van een Associate degree opleiding Integraal Bouwmanagement. In deze klas leren ze niet alleen BIM-modelleren, maar ook alles over de organisatie die hoort bij de nieuwe manier van werken. Naast dit traject is er ook een voorloopklas voor de hoogopgeleide vluchtelingen, een initiatief van UAF. Vluchtelingen die wel een goede technische opleiding hebben, maar nog onvoldoende goed Nederlands spreken worden in deze voorloopklas klaargestoomd voor de Associate degree-opleiding.

Meer informatie over dit project (website Dura Vermeer)

Contact

Glenn Metselaar (Dura Vermeer)
g.metselaar@duravermeer.nl
Michael Ogubai (UAF)
m.ogubai@uaf.nl