Taal en Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen (TOV)

Programma voor vluchtelingen met aandacht voor taalverwerving, inburgeringsplicht, normen en waarden, gezondheid en oriëntatie op de stad

Sinds 2013 voert de gemeente Amsterdam het Taalverwerving & Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen (TOV) uit. TOV is een programma voor alle nieuwe vluchtelingen/ statushouders die zich vestigen in Amsterdam. Het is een verplicht programma voor alle (18+) vluchtelingen.

Programma

Het programma bestaat uit een aantal modules. In het programma is er aandacht voor taalverwerving, inburgeringsplicht, normen en waarden, gezondheid, oriëntatie op de stad (met diverse buitenactiviteiten) en volgt de statushouder een participatieverklaringstraject. Nieuw in het programma is dat er maatwerk geboden wordt. Statushouders die snel zelfstandig aan werk of opleiding kunnen beginnen hoeven zo niet alle modules te volgen. Dit maakt dat het programma, afhankelijk van het aantal modules dat de statushouder volgt, tussen 2 en de 4 weken duurt. Tijdens het volgen van het programma zijn de statushouders ook gekoppeld aan een klantmanager die de statushouder zo snel mogelijk parallel naar werk, opleiding en inburgering leidt. 
Nieuwe ontwikkeling van het programma is dat het programma in samenwerking met het COA al op asielzoekerscentra in Amsterdam wordt uitgevoerd. Dit betekent dat statushouders al voordat zij een huis toegewezen hebben het programma kunnen volgen.

Aanleiding

Aanleiding voor het opzetten van het TOV was de wijziging van de Wet inburgering 2013. Vluchtelingen zijn vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. De gemeente Amsterdam voorzag een groot risico voor vluchtelingen omdat zij weinig kennis hebben van de Nederlandse samenleving, de taal niet spreken en niet op de hoogte zijn van hun Nederlandse rechten en plichten. Bovendien hebben zij geen sociaal netwerk om op terug te vallen bij de (zoektocht naar een geschikte) inburgeringscursus.

Uitvoering

Uitvoering van het programma wordt gedaan door Implacement projecten BV. Het programma wordt verzorgd door trajectbegeleiders, NT2 docenten en ‘Eigen Taal Ondersteuners’ (ETO’s). Dit zijn vrijwilligers die de taal van de deelnemers spreken. Waar nodig leggen zij de opdrachten in de eigen taal uit. Een aantal ETO’s heeft zelf het TOV afgerond. Zij doen dit naast hun eigen inburgeringscursus als duale activiteit. Tijdens het gehele traject houdt de klantmanager van de gemeente de vinger aan de pols. 

Succesfactoren

Succesfactoren van het TOV:
  • Herhaling is de sleutel voor succes. Door onderwerpen in verschillende lessen met een andere invalshoek te bespreken, beklijft de informatie beter..
  • Door aandacht te besteden aan groepsbinding en veiligheid ontstaat groepsdynamiek:
    - Door de binding in de groep is het aanwezigheidspercentage hoog.
    - De deelnemers leren veel van elkaar door de verschillen in nationaliteit, cultuur, sekse, etc.
    - Deelnemers durven elkaar aan te spreken.
  • Een goede verdeling tussen theorie en interactie is een sterke combinatie
  • Het programma wordt ervaren als een veilige start richting inburgering en uiteindelijk richting werk.

Contact

E: vluchtelingen@amsterdam.nl