Voor Iedereen Een Plek

Stichting VIEP (Voor Iedereen Een Plek) zet zich in om vluchtelingen zo snel mogelijk actief te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. Bij voorkeur al tijdens het inburgeringstraject.

Modules

Stichting VIEP biedt 7 flexibele modules aan die allen gericht zijn op meedoen in Nederland:

  • Wegwijs in Nederland
  • Meedoen
  • Introductie Opleiding & Werk 
  • Leren Solliciteren
  • Werknemersvaardigheden
  • Aan het Werk
  • Taal op de Werkvloer

Aanpak

Iedere deelnemer van VIEP krijgt vooraf een uitgebreid intake gesprek waarbij de wensen en verwachtingen van de deelnemers worden besproken. Samen met de deelnemers wordt een plan van aanpak gemaakt. De modules duren gemiddeld 12 tot 24 weken.

Daarnaast verzorgt Stichting VIEP projecten op maat. Een voorbeeld hiervan zijn bijeenkomsten voor Eritreeërs.

Stichting VIEP werkt actief samen met de vluchtelingen zelf, maatschappelijke organisaties, werkgevers en lokale overheden. Meedoen is niet alleen gunstig voor vluchtelingen, maar ook voor gemeenten, werkgevers en de maatschappij.

Meer informatie over dit project (website van Stichting Viep)
 
Contact

Daphne van Eden
daphne.vaneden@stichtingviep.nl