Stichting Lemat

Stichting Lemat begeleidt Eritrese nieuwkomers in het integratie/inburgerings proces.

Aangestuurd door mensen die begrijpen waar ze vandaan komen, die de cultuur begrijpen en dezelfde achtergrond delen. Een unieke en specifieke vorm van begeleiding waarbij Nederlandse Eritreërs als bruggen worden ingezet.

Missie

Met dit project willen we de kloof tussen beide samenlevingen verkleinen en het inburgeringsproces bevorderen. Lemat betekent letterlijk “opbloeien” in de Tigrinya taal, de meest gesproken taal in Eritrea. Vanuit Stichting Lemat is dit onze visie, wij willen ze zien opbloeien binnen de Nederlandse maatschappij, dat ze meekomen en als volwaardige Nederlanders hier kunnen leven.

We willen de potentie van deze doelgroep, waar wij in geloven, optimaal benutten. Stichting Lemat biedt landelijk een breed scala aan diensten aan, zowel aan de doelgroep als aan instanties die met de doelgroep werken. Verder is het belangrijk om hierin ook flexibel te zijn en goed de signalen van de doelgroep/instanties op te vangen. Op deze manier onderzoekt de Stichting waar vraag naar is en kan de Stichting hierop zo goed mogelijk anticiperen. Voor ieder wat wils.


Maatwerk

De stichting biedt maatwerk aan alle instanties. Van een 3 uur durende workshop tot een 8 wekelijkse empowerment training die wij verzorgen aan de doelgroep waarbij wij dieper op de inhoud kunnen gaan en zo ook meer duurzaam resultaat behalen. Vanuit onze expertise en ervaring met verschillende gemeenten, taalinstituten en andere betrokken partijen, bieden wij verschillende soorten activiteiten aan:


Empowerment trainingen

Voor de Eritrese statushouders bieden wij empowerment trainingen aan. Wij bespreken op een interactieve manier de normen en waarden in Nederland, de verschillen tussen de twee culturen en bespreken waarom integratie essentieel is. Wij coachen de doelgroep op een motiverende manier en stellen belang van educatie voorop. Ook worden er zaken besproken zoals tijdsbesef en planning in Nederland, het passieve gedrag van de doelgroep versus het directe en assertieve gedrag in Nederland. Wij lichten toe waarom de verschillen er zijn en waar deze vandaan komen. Vaak bespreken we vooraf met de desbetreffende organisatie de curriculum voor de workshop door de knelpunten die zij tegenkomen, te behandelen in de workshops. Voertaal is vaak Tigrinya maar wij proberen daar waar het kan zoveel mogelijk Nederlands te spreken.


Training ter deskundigheidsbevordering:  ‘Cultuursensitief werken met Eritrese nieuwkomers’

Ook docenten, begeleiders en andere professionals die met de Eritrese doelgroep te maken hebben, bieden wij workshops aan. Dat doen we in het kader van deskundigheidsbevordering. In de workshops reiken we verschillende handvatten voor een goede begeleiding aan.

Kennis over achtergrond Eritrese statushouders

 Om de Eritrese statushouders goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk ze te begrijpen. In de workshops staan daarom de culturele achtergronden, de geschiedenis van het land, de taal en het Eritrese onderwijssysteem centraal. Veel vragen van professionals kunnen we al direct beantwoorden door naar de Eritrese cultuur te verwijzen, zoals de houding van de Eritrese doelgroep tegenover professionals.

Wij horen regelmatig dat de nieuwkomers nonchalant en ongeïnteresseerd overkomen. Ze maken bijvoorbeeld geen oogcontact en hebben weinig vragen of opmerkingen over het werk of opleiding. Kijken we naar de Eritrese cultuur, dan maak je uit respect geen oogcontact. Ook is het niet gebruikelijk om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Het zijn zo maar wat voorbeelden van ‘interculturele miscommunicatie’.

Inhoud workshop

De workshops worden steeds op maat gemaakt maar hebben doorgaans de volgende thema’s.

  • Culturele achtergronden Eritrea
  • Vluchtroutes
  • Waarom is extra aandacht nodig?
  • Uitdagingen en signalen uit het werkveld
  • Handvatten voor begeleiding

Wij werken op een interactieve manier. Een hoofd- en co-trainer laten de deelnemers aan de hand van opdrachten over vraagstukken nadenken. Vaak is de co-trainer een Eritrese nieuwkomer die al een aantal jaren in Nederland woont. De co-trainers hebben verschillende achtergronden en vertellen graag over hun eigen ervaringen als nieuwkomer in Nederland.

Het doel van de workshops is om organisaties en professionals mee te nemen naar de wereld en achtergrond van de doelgroep. Vervolgens geven we handvatten mee voor een effectieve begeleiding van Eritrese nieuwkomers.


Projecten

Integreren doen wij samen in Rotterdam & Assen

 In dit project staan studieloopbaanbegeleiding en empowerment van Eritrese nieuwkomers centraal. Het doel is de nieuwkomers te verbinden met buurtbewoners door verschillende culturele activiteiten te organiseren. Wij ontvangen daarbij de onmisbare steun van verschillende fondsen zoals het VSB-fonds, het Oranjefonds en  Kansfonds.


Huiswerkbegeleiding

Binnenkort willen we ook huiswerkbegeleiding aanbieden en culturele activiteiten organiseren met de doelgroep en Nederlandse buurtbewoners om zo de sociale samenhang tussen Nederlandse burgers te versterken en daarmee de integratie te bevorderen en wederzijds begrip te realiseren.


Werkgeverstraining in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen

Wij - een team van de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Lemat - hebben een training ontwikkeld waarin werkgevers en/of casemanagers kennis en handvatten aangereikt krijgen waarmee zij beter kunnen profiteren van de grote groep potentiële Eritrese werknemers die momenteel in Nederland op zoek zijn naar een baan.

Wij nodigen werkgevers, HR-managers, teamleiders, case managers, beleidsmakers, en anderen die samen (willen) werken met Eritrese werknemers, van harte uit om deze training aan te bieden. Wij bieden een kosteloze tweedaagse (twee ochtenden) training aan.

Meer informatie (website Stichting Lemat)

Contact

Milka Yemane
stichtinglemat@hotmail.com
06-85407104