Stichting Enterstart

voor Begeleiding en financiering

Nieuwkomers hebben talenten, ervaring en vaardigheden, die we in Nederland goed kunnen gebruiken. Ondernemers zijn toekomstige werkgevers en helpen de samenleving draaiende te houden. Ondernemende nieuwkomers die een eigen bedrijf willen opzetten of als zelfstandige aan de slag willen gaan, kunnen terecht bij Stichting EnterStart voor begeleiding bij het opstellen van het ondernemingsplan en het formuleren van een financieringsplan. EnterStart verstrekt ook kickstart leningen om snel aan de start te gaan en koppelt de ondernemers aan andere dienstverleners voor gerichte ondersteuning. 

Missie & visie

Missie: het ondersteunen van ondernemende nieuwkomers, statushouders en migranten bij het creëren en realiseren van een onderneming.

Met het opzetten van duurzame ondernemingen dragen nieuwkomers en migranten bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij. EnterStart stimuleert nieuwkomers actief te integreren in een steeds divers wordende samenleving en bewust te worden van alle actuele aspecten van het ondernemen in Nederland. 

De diensten

EnterStart heeft bij haar eigen start ondersteuning gekregen van de Gemeente Den Haag en het Oranje Fonds. De organisatie opereert nu zelfstandig en biedt een gericht dienstenpakket. De Stichting werkt nauw samen met andere dienstverleners zoals Qredits, de RABO Bank en andere alternatieve financiers.

 • Analyseren van Ondernemingsidee
  EnterStart helpt met het analyseren van het bedrijfsidee en de ondernemersvaardigheden van de klant met de ambitie om een onderneming te beginnen dan wel verder uit te breiden.
 • Structuren van het bedrijfsplan
  EnterStart biedt begeleiding bij het opstellen van het ondernemingsplan. Eventueel kan de klant begeleid worden door een mentor. Deze besteedt ook aandacht aan de relevante wetgeving en belastingen, de marktverkenning, de bedrijfsruimte, de alternatieve financieringsmogelijkheden, de opzet van de administratie en zeker ook aan duurzaamheid & innovatie. 
 • Financiering van de onderneming 
  EnterStart helpt bij het opstellen van een financieringsplan, met speciale aandacht voor alternatieve financieringsbronnen en voorzieningen (Crowdfunding, Peer2Peer financiering, BBZ-regelingen, informele, private investeerders en eventueel subsidies). Daarnaast, verstrekt EnterStart ook kickstart microfinanciering in de vorm van een achtergestelde lening en/ of schenking (met hulp van Fonds 1818) en kunnen ondernemers doorverwezen worden naar informele private investeerders.
 • Begeleiding na de Start 
  EnterStart stelt samen met de ondernemer een plan op voor de begeleiding bij en na de start. Tussentijds vindt er bespreking, coaching and evaluatie tussen de ondernemer en Enterstart plaats. De ingeplande contactmomenten zorgen voor tijdige bijsturing. 

Meer informatie over dit project (site EnterStart)

Contact

Haagse Ondernemershuis
Prinsegracht 42
2512 GA Den Haag
KvK: 68405561
www.enterstart.nl
info@enterstart.nl
Tel: 06 82 33 92 38
Spreekuur: woensdagmiddag