De Rotterdam Academy

De Rotterdam Academy is het onderdeel van Hogeschool Rotterdam waar op dit moment 14 Associate Degree-opleidingen worden aangeboden. Dit zijn tweejarige en praktisch ingestoken hbo-opleidingen.

Doel traject

Vluchtelingen met een technische achtergrond door middel van een leer-werktraject laten instromen op de arbeidsmarkt.

Inhoud traject

Het leer-werktraject is een samenwerkingsverband tussen Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de Rotterdam Academy (onderdeel van Hogeschool Rotterdam). Het traject bestaat uit een 2-jarige deeltijdstudie (Associate degree), gecombineerd met een stage- of werkplek voor 24 tot 32 uur per week bij een bedrijf. De opleiding start per 1 september 2020.

Voortraject

Van december 2019 t/m juni 2020 biedt de Rotterdam Academy een voortraject aan ter voorbereiding op het leer-werktraject. Studenten volgen dan Nederlands (lezen, luisteren, spreken en schrijven), vakinhoudelijke modules, ze gaan op excursies en ze worden voorbereid op de Nederlandse werkvloer. Verder hebben zij een persoonlijke coach vanuit de Rotterdam Academy. 
Deze periode gebruiken de studenten ook om te solliciteren naar een passende stage- of werkplek. Om te kunnen starten met de opleiding, moeten zij deze plek uiterlijk 1 september gevonden hebben. De studenten moeten voor 1 september tevens het Staatsexamen 2 (Nederlands als tweede taal) hebben gehaald om te kunnen deelnemen aan de opleiding. 

Begeleiding vanuit UAF

Deelnemers aan het traject worden vanuit UAF begeleid door een studentenbegeleider en job support consulent. Daarnaast vergoedt UAF waar nodig studiekosten (o.a. boekengeld en reiskostenvergoeding naar de opleiding). De studentenbegeleider adviseert elke student individueel op het gebied van taal en studie. De job support consulent begeleidt de studenten bij het solliciteren naar een passende stage/werkplek. Daarnaast bieden medewerkers van UAF de studenten een sollicitatietraining aan, organiseren ze in samenwerking met de Rotterdam Academy een matchingsevent met werkgevers en zorgen ze voor bemiddeling tussen studenten en werkgevers. 

Meer informatie over dit project (website Rotterdam Academy)

Contact

Mustafa Hadziibrahimovic, coördinator leer-werktraject Rotterdam Academy: M.Hadzi.Ibrahimovic@hr.nl
Sander ’t Sas, medewerker leer-werktraject Rotterdam Academy: v.a.r.'t.sas@hr.nl
Frontoffice Rotterdam Academy: 010 794 1500