ONfile

Stichting ONfile is een netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals.

Achtergrond en doel

Stichting ONfile is een netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals. ONfile is opgericht in 1996 met als doel de positie van gevluchte journalisten en schrijvers in Nederland te versterken. In de daaropvolgende jaren is de achterban van de stichting uitgebreid met filmmakers en andere mediaprofessionals. 

Aanpak

Het netwerk van ONfile bestaat uit mediaprofessionals uit zeer veel verschillende landen, waaronder nieuwkomers en mensen die al langer in Nederland zijn. ONfile draagt bij aan een inclusieve journalistiek en samenleving door gevluchte mediaprofessionals te ondersteunen bij hun professionele integratie.

ONfile biedt haar netwerk een veilige haven én een (online) plek voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling. ONfile functioneert daarnaast als intermediair tussen haar schrijvers, makers en sprekers en de Nederlandse media en samenleving.

ONfile begeleidt mediaprofessionals en mediaorganisaties waar mogelijk op maat. 

Meer informatie over dit project (website ONfile)

Contact

Via website (ONfile)
E: info@onfile.eu