K!X Works

Bevordert de participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij nieuwkomers. Empowert nieuwkomers om hun talenten in te zetten in de Nederlandse samenleving.

Aanleiding

Nieuwkomers moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om volledig te kunnen participeren. K!X Works helpt nieuwkomers bij hun weg naar een opleiding, stage of baan.

Doelgroep

Nieuwkomers met een status. Vanaf 18 jaar kunnen nieuwkomers deelnemen aan K!X Works.

Doel

Mensen empoweren, zelfinzicht geven en leren doelen te stellen draagt bij aan motivatie en inspiratie om een plek te bemachtigen in de samenleving. ‘Meedoen’ is daarom het motto van K!X Works. Door actief deel te nemen aan dit programma worden de kansen op een baan vergroot en de participatie in de samenleving bevorderd. Door middel van het inzetten van de beproefde K!X-methode (www.projectkix.nl) kunnen grote sprongen worden gemaakt en successen worden behaald. Indirect wordt schooluitval en jeugdwerkloosheid tegengegaan.

Aanpak

 Dit doet K!X Works:

 • Verbetering van de soft-skills en werknemersvaardigheden;
 • Weerbaar maken van jongeren (t.o.v. discriminatie en teleurstelling);
 • Verbreding van de beroepshorizon;
 • Beroepsoriëntatie en beroepskeuze versterken.
 • Talentontwikkeling
 • Empowerment

De beproefde K!X-methode bestaat uit begeleiding, trainingen, bedrijfsbezoeken, netwerkmeetings, bezoeken aan opleidingen en gastlessen.

Wat doen de jongeren bij K!X Works?

De K!X Works-deelnemers ondernemen van alles. Ze bezoeken bedrijven en scholen. Ze werken aan vaardigheden als (intercultureel) communiceren, presenteren en netwerken. De deelnemers worden een periode intensief begeleid en getraind door Movisie én door vrijwilligers die zelf als vluchteling naar Nederland kwamen. Een buddy helpt de jonge nieuwkomers bij hun huiswerk en bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Zo doet u mee!

 • Bent u een werkgever? Stel uw kantoor open voor een bedrijfsbezoek! 
 • Bent u een professional? Word coach van een jonge vluchteling of geef een gastles! 
 • Werkt u bij de gemeente?  Meld u aan!
 • Bent u actief burger? Word buddy!
 • Wilt u meedoen maar weet u niet hoe? Neem contact op!

Financiering:

Movisie voert het projectprogramma uit.

Het VSBfonds financiert de uitvoering van dit programma, waarbij gemeenten gevraagd worden een cofinanciering van 25% bij te dragen. Er kunnen in 2020 weer 7 gemeenten deelnemen.

Meer informatie over dit project (wesite K!X)

Contact

Jamal Chrifi
06 - 55 440 530
j.chrifi@movisie.nl