BOOST

BOOST is een ontmoetingsplek en community van nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam die samen werken aan directe integratie.n.

Missie en visie

BOOST zet zich in voor een inclusieve samenleving en een volwaardige plek voor iedereen. Integratie begint in de buurt. Vanuit die gedachte biedt BOOST ruimte aan buurtbewoners en vluchtelingen om ontmoetingen en een programma te organiseren om elkaar te leren kennen en kunnen helpen om mee te doen in de samenleving.

Bij BOOST wordt dagelijks samen aan een vol en divers programma gebouwd waar elke week zo'n 300 nieuwkomers en 150 buren aan mee doen. Ontmoeting, taal, ontspanning, samen werken, sport, verdieping. Vanuit dit programma ontstaan netwerken en kansen om volgende stappen te zetten in de samenleving. Kortom actief meedoen, betrokken zijn – het zijn de simpele woorden voor inburgeren en integratie.

Meer informatie over dit project (website BOOST)

Contact

E: info@boostamsterdam.nl
Via website (BOOST)