Aan de Slag. Vrijwilligerswerk door bewoners van asielzoekerscentra.

Asielzoekers en statushouders voeren samen met Nederlanders vrijwilligersklussen uit in de gemeente.

Doel

Door AZC-bewoners samen met inwoners bestaande vrijwilligersactiviteiten te laten uitvoeren bij organisaties in de gemeente wordt de veerkracht en gezondheid van nieuwkomers bevorderd. AZC-bewoners krijgen de gelegenheid te leren hoe het hier werkt, een sociaal netwerk op te bouwen, Nederlands te oefenen, een dagritme te creëren en een zinvolle bijdrage te leveren. Dit draagt bij aan een snellere integratie en participatie.

De ontmoeting tussen inwoners in de gemeente en nieuwkomers zorgt voor meer kennis, wederzijds begrip én daarmee draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving. Dit komt ook ten goede aan hun integratie en participatie.

Aanpak

In een lokaal Aan de Slag-team werken verschillende partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, inwoners van de gemeente, supporters, medewerkers van vrijwilligerscentrale, gemeenteambtenaren, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. Zij zorgen er samen voor dat de succesvolle Aan de Slag-methode uitgevoerd wordt.

In 22 gemeenten met azc’s verspreid over het land werken lokale teams met de Aan de Slag-methode. Komende jaren zullen zij hun activiteiten met ondersteuning vanuit landelijke partners Vereniging NOV, COA en Pharos verder uitbreiden. Alsmede zullen de overige 16 gemeenten met azc’s en toekomstige gemeenten met azc’s de methode implementeren.  

Voorbeelden van vrijwilligersactiviteiten:

  • Groenonderhoud: onderhoud wijktuintjes, speeltuinen, bossen.
  • Ondersteuning in de ouderenzorg: wandelclubs, activiteitenbegeleiding.
  • Ondersteuning bij festiviteiten en evenementen: carnaval, buurtfeesten, muziekfestivals, 4-daagse, Koningsdag, NLDoet
  • Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van het ministerie van SZW, Oranje Fonds en Kansfonds.

Meer informatie:
Website van Pharos
Website van Aan de Slag


Contact

Marieke Stopel, programmaleider
m.stopel@pharos.nl
030 2 349 800