Klanten en verkoper bij een marktkraam

Initiatieven

Er gebeurt veel rond de participatie van vluchtelingen. Hier vindt u een overzicht van projecten en initiatieven op het gebied van (vrijwilligers)werk, opleiding en taal.
Kent u een interessant initiatief voor dit overzicht? Meld deze bij ons aan.

ParticipatieMaatje (Initiatief uit Zwolle)

ParticipatieMaatje

ParticipatieMaatje is een maatjesproject in Zwolle dat werkt aan vergroting van de redzaamheid van statushouders in de Zwolse samenleving.

   

Project euro-wijzer

Project Euro-Wijzer

Met het project Euro-Wijzer helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en schulden te voorkomen.

Project UAF

Leerwerktraject voor elektromonteurs

In mei starten het UAF, Stedin en Werk en Vakmanschap met een leerwerktraject voor elektromonteurs.

Project avondopleiding kapper

Avondopleiding allround kapper voor vluchtelingen

L’Oreal, de Kappersakademie en het UAF starten in 2020 met een eenjarige opleiding tot allround kapper. De opleiding is speciaal bedoeld voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. 

Project vip2

Project VIP2

VluchtelingenWerk gaat samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid 2000 vluchtelingen voorbereiden op werk. 

Project Statushouders in de bus

Statushouders in de bus

In Arnhem is een maatwerkprogramma voor statushouders ontwikkeld waarin zij worden opgeleid tot buschauffeur.

Project Critical Skills for Live and Work

Critical Skills for Life and Work

Het Critical Skills for Life and Work-project werkt aan de ontwikkeling van een toolkit voor hoogopgeleide vluchtelingen.

Project blendin

Blendin Amsterdam

Blendin is een online platform waar vluchtelingen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten.

Voorwaartz

Training ‘Vlot vaardig, vlot verder!’: snelle leerlingen burgeren sneller in.

Project iamnl

Iam

Inburgeren als businessmodel in Veldhoven

Project Refugee Team

Refugee Team

Het Refugee Team zet evenementen in de stad in om vluchtelingen naar werk te begeleiden.

Project Werkclub

De Werkclub

Bij De Werkclub krijgen vluchtelingen training en coaching op weg naar baan of studie. 

Project Makers Unite

Makers Unite

Makers Unite is een sociale onderneming die lokale Amsterdammers en nieuwkomers bijeen brengt om samen betekenisvolle en duurzame producten te ontwerpen en te maken. 

Stichting De Nieuwe Buren (DIT)

Duaal Inburgerings Traject

Een duaal beroepsgericht inburgeringstraject levert de bouwsector ‘handen’ en helpt statushouders aan werk!

Werk-portal.nl

E-learnings voor statushouders

Op WERK-portal.nl staan programma’s over werk zoeken en aan het werk zijn in Nederland.