Klanten en verkoper bij een marktkraam

Initiatieven

Er gebeurt veel rond de participatie van vluchtelingen. Hier vindt u een overzicht van projecten en initiatieven op het gebied van (vrijwilligers)werk, opleiding en taal.

Kent u een interessant initiatief voor dit overzicht? Meld deze bij ons aan.

Twee jonge mensen met een laptop

Stichting Global Talent Pool

Deze stichting begeleidt en bemiddelt hoger opgeleide statushouders naar een duurzame baan.  

ParticipatieMaatje (Initiatief uit Zwolle)

ParticipatieMaatje

ParticipatieMaatje is een maatjesproject in Zwolle dat werkt aan vergroting van de redzaamheid van statushouders in de Zwolse samenleving.

   

Refugee Team

Refugee Team

Van een vliegende start van hun inburgeringstraject tot aan een goede passende baan.

Project UAF

Leerwerktraject voor elektromonteurs

Het UAF en Alliander en Temphory organiseren samen een leerwerktraject met baangarantie voor vluchtelingen bij Liander.

Project vip2

Project VIP2

VluchtelingenWerk gaat samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid 2000 vluchtelingen voorbereiden op werk. 

Project avondopleiding kapper

Avondopleiding allround kapper voor vluchtelingen

L’Oreal, de Kappersakademie en het UAF organiseren een eenjarige opleiding tot allround kapper. De opleiding is bedoeld voor statushouders. 

Project Critical Skills for Live and Work

Critical Skills for Life and Work

Het Critical Skills for Life and Work-project werkt aan de ontwikkeling van een toolkit voor hoogopgeleide vluchtelingen.

Project blendin

Blendin Amsterdam

Blendin is een online platform waar vluchtelingen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten.

Voorwaartz

Training ‘Vlot vaardig, vlot verder!’: snelle leerlingen burgeren sneller in.

Project iamnl

Iam

Inburgeren als businessmodel in Veldhoven

Project euro-wijzer

Project Euro-Wijzer

Met het project Euro-Wijzer helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en schulden te voorkomen.

Project Werkclub

De Werkclub

Bij De Werkclub krijgen vluchtelingen training en coaching op weg naar baan of studie. 

Project Makers Unite

Makers Unite

Makers Unite is een sociale onderneming die lokale Amsterdammers en nieuwkomers bijeen brengt om samen betekenisvolle en duurzame producten te ontwerpen en te maken. 

Stichting De Nieuwe Buren (DIT)

Duaal Inburgerings Traject

Een duaal beroepsgericht inburgeringstraject levert de bouwsector ‘handen’ en helpt statushouders aan werk!

Werk-portal.nl

E-learnings voor statushouders

Op WERK-portal.nl staan programma’s over werk zoeken en aan het werk zijn in Nederland.

Project Statushouders in de bus

Statushouders in de bus

In Arnhem is een maatwerkprogramma voor statushouders ontwikkeld waarin zij worden opgeleid tot buschauffeur.