Laat integratie werken: 10 lessen (van de OESO)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft op basis van eerdere ervaringen met integratiebeleid in OESO-landen de tien belangrijkste lessen opgesteld om de integratie van vluchtelingen en asielzoekers te bevorderen.

Hiermee worden de grootste uitdagingen en goede beleidservaringen samengevat om te zorgen voor duurzame integratie van vluchtelingen en hun kinderen. In de volledige publicatie Making integration work zijn deze lessen verder uitgewerkt.

10 lessen

  1. Zorg zo snel mogelijk voor voorzieningen gericht op activering en integratie voor vluchtelingen en asielzoekers met grote kansen op een verblijfsvergunning. 
  2. Zorg voor toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers met grote kansen op een verblijfsvergunning. 
  3. Houd rekening met de vooruitzichten op de arbeidsmarkt in het spreidingsbeleid. 
  4. Registreer en beoordeel de buitenlandse kwalificaties, werkervaring en vaardigheden van vluchtelingen. 
  5. Houd rekening met de groeiende diversiteit van vluchtelingen en ontwikkel maatwerk benaderingen. 
  6. Identificeer snel mentale en psychische problemen en zorg voor adequate ondersteuning. 
  7. Ontwikkel ondersteuningsprogramma’s voor minderjarigen die zonder begeleiding aankomen boven de leeftijd van verplicht onderwijs. 
  8. Bouw op initiatieven vanuit de samenleving om vluchtelingen te integreren. 
  9. Stimuleer gelijke toegang tot integratievoorzieningen voor vluchtelingen door het gehele land. 
  10. Erken dat de integratie van vluchtelingen met een zeer laag opleidingsniveau training en ondersteuning voor een langere periode vereist.

Bron: OECD, Making integration work: refugees and others in need of protection, 2016.

Klant aan de balie Guido Koppes