‘Samen voor een diverse boardroom’

Ze kenden en waardeerden elkaar al. Maar toen ze elkaar tijdens een speeddate van Topvrouwen.nl opnieuw tegenkwamen, sprong er een vonkje over tussen de partners van executive searchbureaus Van der Laan & Co en Partners at Work. De bureaus hebben vanaf 1 februari 2021 hun krachten gebundeld en gaan nu samen verder onder de naam Partners at Work. Nicole Boevé en Josephine van der Vossen: “Voor beide bureaus was diversiteit altijd al de rode draad, dus samenwerken voelt heel natuurlijk.”

© Partners at Work

Op 1 februari maakten Van der Laan & Co en Partners at Work bekend voortaan samen verder te gaan onder de naam Partners at Work, in het pand in Baarn dat tot nu toe gold als habitat van Van der Laan & Co. Op dezelfde dag spreekt SER Topvrouwen met twee van de vijf partners van het nieuwe bureau: Nicole Boevé en Josephine van der Vossen. Het voortraject van de krachtenbundeling is dan allang achter de rug, net als de verhuizing, maar het persbericht is pas die ochtend uitgegaan, waarna de champagne openging en de taart met het nieuwe logo werd aangesneden. Boevé en Van der Vossen moeten er nog even van bijkomen. Boevé: “Zo’n bekendmaking levert vooral leuke spanning op. We hebben al veel positieve reacties gekregen.” Van der Vossen: “Ik vind het mooi dat zoveel opdrachtgevers en mensen uit ons netwerk zeggen dat ze de krachtenbundeling vooral heel logisch vinden, want ook voor onszelf voelt dit heel natuurlijk.” 

De samenwerking hing al langere tijd in de lucht: de partners van beide kantoren kenden elkaar en hintten bij verschillende gelegenheden naar samengaan. Daar bleef het echter bij, tot beide kantoren eind 2019 vertegenwoordigd waren op een speeddate van Topvrouwen.nl – waarbij executive search-partijen kort in gesprek gaan met vrouwen uit de database van Topvrouwen.nl – en de toenadering vastere vorm kreeg. Van der Vossen: “Moeten wij nou niet eens serieus gaan praten over samenwerking, hebben we elkaar toen gevraagd. Vervolgens hebben we het hele jaar 2020 gebruikt voor verkennende gesprekken en om elkaar echt goed te leren. Deels informeel: we hebben aardig wat etentjes met elkaar gehad waarbij plezier met elkaar voorop stond. Maar we hebben het natuurlijk ook serieus aangepakt door onder begeleiding van een coach in gesprek te gaan over gezamenlijke waarden en onze visie op het vak.”

Vijf powervrouwen met een eigen wil 

De vijf partners van het nieuwe kantoor – behalve Nicole Boevé en Josephine van der Vossen zijn dat Karen Kragt, Nicolette van Helsdingen en Ingrid Reichmann – hebben hun sporen verdiend in de executive search en staan bekend als vrouwen met een sterke eigen visie. Was op een lijn komen dan niet ingewikkeld? Van der Vossen: “Ja, we zijn vijf powervrouwen. Geen van ons was ooit zover gekomen zonder sterke eigen wil en ideeën. Maar we hebben tijdens onze verkennende gesprekken vooral de gezamenlijkheid gezocht.” Die common ground was er te over, zegt van der Vossen, die eerder een van de initiatiefnemers rondom de executive search code van Talent naar de Top was (waarin executive searchers zich committeren aan diversiteit). “Voor zowel het ‘oude’ Partners at Work als voor Van der Laan & Co was het diversiteitsthema van groot belang: beide bureaus hebben jarenlang flink geijverd voor gemêleerde teams in de Nederlandse bestuurskamers, om zo impact te maken.” Er werd dus hooguit een stevig robbertje ‘gevochten’ om de kleur van het logo.  Boevé: “Wat ook hielp, is dat wij elkaar niet als concurrent zagen. Partners at Work is van oudsher actief binnen zakelijke en financiële dienstverlening, Van der Laan in profit, non-profit en toezicht. Dat we complementair aan elkaar zijn, elkaar kunnen empoweren, sectoroverstijgend te werk kunnen gaan en zo meerwaarde kunnen bieden aan opdrachtgevers en cliënten, dat was duidelijk. Bovendien hebben alle partners ondernemerschap gemeen. Ik bewonderde altijd al hoe Ingrid en Josephine de legal-tak zijn gaan uitbouwen. Karen, Nicolette en ik zijn de laatste jaren veel met technologie beziggeweest, en we hebben een propositie met een netwerk van ervaren executive coaches ontwikkeld. Ik ben trots dat we in een stabiele setting hebben kunnen bouwen aan ons bureau en dat we aan stevig netwerk hebben kunnen bouwen. Andersom heeft Josephine samen met Ingrid een mooi nichekantoor neergezet, waaraan ze zeventien jaar gebouwd hebben.” Van der Vossen: “Juist vanwege die successen was het tijd voor een volgende stap. We wilden breder georiënteerd zijn en zo meer impact maken. Nu we van elkaars expertise kunnen profiteren, wordt die droom werkelijkheid.”

Een brede opvatting van diversiteit

De krachtenbundeling komt kort na het terugtreden van de 71-jarige Carien van der Laan, naamgever van Van der Laan & Co en onlangs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijzondere inzet om topvrouwen in Nederland zichtbaar te maken. Toch is het vertrek van Van der Laan niet de reden van het samengaan. Boevé: “Carien had een enorme visie op gender diversity, lang voordat dit thema breed omarmd werd. Van der Laan en Co plaatste sinds de oprichting altijd 50 procent mannen en 50 procent vrouwen op long- en shortlists. De laatste jaren heeft het ‘&Co-gedeelte’ van het bedrijf diversiteit in een veel breder verband geplaatst en ik ben ervan overtuigd dat die aanpak blijvend is, aangezien bedrijven en organisaties de meerwaarde van teams met een brede blik inzien.” Het ideale team is volgens Boevé kakelbont: “Je wilt blauwe, gele, groene en rode karakters bij elkaar – van een teamlid met een extraverte persoonlijkheid tot een bedaagder en risico-avers iemand. De meest gewilde competenties zijn tegenwoordig wendbaarheid en verbindend vermogen. Dat is ingegeven door corona, maar die eigenschappen zijn blijvend belangrijk – we zullen immers ook in het post-coronatijdperk anders blijven werken.” Van der Vossen: “In een ideale wereld hebben we het niet meer over mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, of over roots. De juiste combinatie van persoonlijkheden maakt een team succesvol.” 

Desalniettemin antwoorden Boevé en Van der Vossen in koor bevestigend op de vraag of ze zich nog wel hard zullen maken voor de toetreding van vrouwen in de topgremia, om zo de disbalans tussen beide seksen op te heffen. “Absoluut – vrouwen zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd aan de top. We willen onze opdrachtgevers daarom een keus bieden. Ons beleid is en blijft 50/50 op long- en shortlists. We kúnnen die keus ook bieden, want we hebben lang gewerkt aan een netwerk met voldoende vrouwelijke executives. Niet dat het altijd eenvoudig is de juiste vrouw te vinden. Soms is de visvijver wel degelijk minder gevuld, maar dat ondervangen wij door breder te kijken en vasthoudend te zijn. Vrouwen moet je soms echt even losweken. Ze zijn loyaal en vaak risico-avers, storten zich niet snel in een procedure.” Van der Vossen: “We volgen vrouwen jarenlang, dus we weten wanneer ze in de markt zijn.” 

Beide partners merken dat er flink wat beweging is in de raden van bestuur en de raden van commissarissen. Boevé: “Het aantal vrouwelijke benoemingen groeit gestaag. Dat heeft te maken met het feit dat leiders de meerwaarde van diversiteit en inclusie inzien, maar ook vanwege strengere governanceregels. Bedrijven vragen met regelmaat specifiek om een vrouw. Soms vragen ze ons juist om een man, maar dat is dan omdat het team vooral vrouwen telt. Weerstand tegen vrouwelijke kandidaten komen wij eigenlijk niet tegen – bedrijven weten dat wij voor balans staan.” Van der Vossen: “Ik denk dat zo’n 25 procent van onze opdrachtgevers van tevoren aangeeft een vrouw te willen benoemen.” Boevé: “Maak daar maar een derde van.”

Raden verleiden 

Inmiddels wordt er vanuit Baarn gewerkt aan de eerste gezamenlijke pitches en searches. Die eerste gezamenlijke opdrachten vormen de proef op de som, vertelt Van der Vossen. “En die uitkomst is positief. Nu we onze netwerken bij elkaar brengen, levert dat verrassende combinaties op. Nicole en ik zochten eind 2020 naar een vrouwelijke bankdirecteur en hebben de opdrachtgever veel keuze kunnen bieden. Die benoeming was snel rond. Nu werken we aan een search waarbij zowel de pensioensector als de zorgsector betrokken is. De combinatie van onze expertises maakte dat de opdrachtgever koos voor Partners at Work.” Voor Van der Vossen en Boevé smaakt deze ervaring naar meer. “We verheugen ons erop het nieuwe bureau samen uit te bouwen en de searches samen aan te pakken. Dat geeft energie.” De lat ligt niet laag: in de toekomst willen zij het begrip diversiteit nog breder definiëren, om zo binnen de executive search gamechanger te worden. Die eerste stappen zijn al gezet: “We dragen met regelmaat kandidaten met een multiculturele achtergrond voor, want de vraag naar dergelijke kandidaten wordt steeds groter. Met het oog op digitalisering en transformaties breken wij ook een lans voor jonge kandidaten. Bedrijven vragen daar soms zelf om – bijvoorbeeld in de pensioensector, waar besturen conform hun code een bestuurslid van onder de 40 aan boord willen om die groep werkenden te vertegenwoordigen. Universiteiten en hogescholen zijn ook geïnteresseerd in een jong geluid, omdat ze immers werken met een jonge doelgroep.” Maar lang niet alle bedrijven en organisaties zijn al doordrongen van de meerwaarde van een ‘jonkie’ aan boord. Boevé: “Het is ons al diverse malen gelukt raden te verleiden een extra plekje voor aspirant-toezichthouders of -bestuurders te creëren. Zo kan iemand vlieguren maken, tot hij of zij klaar is voor een volwaardige bestuurlijke of toezichthoudende functie.”

Ondanks de focus op diversiteit in brede zin, is een gemêleerde bestuurskamer in Nederland nog steeds geen gelopen race. Beide vrouwen zien daarom het nut van en de noodzaak voor het ingroeiquotum voor raden van commissarissen van het beursgenoteerde bedrijfsleven. Boevé: “Als ondernemers zijn we niet dol op inmenging van de overheid, maar we zien dit als tijdelijke maatregel die zorgt voor kritische massa. Daarna is het niet meer nodig.” Van der Vossen: “Het is gewoon nodig om diversiteit actief te stimuleren, anders zwakken de cijfers weer af. Dus er mag ook best een vergelijkbaar quotum voor raden van bestuur komen.”

Tekst Nicole Gommers