Ingrid Thijssen volgt Hans de Boer op als voorzitter VNO-NCW

Met het oog op het einde van de tweede termijn van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NWC, werd er al lange tijd over gespeculeerd of zijn opvolger een vrouw zou zijn. Eind februari bleek dat inderdaad het geval: Alliander-CEO Ingrid Thijssen is per 1 juli 2020 de nieuwe voorvrouw van de werkgeversvereniging.

© Hollandse Hoogte

Met het oog op het einde van de tweede termijn van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NWC, werd er al lange tijd over gespeculeerd of zijn opvolger een vrouw zou zijn. Eind februari bleek dat inderdaad het geval: Alliander-CEO Ingrid Thijssen is per 1 juli 2020 de nieuwe voorvrouw van de werkgeversvereniging. 

Ingrid Thijssen is de afgelopen jaren vanuit netwerkbedrijf Alliander druk bezig geweest met het vormgeven van de energietransitie. In eerdere functies heeft zij ervaring opgedaan met complexe vraagstukken op het snijvlak van publiek en privaat. “Ik vind het een eer om voorzitter van VNO-NCW te worden. Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken en transities. Daar namens het bedrijfsleven aan mogen bijdragen, past ontzettend goed bij wat mij ten diepste drijft. Het is mijn volste overtuiging dat bedrijfsleven en samenleving elkaar in die vraagstukken in vele opzichten nodig hebben. Die verbinding is essentieel en daar wil ik me als voorzitter van VNO-NCW heel graag voor inzetten,” liet Thijssen direct na haar benoeming weten.

Hans de Boer en gender diversity

Hans de Boer neemt per juli 2020 na twee termijnen afscheid van de werkgeversvereniging. De Boer heeft als founding father van Topvrouwen.nl geijverd voor een betere doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven, vanuit het idee dat het voor werkgevers prettig is zelf de regie te houden bij het diversifiëren van de top. In een interview met Topvrouwen.nl gaf hij aan aanvankelijk te verwachtten succes te oogsten met die aanpak, maar het streefcijfer van tenminste 30 procent vrouwen in raden bestuur en raden van commissarissen werd niet gehaald. Als vicevoorzitter van de SER gaf De Boer daarna zelf het ingroeiquotum voor raden van commissarissen van het beursgenoteerde bedrijfsleven vorm. In het Topvrouwen.nl-interview sprak hij van een ‘behapbaar quotum’. “Het is een evenwichtig ‘ding’, dat een signaalfunctie heeft naar de 5.000 bedrijven die vallen onder de Wet bestuur en toezicht. Ik denk dat het zeker gaat werken.

Eerdere speculaties over opvolging

De Boer liet zich eind 2019 in het boek Gamechanger, 4 jaar Topvrouwen.nl 2016-2019 uit over zijn opvolging: “Of het gezien mijn erfenis voor de hand ligt dat het een vrouw wordt? Allereerst zit ik niet in de benoemingscommissie, dus dat is niet aan mij. Wel heb ik geadviseerd over het opstellen van een profiel. Open en eerlijk: ik denk dat het een enorm goed signaal zou zijn als er een competente vrouw benoemd wordt en de benoemingscommissie heeft hier zeker aandacht voor.” Om te vervolgen: “Ik sprak hier laatst over met Ingrid Thijssen, CEO van Alliander en lid van het bestuur van VNO-NCW. Zij zei: ‘Hans, het gaat goed de vrouwen bij VNO-NCW. Er stond zojuist een file voor het damestoilet en dat heb ik niet eerder meegemaakt!’. Dus met andere woorden: er valt zeker iets te kiezen.”