Gendergelijkheid (on)betaald werk levert huishouden 1000 euro extra op

Het gemiddelde Nederlandse huishouden loopt flink wat geld mis doordat vrouwen relatief meer onbetaald werk doen dan mannen. Dat toont het recent gepubliceerde onderzoek ‘Gendergelijkheid’ dat uitgevoerd werd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van ABN AMRO.

Gendergelijkheid - Gewichtsschaal met geslachtstekens die gelijk gewicht tonen. © Shutterstock / Overearth

Het onderzoek, dat onderdeel is van de ABN AMRO-campagne ‘Beter Gelijk’ - waarin het potentieel van een gendergelijk Nederland de hoofdrol speelt - levert opvallende uitkomsten op. In antwoord op de vraag ‘Hoe had Nederland er in 2020 voor gestaan als we in 2010 al gendergelijk waren geweest?’ blijkt namelijk dat een betere herverdeling van onbetaald en betaald werk significante financiële voordelen oplevert. Zo kan een betere werkverdeling van (on)betaald werk het inkomen van een huishouden jaarlijks met gemiddeld 881 euro per persoon en ruim 1000 euro per gezin doen stijgen.

Simulatie effecten gelijke arbeidsverdeling

De economisch simulatie op basis van data van CBS Statline, TNO en SCP toont dat met een gelijkere verdeling van werk tussen vrouwen en mannen vanaf 2010 het bruto binnenlands product in Nederland met 10,8 miljard euro per jaar zou stijgen. Hierbij blijft het totaal aantal gewerkte uren onveranderd, maar gaat een vrouw ruim een kwart meer betaald werk verrichten en een man juist 17.1 % minder. Deze gendergelijke arbeidsverdeling verkleint ook de loonkloof en heeft een positief effect op de financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

Scheefgroei in arbeidsverleden en doorgroeimogelijkheden

Op dit moment verrichten vrouwen gemiddeld genomen meer onbetaald werk dan mannen, met name in de vorm van huishoudelijke taken en (mantel)zorg. Dit resulteert niet alleen in een onevenredige verdeling van het arbeidsvolume, maar ook in een loonkloof. Vanaf dit moment begint namelijk het uurloonverschil tussen vrouwen en mannen op te lopen en ontstaat scheefgroei in arbeidsverleden en doorgroeimogelijkheden. Gendergelijkheid bij betaald werk draagt bij aan het tegengaan van deze scheefgroei en bevordert de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.