Benoemingen

Update benoemingen april 2023

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Nupur Kohli

Nupur Kohli is benoemd als commissaris bij Shell Nederland Chemie B.V. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work & Escalier Executive Search, die zich committeren aan diversiteit in de boardroom.

Maartje van Schagen

Maartje van Schagen is per 1 februari 2023 benoemd tot board member van Simac Techniek NV. Per 1 oktober 2023 volgt zij Eric van Schagen op als CEO van het familiebedrijf.

Danielle Meijer

Danielle Meijer start 1 juli 2023 als bestuurder bij Reinaerde. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marjolein de Vugt

Marjolein de Vugt is per 6 april 2023 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij GGZ Oost Brabant. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sabine Gabriël-Breukers

Sabine Gabriël-Breukers is met ingang van 15 mei 2023 benoemd tot directeur bij Juridische Hogeschool Avans & Fontys. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Debby Stroomer

Debby Stroomer is met ingang van 3 april 2023 benoemd tot Group Director Supplier Relations bij Vink Holding. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Kienbaum, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Felicie Stratenus

Felicie Stratenus is met ingang van 1 augustus 2023 a.s benoemd als HR Director bij de Blue Sky Group te Amstelveen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van HRTouchpoints Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Kika Buhrmann

Vanaf 1 april 2023 is Kika Buhrmann gestart als CEO Nespresso Nederland.

Elles Tillema-van Loo

Elles Tillema-van Loo wordt 5 juni 2023 benoemd tot Algemeen Directeur van het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek.

Annelies Zoomers

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de voordracht tot benoeming van Annelies Zoomers tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De benoeming van professor Zoomers gaat in op 1 april 2023 voor een periode van vier jaar.

Dailah Nihot

Dailah Nihot treedt toe tot de Raad van Toezicht van WOMEN Inc.

Belinda Schurink

Belinda Schurink is met ingang van 15 juni 2023 benoemd tot directeur HR bij ROC van Twente. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jacqueline Niessen

Jacqueline Niessen is per 1 april 2023 toegetreden tot de Supervisory Board van Cordaid. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Betty de Boer

Het bestuur van de SpiritsNL, de branchevereniging van producenten en importeurs van gedistilleerde dranken, heeft Betty de Boer per 1 april 2023 benoemd tot directeur. De benoeming kwam tot stand via Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Eva den Dunnen-Heijblom

Eva den Dunnen-Heijblom wordt directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ellen Bien

Ellen Bien wordt met ingang van 1 augustus 2023 de nieuwe algemeen directeur van de Nederlandse Dierenbescherming.

Sietske Duller

Sietske Duller wordt met ingang van 1 april 2023 directeur Migratiebeleid bij het directoraat-generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Christa Monster

Christa Monster wordt met ingang 1 april 2023 directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wilma van Velden

Wilma van Velden is met ingang van 11 april 2023 benoemd tot lid college van bestuur bij Conexus. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Lineke Sneller

Lineke Sneller is per 13 april benoemd tot lid van de raad van commissarissen van EY.

Simone Filippini

Simone Filippini is per 1 maart 2023 benoemd als voorzitter Internationaal Commissie m.e.r. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Olga Warffemius

Olga Warffemius is per 1 april 2023 benoemd als lid raad van toezicht bij AxionContinu. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Rian van Dam

Rian van Dam is per 1 april 2023 benoemd als voorzitter raad van toezicht bij OVO Zaanstad. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Saskia Schatteman  

De raad van commissarissen van Ebusco is voornemens om Saskia Schatteman voor te dragen voor benoeming op de AVA als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar, tot het einde van de AVA in 2027.

 

Anja Sinke  

Anja Sinke is met ingang van 1 februari benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht van HZ University of Applied Sciences.

Anne Berndsen   

Anne Berndsen is met ingang van 1 april benoemd tot lid raad van toezicht bij Kindercentra Puck&Co. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Carla van de Wiel   

Carla van de Wiel, nu lid raad van bestuur a.i. bij Aafje, is met ingang van 3 april 2023 benoemd tot voorzitter raad van bestuur bij GGz Eindhoven. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Chantal Vergouw 

Chantal Vergouw is voorgedragen om per 1 juni 2023 toe te treden tot de raad van bestuur van KPN. Zij werkt sinds medio 2016 bij Achmea als divisievoorzitter van Interpolis.

Elise Splint 

Elise Splint wordt per 1 april 2023 benoemd als directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

 

Ellen de Brabander 

Ellen de Brabander is benoemd tot lid raad van commissarissen van ADM, s werelds grootste beursgenoteerde voedingsbedrijf met hoofdkantoor in VS (Chicago).

 

 

 

Ingeborg Absil 

Ingeborg Absil start per 1 mei 2023 als directeur bereikbaarheid en netwerkkwaliteit bij Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL).

Ingrid Willems

Ingrid Willems, opleider Psychiatrie bij GGZ Breburg, is met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot lid raad van bestuur bij GGz Eindhoven. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Joelle Frijters 

Joelle Frijters start per 24 april 2023 als lid van de raad van commissarissen van Basic Fit. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Jolanda van Haarlem  

Jolanda van Haarlem , Group Director & Global Strategy Director bij Agrifirm , is met ingang van 16 maart 2023 benoemd tot commissaris bij De Coöperatie CRV. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van SDH , een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Karen te Boome 

ProRail heeft aangekondigd Karen te Boome te benoemen tot nieuwe directeur stations.

 

 

 

 

 

Lysbet Donders  

Lysbet Donders is benoemd als lid van de RvC en voordrachtscommissaris van Danone Nederland.

Maaike Verharen 

Maaike Verharen is per 17 april 2023 benoemd als nieuwe directeur Uitvoering bij Klant en Service van UWV.

Marije Hulshof  

Marije Hulshof is benoemd als CEO van Royal HaskoningDHV.

 

 

 

 

Marlous Booijink   

Marlous Booijink , CFO bij Pandrinks , is met ingang van 16 maart 2023 benoemd tot commissaris bij De Coöperatie CRV. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van SDH , een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Michéle Blom

Michéle Blom, voorheen directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is met ingang van 10 juli 2023 benoemd tot voorzitter raad van bestuur bij Isala. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Petra van Dam

Petra van Dam, voorheen voorzitter raad van bestuur bij Amsta (tot jan 2022), is met ingang van 16 maart 2023 benoemd tot lid raad van bestuur a.i. bij Reade. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Pien Oosterman   

Pien Oosterman is met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot Vice President Operations bij Vitec Software Group. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van N2Growth, een executive search bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Wilma de Koning  

Wilma de Koning is benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Zij treedt aan per 1 september 2023. Wilma is een ervaren bestuurder met een lange staat van dienst in het hoger onderwijs

Yap Chie Cheung    

Yap Chie Cheung is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot Managing Director voor de Renewable Chemistries business unit bij Avantium N.V. Deze benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Pedersen & Partners, een bureau voor executive search, leadership consulting en board services, dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anita Schemmekes    

Anita Schemmekes is per 1 april 2023 benoemd als bestuurder bij Ambiq. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Astrid van der Put 

Astrid van der Put is per 1 april 2023 benoemd als lid raad van bestuur bij Anna Zorggroep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.\

 

Ester van de Haar   

Ester van de Haar is met ingang van 1 april 2023 benoemd tot Directeur Bestuurder bij Cultuur Oost. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Esther de Jong  

Esther de Jong is de nieuwe directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren. Zij was hiervoor bestuurder bij FNV Horeca. Samen met het bureau, bestuur en leden gaat zij verder bouwen aan goed leiderschap in Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.