Benoemingen

Update benoemingen maart 2023

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Tamara Monzon     

Tamara Monzon is benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen GGNL bij de Guardian Group.

Monique Molenaar-Vader   

Monique Molenaar-Vader is benoemd als CFRO bij Stater NV. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van van Olphen Company.

Anouk Vermeer    

Anouk Vermeer, voorheen interimbestuurder bij Kempenhaeghe, is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot voorzitter raad van bestuur bij Kempenhaeghe. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Carola van der Weijden 

Carola van der Weijden is benoemd tot voorzitter College van Bestuur bij INNOVO. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Coba Anninga        

Coba Anninga is met ingang van 15 februari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Accare. De benoeming kwa tot stand door bemiddeling van Talent en Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Daphne van der Aa-van Daalen       

Daphne van der Aa-van Daalen is met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot lid college van bestuur bij de Unicoz onderwijsgroep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Fenna Pols      

Fenna Pols is per 3 april 2023 benoemd als Directeur Sociaal Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân.Momenteel is zij werkzaam als Bestuurder Directeur van de Stichting Kenniscentrum Europa Decentraal. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

 

 

Grietje van Buiten   

Grietje van Buiten is met ingang van 1 april 2023 benoemd tot lid Raad van Bestuur bij Espria. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Julia Vander Ploeg      

Ahold Delhaize draagt Julia Vander Ploeg voor als nieuwe commissaris. Deze benoeming wordt besproken tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 april 2023.

Lidewijde Ongering        

Lidewijde Ongering is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot Voorzitter van de Colleges financieel toezicht (het Cft).
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Lonneke Kapoen      

Lonneke Kapoen wordt met ingang van 1 mei 2023 directeur Advies, Regie en Centrale Autoriteit bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mariëlle Wieman         

Op 20 februari 2023 start Mariëlle Wieman als interim directeur bij de NVR. Zij neemt het komende halfjaar de werkzaamheden van Andreas Dijkhuis over.

 

 

Marike Abel       

Marike Abel is per 1 januari 2023 benoemd als lid raad van toezicht bij Opella. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marleen Bosma-Verhaegh       

Marleen Bosma-Verhaegh is benoemd totChief Client Officer bij Bouwinvest en daarmee toegetreden tot de directie. Bouwinvest Real Estate Investors is een vastgoedvermogensbeheerder voor institutionele beleggers. Bouwinvest heeft ruim 65 jaar ervaring in de vastgoed- en pensioenwereld en er werken ruim 200 professionals.

Marloes Vrenken     

Marloes Vrenken is per 1 maart 2023 benoemd tot regiodirecteur midden- en kleinbedrijf (MKB) Breda en Middelburg bij de Belastingdienst, ministerie van Financiën.

Meta Neeleman      

Meta Neeleman is met ingang van 20 februari 2023 benoemd tot directeur-bestuurder bij het Oogfonds. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Mirjam Breekelmans     

Mirjam Breekelmans is per 1 mei 2023 benoemd tot directeur van Achmea Pensioenservices. Zij is nu directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarvoor heeft Mirjam diverse directiefuncties vervuld bij onder andere PGB, Randstad, MN, ASR en Stater.

Anika Corpeleijn        

Anika Corpeleijn is met ingang van 1 april benoemd tot Directeur-Bestuurder bij NVvPO. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Nicole Hermans     

Nicole Hermans, is met ingang van 1 maart benoemd tot Bestuurder bij Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Petra Verhoef      

Petra Verhoef is met ingang van 15 mei 2023 benoemd tot directeur van het Voedingscentrum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Rixt Smit      

Rixt Smit is per 3 april 2023 benoemd als Directeur Omgeving en Openbare Ruimte van de gemeente Súdwest-Fryslân.Momenteel is zij werkzaam als Manager opgave watersysteem bij Wetterskip Fryslân. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

Sandra Konings      

Sandra Konings is per 1 januari 2023 benoemd als lid raad van toezicht bij SIDN. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Wietske Sikkes      

Wietske Sikkes is per 3 april 2023 benoemd als Directeur Klantcontacten, Bedrijfsvoeren en Ontwikkeling van de gemeente Súdwest-Fryslân.Momenteel is zij werkzaam als Adjunct-directeur eenheid Bedrijfsvoering bij de provincie Overijssel. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

Willemijn Dekker    

Willemijn Dekker is per 13 februari 2023 benoemd tot directeur van Binnenwerk, onderdeel van Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk).

Yolande Verbeek        

Yolande Verbeek is met ingang van 1 maart 2023 benoemd tot COO van Energie Beheer Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Annet Lekkerkerker      

Annet Lekkerkerker is per 1 maart de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Vanaf die datum neemt ze het stokje over van Bert Verveld, die vorige week afscheid nam van de AHK. Annet Lekkerkerker is sinds 2019 vicevoorzitter van het College van Bestuur.

 

Alexandra Reich  

Op maandag 23 april 2023 zal Alexandra Reich worden voorgedragen als nieuw lid van de raad van commissarissen van ING. Haar benoeming zal bij goedkeuring ingaan na de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

 

Cara Antoine 

Cara Antoine is met ingang van 1 maart 2023 benoemd bij Capgemini als Regional Executive Vice President and Chief Technology and Innovation Officer. Zij is hiermee verantwoordelijk voor Noord- en Midden-Europa.

Choy van der Hooft-Cheong 

Choy van der Hooft-Cheong is per 1 maart 2023 benoemd als bestuursvoorzitter van Talent naar de Top. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Valerie Diele-Braun 

IMCD N.V. is voornemens Valerie Diele-Braun voor te dragen als nieuwe ceo per januari 2024.

Els Maeckelberghe

Els Maeckelberghe, Associate Professor in Bioethics and Research Ethics / Confidential Advisor Scientific Integrity, is met ingang van 1 maart 2023 benoemd tot Bestuurslid bij de Centrale Commissie Dierproeven. De benoemingen kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Inge Groeneveld  

Op 1 april 2023 start Inge Groeneveld als directeur Ketenregie bij het directoraat-generaal (DG) Toeslagen van het ministerie van Financiën.

Jeanneke van Meulebrouck  

Jeanneke van Meulebrouck is met ingang van 1 maart 2023 gestart als lid college van bestuur bij Stichting ZAAM. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Lizzy Doorewaard 

Lizzy Doorewaard is benoemd als commissaris bij Esso Nederland bv.

Majorie Jans 

Majorie Jans wordt met ingang van 1 april 2023 benoemd tot directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Marianne Ruys 

Marianne Ruys is per 1 februari 2023 benoemd tot lid raad van commissarissen voor Koopman Logistics. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mellanie Linde  

Mellanie Linde wordt met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot directeur Personeel & Organisatie tevens clusterdirecteur Mensen en Middelen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

Mirjam Breekelmans 

Mirjam Breekelmans start per 1 mei 2023 als Directeur APS (Achmea Pensioen Service) bij Achmea. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Samantha Rolefes 

Samantha Rolefes wordt per 1 april 2023 benoemd tot tactisch manager tevens plaatsvervangend directeur van de directie Asiel & Bescherming bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Simone van Gendt

Simone van Gendt, Financial Advisory & Solutions / Executive Director bij Rabobank is met ingang van 7 maart 2023 benoemd tot Lid Adviescommissie bij Energiefonds Overijssel. De benoemingen kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Yvonne van der Brugge-Wolring 

Yvonne van der Brugge-Wolring wordt directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot. De benoeming gaat in op 15 april 2023.

Arina Kruithof 

Arina Kruithof is met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot bestuurder bij Stichting Syndion. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Karen Frank   

Flow Traders is voornemens Karen Frank voor te dragen als nieuwe commissaris bij de algemene vergadering van aandeelhouders op 26 april.

 

Lisette Breedveld 

Lisette Breedveld is met ingang van 1 april 2023 benoemd tot directeur Utrechts Monumenten Fonds. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Miriam van Kuijk   

Miriam van Kuijk is met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot provinciesecretaris en algemeen directeur bij de provincie Noord-Holland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Rianne van der Meij  

Rianne van der Meij is met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot Lid College van Bestuur bij ROC Mondriaan. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.