Benoemingen

Update benoemingen januari 2023

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Relinde Weil      

Relinde WeilRelinde Weil is benoemd als nieuw voorzitter Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis per 11 april 2023. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom

Cunera Vlaar      

Cunera VlaarSodexo Nederland heeft een nieuwe CEO, Cunera Vlaar. Ze is al 31 jaar werkzaam bij Sodexo in verschillende functies in binnen- en buitenland. Meest recentelijk was ze CEO Energy & Resources Europa.

Ank Bijleveld-Schouten 

Ank Bijleveld-SchoutenAnk Bijleveld-Schouten is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot voorzitter raad van toezicht bij Alzheimer Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Alineke van den Berge  

Alineke van den BergeAlineke van den Berge is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Chief Operating Officer bij APG Asset Management. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Odgers Berndtson, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anneke Luijten-Lub  

Anneke-Luijten-LubAnneke Luijten-Lub is per 1 december 2022 benoemd als lid van het college van bestuur bij Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Barbara Goezinne 

Barbara GoezinneBarbara Goezinne wordt directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

Beatriz Pardo  

Beatriz PardoHeineken heeft op 20 december bekendgemaakt Beatriz Pardo per 20 april 2023 wordt benoemd als leden van de raad van commissarissen.

 

Bregtje van der Haak   

Brechtje van der HaakBregtje van der Haak wordt per 1 april 2023 benoemd als nieuwe directeur van Eye Filmmuseum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ellen Knippers     

Ellen KnippersEllen Knippers, senior adviseur zorg bij Koninklijke Kentalis, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Laverhof. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Esther Vroegh   

Esther VroegEsther Vroegh is benoemd als chairman/president van de raad van toezicht Stichting liniebreed ondernemen, bescherming Unesco erfgoed forten en de waterlinies. Daarnaast is zij Voorzitter/chairman FC Den Bosch foundation.

Florien van der Windt 

Florien van der WindtFlorien van der Windt start per 1 januari 2023 als directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Grietsje Visser

Grietsje VisserGrietsje Visser, directeur Mindfit & Thubble bij Dimence Groep, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij De Opbouw. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Guusje ter Horst      

Guusje ter HorstGuusje ter Horst is met ingang van 15 december 2022 benoemd tot Bestuurlijk Aanjager Onbeperkt Meedoen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Heleen Voskuyl   

Heleen VoskuylHeleen Voskuyl, assetmanager Healthcare bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Cello. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ineke Huibregtsen     

Ineke HuibregtsenIneke Huibregtsen, Directeur Prinsenstichting bij de Opbouw, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Van Neynsel. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Inge Vermeulen     

Inge VermeulenInge Vermeulen, voorheen directeur-bestuurder bij Patijnenburg, is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot lid raad van bestuur bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ingrid Rempt     

Ingrid RemptIngrid Rempt, HR-directeur bij Haaglanden Medisch Centrum, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij De Forensische Zorgspecialisten. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jacqueline Joppe 

Jacqueline JoppeJacqueline Joppe wordt per 1 maart 2023 benoemd als lid raad van toezicht bij Carintreggeland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Judith Jansen   

Judith JansenJudith Jansen is met ingang van januari 2023 benoemd tot Operations Director bij Norlandia Kinderopvang, onderdeel van de NHC Group. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Confius Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Kristel van Haaren      

Kristel van HaarenKristel van Haaren is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot COO bij Shimano Europe. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Mercuri Urval, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Larissa Gabriëlse 

Larissa GabrielseLarissa Gabriëlse is benoemd als bestuurslid en lid Adviescommissie Beleggingen bij Fonds 1818. De benoeming is tot stand gekomen door Public Spirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Lobke Apeldoorn    

Lobke ApeldoornLobke Apeldoorn is toegetreden als lid van raad van commissarissen van Fairtrade. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Odgers Berndtson, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mardjan Seighali     

Mardjan SeighaliOp 1 januari 2023 is Mardjan Seighali in functie getreden als directeur-bestuurder van Natuurstad. Ook bekleedt Mardjan een aantal functies als toezichthouder en commissaris en is zij voorzitter van het Humanistisch Verbond.

 

Marieke van Wallenburg 

Marieke van WallenburgMarieke van Wallenburg wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio februari 2023 in.

Marijke de Feijter 

Marijke de FeijterMarijke de Feijter, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Loco-provinciesecretaris/plaatsvervangend directeur, tevens concernmanager domein Bestuurs- en Directieondersteuning bij de Provincie Utrecht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marissa van der Werf     

Marissa van der WerfMarissa van der Werf is met ingang van januari 2023 benoemd als CFO bij de Adecco Group Nederland. Deze benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Marjolein Zanen

Marjolein ZanenMarjolein Zanen, nu regiomanager intramuraal, extramuraal en GRZ bij Argos Zorggroep, is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot Bestuurder bij De Rijnhoven. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marleen van de Kerkhof  

Marleen van den KerkhofMarleen van de Kerkhof wordt per 1 maart 2023 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Ambulance Amsterdam B.V.. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Martine Sonneveld 

Martine SonneveldMartine Sonneveld is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Lid Raad van Toezicht met juridisch profiel bij Stichting Meerwerf Basisscholen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Martine Tol - van Oostrum     

Martine Tol-van OostrumMartine Tol – van Oostrum is benoemd als lid raad van commissarissen van Fairtrade. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Odgers Berndtson, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Myrthe Koster

Myrthe KosterMyrthe Koster, nu Directeur Zorg bij Yulius, is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot lid raad van bestuur bij Pameijer. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Nadine Beister 

Nadine BijsterNadine Beister start 1 februari 2023 als groepsdirecteur Human Resources (HR) bij Achmea. Zij volgt Elly Ploumen op die deze functie vanaf 2011 heeft vervuld.

 

Nancy van der Voort 

Nancy van der VoortNancy van der Voort is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Lid Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Pascalle Grotenhuis   

Pascalle GrotenhuisPascalle Grotenhuis wordt directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio 2023 in.

Pien de Jong     

Pien de JongPien de Jong, Bestuurder bij Zorggroep Amsterdam-Oost, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Woonzorggroep Samen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Rolien Sasse  

Rolien SasseRolien Sasse is per 1 februari 2023 benoemd tot algemeen directeur van de vredesorganisatie PAX.

 

Rosa Jansen 

Rosa JansenRosa Jansen is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Voorzitter Raad van Toezicht bij De Hoogstraat Revalidatie. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Sanne de Kleyn 

Sanne de KleynSanne de Kleyn is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot directeur bij De Connectie. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Saskia van Oene  

Saskia van OeneSaskia van Oene is met ingang van 1 december 2022 benoemd tot Adjunct-directeur/1e loco gemeentesecretaris bij de gemeente Ermelo. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Sigrid Hoekstra  

Sigrid HoekstraSigrid Hoekstra, directeur-bestuurder bij WoonFriesland, is met ingang van 1 januari benoemd tot Voorzitter raad van commissarissen bij SRO. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Thea Koster 

Thea KosterThea Koster is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Zorgpartners Friesland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Ymke Fokma       

Ymke FokmaPer 1 december 2022 is Ymke Fokma toegetreden tot de raad van toezicht van Levvel. Ymke is lid van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. Zij is tevens toezichthouder bij Basalt revalidatie en lid van de kwaliteitscommissie van het NVZD (vereniging van bestuurders in de zorg).

Yvonne Pot 

Yvonne PotYvonne Pot is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot directeur Sociaal Werkbedrijf Kansis.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Liane den Besten 

Liane den BestenLiane den Besten is benoemd tot Lid van de Raad van Toezicht van Royal Cosun. De benoeming werd voorafgegaan door een selectieproces met een interne en divers samengestelde selectiecommissie, ondersteund door Gasselingsearch.

Anne van Nood          

Anne van Nood

Anne van Nood is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Director HR bij Alfen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop, een Leadership Advisory en Executive Search bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Barbara Solleveld        

Barbara Solleveld

Barbara Solleveld wordt met ingang van 15 maart 2023 benoemd tot directeur Financieringen bij de Generale Thesaurie bij het ministerie van Financiën.

 

Claudia Reiner       

Claudia ReinerClaudia Reiner is per 1 januari 2023 ben ik benoemd als voorzitter rvc van NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

 

 

Ada van der Veer-Vergeer      

Ada van der VeerAda van der Veer-Vergeer is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van commissarissen bij Nederlandse Loterij. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Danielle van der Winden    

Danielle van der WindenDanielle van der Winden is met ingang van 13 februari 2023 benoemd tot directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius.

Diana Bergsma      

Diana BergsmaDiana Bergsma is per 9 januari 2023 benoemd als directeur-bestuurder bij Abeos Agri Diensten. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Francis Windt        

Francis Windt

Francis Windt is benoemd tot commissaris  bij de Rabobank Amstel en Vecht.

 

Ingrid Wiechers        

Ingrid Wiechers

Ingrid Wiechers start met ingang van 1 januari 2023 als directeur bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Iris Sluiter     

Iris SluiterIris Sluiter wordt met ingang van 1 april 2023 benoemd tot secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Joke Nijhoff         

Joke Nijhoff

Joke Nijhoff is per 16 januari 2023 benoemd als Chief People Officer bij Advario.

 

Juliëtte Hofman        

Juliette Hofman

Juliëtte Hofman is met ingang van 1 maart 2023 benoemd tot sectordirecteur Dienstverlening bij Graafschap College. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom

 

Lisette van Breugel      

Lisette van BreugelLisette van Breugel is benoemd tot lid raad van commissarissen bij NV Waterbedrijf Drenthe (WMD). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Lizette Willemse       

Lizette Willemsen

Lizette Willemse is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Chief Human Resources Officer bij Ordina. De aanstelling kwam tot stand door bemiddeling van Amrop Leadership Services & Executive Search, een bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Marissa van der Werf        

Marissa van der Werf

Marissa van der Werf is met ingang van 9 januari 2023 benoemd tot CFO bij Adecco Group Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Merijne Bloem        

Mereijne BloemMerijne Bloem is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot Manager HR bij Flevoziekenhuis.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Odgers Berndtson, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Nanda Verhoeven-Duif         

Nanda Verhoeven-Duif

Nanda Verhoeven-Duif is per 1-1-2023 benoemd in de raad van toezicht van GGz Centraal.

 

Nettie Buitelaar  

Nettie BuitelaarNettie Buitelaar is met ingang van 1 december 2022 benoemd als managing Biotech Booster.

Rajae Azaroual        

Rajae AzaroualRajae Azaroual is met ingang van 12 december 2022 benoemd tot lid raad van toezicht bij het Juridisch Loket. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Sandra de Boer         

Sandra de Boer

Sandra de Boer is met ingang van 1 maart 2023 benoemd tot directeur/bestuurder bij Empatec. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van BeljonWesterterp, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Sandra Franken       

Sandra FrankenSandra Franken is per 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht voor de Onderwijsgroep Amersfoort. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sandra van der Zijpp       

Sandra van de ZijpSandra van der Zijpp is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot HR Director bij D&B The Facility Group. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van C&Q Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sezen van Wier-Tas       

Sezen van Wier-Tas

Sezen van Wier-Tas is met ingang van 1 april 2023 plaatsvervangend directeur-generaal Fiscaliteit bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

 

Thirza Tamboer      

Thirza TamboerThirza Tamboer is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Zorgbalans. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Vera Luijendijk        

Vera Luijendijk

Vera Luijendijk is per 1 januari 2023 benoemd tot lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de remuneratiecommissie van Stichting Woonstad Rotterdam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van VanderKruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Irene Heikens 

Irene HeikensIrene Heikens is per 1 januari 2023 benoemd als lid van de raad van commissarissen van verzekeringsmaatschappij Donatus te Rosmalen. Deze benoeming is tot stand gekomen door de bemiddeling van Beljon Westerterp, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ada van der Velden        

Ada van der VeldenAda van der Velden is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Centrum voor Vormingsonderwijs. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anja de Bree       

Anja de BreeAnja de Bree, CHRO Royal FloraHolland, is met ingang van 1 maart 2023 benoemd tot CHRO bij Sligro Food Group. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Spencer Stuart, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annelore Buijs         

Annelore BuijsAnnelore Buijs is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Managing Director NL bij Cegeka. De aanstelling kwam tot stand door bemiddeling van Amrop Leadership Services & Executive Search, een bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Astrid Veldhuizen-van ’t Hul       

Astrid VeldhuizenAstrid Veldhuizen-van ’t Hul is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot Lid raad van toezicht met financieel profiel bij het Horizon College. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jellie Tiemersma        

Jellie TiemersmaJellie Tiemersma is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Fier.

José Bosma         

José BosmaJosé Bosma is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij Centrum voor Vormingsonderwijs. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.


Mariska van der Giessen       

Mariska van der GiessenMariska van der Giessen is met ingang van 1 april 2023 benoemd tot directeur bij Regieorgaan SIA. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anke Brouwer    

Anke BrouwerAnke Brouwer is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot CHRO bij VDK Groep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sirka Hintze         

Shirka HintzeVebego heeft bekendgemaakt dat Sirka Hintze per 1 februari aantreedt als chief value officer en lid van het executive committee.

 

 


Caro van Eekelen         

Caro van EekelenCaro van Eekelen is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht bij Hotelschool The Hague. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Brederode Consultants, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.