Benoemingen

Update benoemingen december 2022

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Barbara Fransen 

Barbara FransenBarbara Fransen, directeur Agfra Holding, is met ingang van 1 oktober 2022 benoemd tot lid raad van toezicht bij ZGT. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Conny Bödeker 

Connie BoedekerConny Bödeker is benoemd als lid raad van toezicht bij Daelzicht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Rieken & Oomen, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Afke van Rijn   

Afke van RijnAfke van Rijn wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.

Ina Vogelzangs   

Ina VogelzangsIna Vogelzangs is per 1 januari 2023 benoemd als lid college van bestuur bij stichting Flores in Arnhem.

 

 

Marieke Romano-van den Hoek 

Marieke RomanoMarieke Romano-van den Hoek is met ingang van november 2022 gestart als directeur marketing & sales bij Vebego Cleaning Services.

Marjolein ten Kroode    

Marjolein ten KroodeMarjolein ten Kroode is per medio november 2022 benoemd tot lid van het algemeen bestuur van ABP. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mieke de Schepper  

Mieke de SchepperMieke de Schepper is benoemd als lid raad van toezicht bij Just Eat Takeaway.

 

 

Regina Dallinga 

Regina DalingaRegina Dallinga is met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot lid raad van toezicht (HR) bij MEE Samen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Rudina de Lange 

Rudina de LangeRudina de Lange is toegetreden tot de raad van advies van Euro Support. Euro Support is een familiebedrijf dat katalysatoren en andere actieve materialen produceert die bijdragen aan schonere mobiliteit, groene energieopslag en efficiënt gebruik van energie en materialen.

Veronique Esman 

Veronique EsmanVeronique Esman is per 26 september 2022 benoemd als Directeur bij NVZ en start per 1 januari 2023. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Vivian Broex 

Vivian BroexVivian Broex, voorzitter raad van bestuur bij ZorgSpectrum, is met ingang van 15 februari 2023 benoemd tot lid raad van bestuur bij het Diakonessenhuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Wendy Groen    

Wendy GroenWendy Groen is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot rector Rijnlands Lyceum Wassenaar bij Stichting Het Rijnlands Lyceum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Christine Wijshake     

Christine WijshakeChristine Wijshake is per 1 januari 2023 benoemd tot Directeur Waddenvereniging. De inhoudelijk gedreven en enthousiaste Wijshake kent de Waddenzee en alle belangen die er spelen als geen ander, als voormalig Directeur Bestuur bij Beheerautoriteit Waddenzee. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Desiree Curfs     

Desiree CurfsDesiree Curfs is per 1 november 2023 benoemd in de raad van toezicht van de FNV. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Fabienne Linschoten      

Fabienne LinschotenFabienne Linschoten is met ingang van 1 januari 2023 a.s benoemd als Directeur Marketing bij de Koninklijke Oosterberg te Apeldoorn. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van HRTouchpoints Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ida Haisma     

Ida HaismaIda Haisma is met ingang van 2 november 2022 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Regionaal Laboratorium medische Microbiologie (RLM). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sohaira El Fathi    

Sohaira El FathiSohaira El Fathi is benoemd tot lid van de raad van toezicht bij De Sociale Maatschap. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Bosman & Vos, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annemiek Overboom

Annemiek OverboomAnnemiek Overboom, voorzitter raad van bestuur Saffier, is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid raad van toezicht bij RIBW K/AM. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Esther Veninga    

Esther VeningaPer 1 januari 2023 wordt Esther Veninga de nieuwe cfo van Albert Heijn.

 

 

Nadia el Gargouri    

Nadia El GargouriNadia el Gargouri is benoemd als directeur human resources bij de Hogeschool van Amsterdam.

 

  

 

  

Angelique van Hassel 

Angelique van AsselAngelique van Hassel is met ingang van 9 januari 2023 benoemd als managing director bij Heras.
Angelique heeft uitgebreide ervaring in internationale technische bedrijven in een breed scala aan rollen, variërend van business development tot M&A, commercieel management en algemeen management. De benoemingen kwamen tot stand via Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Astrid-Odile de Visser 

Astrid Odile-de VisserAstrid-Odile de Visser is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Univé Stad en Land.
Ze is op 23 november benoemd voor een periode van vier jaar. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Azime Gülhan 

Azime GulhanAzime Gülhan is met ingang van december 2022 benoemd tot lid raad van toezicht voor Rijnbrink. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Chantal Hünen 

Chantal HunenChantal Hünen is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot college van bestuur bij MosaLira.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Charlotte Simons 

Charlotte SimonsCharlotte Simons is per 1 februari 2023 benoemd als directeur Academie bij 's Heeren Loo. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Cristine Brinkman       

Christine Brinkman

Cristine Brinkman treedt per 1 december 2022 toe tot de raad van commissarissen bij Meijers.

 

 

 

Erna Versteegden 

Erna Versteegden

Erna Versteegden is met ingang van 1 december 2022 benoemd tot lid raad van commissarissen voor Mazars. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Gabriëlle Leijh      

Gabrielle Leijh

Gabriëlle Leijh start per 1 maart 2023 als lid van het college van bestuur van Stichting Lucas Onderwijs. Op dit moment is Gabriëlle bestuurs bij Cals College. Eerder vervulde zij diverse directiefuncties bij Avans Hogeschool. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Hildagarde McCarville    

Hildegard McNarville

Hildagarde McCarville nieuw lid raad van commissarissen Deerns Groep B.V.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Irmgard Borghouts  

Irmgard Borghouts

Irmgard Borghouts is op voordracht van Minister Karien van Gennip (SZW) benoemd tot lid van de onafhankelijke commissie Toekomst Arbeidsongrschiktheidsstelsel.

 

Janne Nijman    

Janne Nijman

De ministerraad heeft op voordracht van minister Hoekstra ingestemd met de benoeming van Janne Nijman tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De benoeming gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor een periode van vier jaar.

Judith Meeng  

Judith MeengJudith Meeng is met ingang van 1 december 2022 benoemd tot lid raad van toezicht voor PC Uitvaart. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

Liesbeth Rigter 

Liesbeth RigterLiesbeth Rigter is per 15 november 2022 benoemd als lid van de raad van commissarissen van Volkswagen Financial Services AG (VW FS). VW FS is gevestigd in Braunschweig, Duitsland. VW FS Nederland met o.a. Greenwheels, is hier onderdeel van.

 

 

Mariëtte Turkenburg 

Mariette Turkenburg

Mariëtte Turkenburg is met ingang van 1 december 2022 benoemd tot lid raad van commissarissen voor Mazars. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Marlies de Ruyter de Wildt     

Marlies de Ruyter

Marlies de Ruyter de Wildt is met ingang van 1 januari 2023 benoemd als voorzitter raad van toezicht bij Dianet | Thuis in dialysezorg.

 

Monique Busch 

Monique Busch

 Monique Busch is met ingang van december 2022 benoemd als CFO bij Coface.

 

 

Mop van Tiggele        

Mop van Tiggele

Mop van Tiggele treedt per 1 december 2022 toe tot de raad van commissarissen bij Meijers.

 

 

 

Nienke Homan 

Nienke Homan

Nienke Homan is benoemd tot voorzitter raad van commissarissen bij EDSN. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

  

 

Petra Vernooij

Petra Vernooij

Met ingang van december 2022 is Petra Vernooij, na instemming van de minister van VWS, benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De benoeming kwam tot stand via chasse Executive Search, een bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Renske Paans 

Renske PaansRenske Paans is benoemd tot CHRO bij Robeco en start per 1 februari 2023. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Selma Janssen 

Selma JanssenSelma Janssen is benoemd tot lid raad van toezicht bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.