Benoemingen

Update benoemingen september 2022

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Poleanne Vluggen 

Poleanne VluggenPoleanne Vluggen is per 1 september toegetreden tot het executive committee en gestart als chief people & culture officer bij Vebego.

 

 

Joana Carneiro 

Joana CarneiroJoana Carneiro is met ingang van 23 augustus 2022 benoemd tot CEO bij NutriLeads.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anne-Marie Laeven-de Boer

Anne-Marie Laeven-de BoerAnne-Marie Laeven-de Boer, voorzitter raad van bestuur Santé Partner, is met ingang van 1 augustus 2022 benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij de Koninklijke Auris Groep.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom
.

Annette Giling 

Annette GillingAnnette Giling is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur-bestuurder bij Passend Onderwijs Haarlemmermeer.De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Meralda Slager, Arna Arnautovic en Nienke Fabries 

AvansPer 1 september 2022 starten Meralda Slager, Arna Arnautovic en Nienke Fabries als kwartiermaker / beoogd directeur van drie nieuw op te richten Centres of Expertise van Avans Hogeschool (35.000 studenten, 3.000 medewerkers). Avans heeft de ambitie uitgesproken door te ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstelling. De drie nieuwe CoE’s leveren hier een forse bijdrage aan. Meralda gaat leiding geven aan de CoE Gezondheid, Zorg en Welzijn, Arna aan de CoE Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap en Nienke aan de CoE Veilige en Veerkrachtige Stad en Omgeving. De benoemingen kwamen tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.
.

Barbara Lemstra 

Barbara LemstraBarbara Lemstra is met ingang van 21 oktober 2022 benoemd tot lid raad van toezicht bij ROC van Twente. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Heleen Uijt 

Heleen Uijt de HaagOp 1 september 2022 start Heleen Uijt de Haag als directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) bij het Ministerie van Financiën.

Inge Scholing 

Inge ScholingInge Scholing is, na een succesvolle bemiddeling door Rieken & Oomen, benoemd als bestuurder bij Jarabee.

Iris Eshel 

Iris EshelIris Eshel is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur Masteropleidingen bij ArtEZ University of the Arts. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom
(Fotograaf: Rob Niemantsverdriet)

Jacqueline Touw 

Jacqueline TouwDe Volksbank heeft op 13 juli 2022 bekendgemaakt dat Jacqueline Touw per 1 oktober 2022 toetreedt tot het executive committee. Zij wordt benoemd als chief people & organisation officer.

Jacqueline Vaessen 

Jacqueline Vaessen

Jacqueline Vaessen is benoemd als lid van de rvc bij Delft IMP. .

Janneke Gökemeijer  

Janneke Gokemeijer

Janneke Gökemeijer is met ingang van 1 juni 2022 benoemd als commissaris bij Geldmaat.

Janneke is manager in hart en nieren. Haar leiderschapsrollen varieerden van human resource, commercieel, bedrijfsontwikkeling tot een volledige P&L-verantwoordelijkheid. Bij elk van deze realiseerde zij grote impact en blijvende verandering. Gökemeijer werkte onder meer voor luchtvaartorganisaties en Stedin.

Karin Groeneveld 

Karin GroeneveldKarin Groeneveld is benoemd tot lid van de raad van toezicht bij Raedelijn. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Bosman & Vos, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Afkenel Schipstra  

Afkenel SchipstraAfkenel Schipstra is benoemd als Chief Operational Officer Energy bij First Hydrogen. First Hydrogen is op weg om de toonaangevende ontwerper en fabrikant te worden van emissievrije LCVs (Light Commercial Vehicles) op waterstof in het VK, de EU en Noord-Amerika, en om waterstofproductie en waterstoftankstations te realiseren.

Marian Sweere 

Marian SweereMarian Sweere is, na een succesvolle bemiddeling door Rieken & Oomen, benoemd in de functie lid raad van toezicht bij de Parabool.

Mariëtte de Rooij  

Mariette de RooijMariëtte de Rooij start per 1 november als directeur bij RAAP, het grootste onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland. Mariette heeft een lange loopbaan in archeologie en cultuurhistorie. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marije Hulshof 

Marije HulshoffRoyal HaskoningDHV heeft op 21 juli 2022 bekendgemaakt dat Marije Hulshof per 19 juli 2022is toegetreden tot de raad van bestuur.

Marjolein Jansen  

Marjolein JansenMarjolein Jansen wordt programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2022.

Annemarie Beljaars 

Annemarie BeljaarsAnnemarie Beljaars, op dit moment Attorney-at-Law, partner bij Rassers Advocaten, is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot head of legal & company secretary bij Stahl Holdings B.V. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop Leadership Advisory, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.
.

Marleen Hofstede 

Marleen HofstedeMarleen Hofstede wordt per 1 oktober 2022 directeur Dienstverlening Zorg & Welzijn bij de Sociale Verzekeringsbank. Dit onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitvoering en uitbetaling van onder andere het persoonsgebonden budget en de regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Marrit Schouten

Marrit SchoutenMarrit Schouten, is met ingang van 1 juni 2022 benoemd als lid van de raad van toezicht van Vecht & IJssel te Utrecht met als specialisatie Sociale Innovatie en HR. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van HRTouchpoints Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Maxine Tillij 

Maxine TillijMaxine Tillij is benoemd als directeur Strategie Energiesysteem bij het directoraat-generaal KLimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze start per 5 september 2022

Nicole Lesterhuis 

Nicole LesterhuisNicole Lesterhuis is per 1 augustus 2022 gestart als vice president, head of E-Commerce bij Esprit Europa.Nicole Lesterhuis is per 1 augustus 2022 gestart als vice president, head of E-Commerce bij Esprit Europa.

Rianne van Alphen  

Rianne van AlphenRianne van Alphen start op 1 september 2022 als directeur Strategie Kwaliteit en Bedrijfsvoering bij de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Sabine Geerts 

Sabine GeertsSabine Geerts start per 1 oktober 2022 als directeur Zorg, Welzijn en Volksgezondheid bij Gemeente Den Haag. Sabine is thans werkzaam als plaatsvervangend (en waarnemend) directeur Patiënt en Zorgordening bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Saskia van Dun 

Saskia van DunSaskia van Dun wordt met ingang van 29 augustus 2022 benoemd tot directeur Agentschap (Agent) van de Generale Thesaurie bij het ministerie van Financiën.
.

Simone Dobbelaar

Simone DobbelaarSimone Dobbelaar is met ingang van 1 september 2022 benoemd als chief financial officer, tevens directielid SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sophie Keulemans 

Sophie KeulemansSophie Keulemans is benoemd tot voorzitter raad van toezicht bij Stip Hilversum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.
.

Yvonne van den Berg, 

Annemarie BeljaarsAnnemarie Beljaars, op dit moment Attorney-at-Law, partner bij Rassers Advocaten, is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot head of legal & company secretary bij Stahl Holdings B.V. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop Leadership Advisory, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ria Westendorp 

Ria WestendorpRia Westendorp is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang bij de Inspectie van het Onderwijs, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Arianne Hollander 

Arianne HollanderPer oktober 2022 start Arianne Hollander als directeur bij de gemeente Barneveld. Zij gaat deel uitmaken van het concernteam van de gemeente.
Arianne is momenteel actief als domeinmanager Fysiek bij de gemeente Overbetuwe en heeft eerder in haar loopbaan andere management banen en de positie van wethouder bekleed.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

Babs Dijkshoorn 

Babs DijkshoornBabs Dijkshoorn is per 1 september 2022 benoemd tot directeur MVO & Duurzaamheid bij Achmea.
Zij werkte de afgelopen elf jaar als manager Sustainability bij NN Group. Babs Dijkshoorn volgt bij Achmea Liesbeth van der Kruit op die met pensioen gaat.

Bernadette van Oers  

Bernadette van OersBernadette van Oers is met ingang van 1 september benoemd tot directeur-bestuurder bij SWV Brabantse Wal VO. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Erica Kostelijk 

Erica KostelijkErica Kostelijk is benoemd als lid raad van commissarissen bij Geldmaat. Erica is een bestuurder met oog voor alle stakeholders en brede bancaire kennis en ervaring met name op gebied van betalingsverkeer, implementatie van wet- en regelgeving, risico beheersing, en het initiëren en doorvoeren van verandering. Ze werkt sinds 1993 bij ABN AMRO, is op dit moment Hoofd Transaction Banking. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in toezichthoudende rollen in de financiële sector.

Esther Zijl  

Esther ZijlEsther Zijl is benoemd als lid raad van toezicht bij Sarkon.

Greet Bouman 

Greet BoumanGreet Bouman is met ingang van 1 augustus 2022 benoemd tot lid raad van toezicht bij Graafschap College. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Iris Reuselaars 

Iris ReuselaarsIris Reuselaars wordt per 26 september 2022 directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement bij Rijkswaterstaat bij het onderdeel Verkeer- en Watermanagement.

Janneke de Jong

Janneke de JongJanneke de Jong start per 1 augustus 2022 als directeur Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jannita Robberse 

Jannita RobberseJannita Robberse is per 1 oktober 2022 benoemd tot concern directeur bij de gemeente Tilburg.

Linda Verhage 

Linda VerhageLinda Verhage is per 1 juli 2022 benoemd tot lid raad van toezicht bij SOL Ambacht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Monique van Esterik 

Monique van EsterikMonique van Esterik is per 1 juli 2022 benoemd als gemeentesecretaris van de gemeente Raalte. Zij was voorheen werkzaam bij de gemeente Dronten als adjunct-directeur.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

Natasja van der Kroon

Natasja van der KroonNatasja van der Kroon, directielid bedrijfsvoering bij Avalex, is per 1 juli 2022 benoemd tot lid raad van toezicht bij Amstelveen College. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Tamara Rumiantsev 

Tamara RumiantsevTamara Rumiantsev is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur Onderzoek & Valorisatie bij ArtEZ University of the Arts. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Anneke van der Zee  

Anneke van der ZeeAnneke van der Zee is met ingang van 1 oktober 2022 benoemd tot lid college van bestuur bij INOS. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Johanna Besteman

Johanna BestemanJohanna Besteman, Wethouder bij Gemeente Rijswijk, is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot Directeur-Bestuurder bij Quadrant Kindercentra.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Aardoom & de Jong, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marien van der Meer   

Marien van der MeerMarien van der Meer is per 1 september benoemd tot lid raad van toezicht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mirjam van Velthuizen  

Mirjam van VelthuizenMirjam van Velthuizen is per 1 september benoemd tot lid raad van toezicht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Willemien Boot 

Willemien BootWillemien Boot is met ingang van 1 september 2022 benoemd als CFO bij Bolsius International BV. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Adea van Doorn 

Adea van DoornAdea van Doorn is per 1 juli 2022 benoemd als lid raad van toezicht bij Samen Veilig Midden-Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Hanneke van den Bout 

Hanneke van den BoutHanneke van den Bout start per 1 november 2022 als directeur Gezond en Veilig Werken bij het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

José Geertsema 

Jos GeertsemaJosé Geertsema is per 1 september 2022 benoemd als bestuurder bij WZU Veluwe. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Liesbeth Hoogendijk 

Liesbeth HoogendijkLiesbeth Hoogendijk is per 14 november 2022 benoemd als bestuurder bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Petra van den Broek 

Petra van den BroekPetra van den Broek is per 6 september 2022 benoemd als lid raad van toezicht Koning Willem I College. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ryanne van der Eijk 

Ryanne van der EijkRyanne van der Eijk is met ingang van 1 september benoemd als non executive director/commissaris bij Easyjet UK.

 

 

 

Aafke de Kok-Donkers 

Aafke de KokAafke de Kok-Donkers is met ingang van 7 november 2022 benoemd tot directeur HRM bij Breda University of Applied Sciences. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anita Lettink 

Anita LettinkAnita Lettink is per 1 augustus toegetreden tot de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht.

Anke van Bodegom 

Anke van BodegomAnke van Bodegom is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot voorzitter raad van toezicht bij SVO vakopleiding food. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annemieke Visser-Brons  

Annemieke Vissers-BronsAnnemieke Visser-Brons treedt in dienst bij Athora Netherlands en wordt benoemd tot general manager commerce per 1 januari 2023. Annemieke wordt daarmee verantwoordelijk voor het aansturen en uitbouwen van de commerciële Pensioen- en Levenstrategie van Athora Netherlands, waaronder die van het merk Zwitserleven.

Esther de Kleuver 

Esther de KleuverEsther de Kleuver wordt inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

 

Marjo Vissers–Kuijpers 

Marjo VissersOp voordracht van de raad van commissarissen heeft de ledenraad Marjo Vissers–Kuijpers benoemd tot chief executive officer (CEO) en voorzitter van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ.

 

 

José Lazeroms 

Jose LazeromsJosé Lazeroms zal met ingang van 5 september 2022 als programma-directeur-generaal Nafase COVID-19 fungeren. Deze functie is departement overstijgend.

Willemijn Zwart 

Willemijn ZwartWillemijn Zwart is benoemd tot lid raad van toezicht bij CVO Zuid West Fryslân.

 

Leonique van Houwelingen 

Leonique van HouwelingenAon heeft op 11 juli bekendgemaakt dat Leonique van Houwelingen per 1 november 2022 wordt benoemd als ceo van Aon Nederland.

 

 

Bianca Joustra 

Bianca JoustraBianca Joustra is per 1 september benoemd tot VP Client Services BeNeLux bij Brainnet.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Dorien Jongeneel 

Dorien JongeneelDorien Jongeneel is per 1 september 2022 benoemd als lid raad van toezicht bij Stichting Rijnlands Lyceum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Hilde Reints  

Hilde ReintsHilde Reints is per 1 juli 2022 benoemd als lid raad van toezicht bij Samen Veilig Midden-Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Isis Desumma 

Isis EsummaIsis Desumma, Directeur van samenwerkingsverband SWEMP, is per 7 september 2022 benoemd tot lid raad van commissarissen bij Woonstichting Stek.

Liesbeth van Tongeren 

Liesbeth van TongerenLiesbeth van Tongeren is per 1 september 2022 benoemd als plaatsvervangend voorzitter commissie voor de milieueffectrapportage. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anja van Eck  

Anja van EckAnja van Eck is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur Personeel & Organisatie bij het Kadaster. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau  een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 

 

Annette van der Poel  

Annette van de PoelAnnette van der Poel is benoemd als lid raad van toezicht bij klein geluk. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Bosman & Vos, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ariette Brouwer  

Ariette BrouwerAriette Brouwer is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot CEO bij PUM Netherlands senior experts. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Arjel Woudstra 

Arjel WoudstraArjel Woudstra is per 1 november 2022 mevrouw is benoemd als lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Portaal. Arjel werkt sinds 2013 bij FME, waar zij de functie van algemeen directeur bekleedt. Eerder werkte zij onder meer bij de ANWB als Directeur Vereniging. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Geraline Leusink  

Geraline LeusinkGeraline Leusink is met ingang van 5 juli 2022 benoemd tot nieuwe lid raad van toezicht met de portefeuille Zorg, Kwaliteit & Veiligheid bij Pluryn. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Astrid Hartwijk  

Astrid HartwijkAstrid Hartwijk is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot lid raad van commissarissen bij het Investeringsfonds Groningen. Het IFG streeft maatschappelijk en financieel rendement na en investeert in MKB-bedrijven in de provincie Groningen via een fund-in-fund principe. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Beljon Westerterp, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marjet van Zuijlen 

Marjet van ZuijlenMarjet van Zuijlen is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht bij SIDN. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Monique Valentijn   

Monique ValentijnMonique Valentijn is per 4 juli 2022 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Sensire.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Tamara van Ark 

Tamara van ArkTamara van Ark is met ingang van 1 september 2022 benoemd nieuwe voorzitter raad van toezicht bij GGz Centraal. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Vera Hersbach

Vera HersbachVera Hersbach, directeur-bestuurder bij Welzijn Hoeksche Waard is met ingang van 1 november benoemd tot bestuurder bij S&L Zorg.De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Bosman & Vos, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anke Huntjens 

Anke HuntjesAnke Huntjens is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot nieuwe lid raad van bestuur bij Eigen Haard. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annemieke Roobeek 

Annemieke RoobeekAnnemieke Roobeek is benoemd als commissaris van Randstaf Holding Nederland B.V. onderdeel van Randstad N.V. Daarnaast is Annemieke benoemd tot onafhankelijke voorzitter voor Holland Fintech. Deze benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom. N.V

Anouk Vermeer-de Boer 

Anouk Vermeer-BoerAnouk Vermeer-de Boer is met ingang van juli 2022 benoemd tot lid raad van toezicht voor HWW zorg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Dickey Pronk 

Dickey PronkDickey Pronk is met ingang van september 2022 benoemd tot lid raad van toezicht voor het Groene Hart Ziekenhuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Fokkelina Dijkstra 

Fokkelina DijkstraFokkelina Dijkstra is met ingang van 1 september 2022 gestart als financieel directeur bij AB Vakwerk.De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Gerdine Keijzer-Baldé 

Gerdine Keijzer BaldeGerdine Keijzer-Baldé is met ingang van vandaag benoemd tot waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij vervangt Lidewijde Ongering.

Gitta Hoeks 

Gitta HoeksGitta Hoeks is per 1 september 2022 benoemd tot Equipe Zorgbedrijven - managing director Xpert Clinics hand- en polszorg, onderdeel van Equipe Zorgbedrijven. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Hellen van Dongen   

Hellen van DongenHellen van Dongen wordt directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De benoeming gaat in op 1 oktober 2022.

José van Vliet-Eppinga  

José van VlietPer 1 oktober 2022 zal José van Vliet-Eppinga toetreden tot de Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. José vervulde diverse bestuurlijke posities in de VVT-zorg, waaronder als voorzitter van de raad van bestuur van ViVa! Zorggroep en Stichting Vilente. Sinds 2021 vervult zij diverse interim posities als bestuurder in de langdurige zorg. Ook is zij toezichthouder, onder meer in de woningcorporatiesector. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marlies Sikken 

Marlies Sikken

Marlies Sikken is met ingang van juni 2022 gestart als directeur bij SmartPortRdam.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mayke Pashouwers  

Mayke Pashouwers

Mayke Pashouwers is per 1 september 2022 benoemd als Finance Director bij Stage Entertainment. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Franca Vossen 

Frana VossenFMO heeft op 29 augustus bekendgemaakt dat Franca Vossen toetreedt tot de directie. Zij gaat per 1 september de rol van chief risk officer vervullen.

 

 

Sonia Gomez 

Sonia GomezSonia Gomez is met ingang van 1 september 2022 gestart als director finance & operations bij Oxam Novib. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.