Benoemingen

Update benoemingen juni 2022

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-AukesAgnes Koops-Aukes is met ingang van 1 juli 2022 benoemd als voorzitter raad van bestuur PwC Nederland.

 

 

 

Bianca Nijhof

Bianca NijhofBianca Nijhof is benoemd als associate director met als focus water & biodiversiteit bij Athesis Group.

Annemarie van Gaal  

Annemarie van Gaal Annemarie van Gaal wordt per 1 juli 2022 commissaris van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Heidi van den Brink  

Heidi van den Brink Heidi van den Brink is per 1 maart 202 benoemd als lid raad van bestuur van Marente. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.  

Birke Geurts

Birke GeurtsBirke Geurts is benoemd als director Regulatory & Quality bij Intravacc. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Pedersen & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Christa Boer

Christa BoerChrista Boer is met ingang van 1 juni 2022 benoemd als lid raad van toezicht van Saxion. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Eefje Cuppen

Eefje CuppenEefje Cuppen is per 1 oktober 2022 benoemd tot Directeur van het Rathenau Instituut. Sinds 2020 is Eefje hoogleraar Governance of Sustainability aan het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marja Noordhoek

Marja NoordhoekMarja Noordhoek is met ingang van 20 juni 2022 benoemd tot directeur bij Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Geerts & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Maud de Vries

Maud de VriesDe VEUO heeft bekendgemaakt dat Maud de Vries, lid van de raad van bestuur van OCI, is benoemd als lid van het algemeen bestuur. Daarnaast is zij benoemd als commissaris bij de Marjorel Group.

Minke Knol

Minke KnolMinke Knol is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot rector LVO-Scholengroep Heerlen bij Stichting LVO. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sophie Witteveen

Sophie WitteveenSophie Witteveen is op 18 juni tijdens de ALV door de algemene ledenraad tot landelijk voorzitter verkozen van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO).

Susan Veenhoff

Susan VeenhoffSusan Veenhoff, Statutair Directeur van Vierstroom Zorg Thuis, is met ingang van 1 september benoemd tot Bestuurder bij Ons Tweede Thuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diveiteit in de boardroom.

Wendela Hingst

Wendela HingstWendela Hingst is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot bestuurder bij Raamwerk. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Tia van Beek

Tia van Beek Tia van Beek is met ingang van 1 juli 2022 benoemd als lid van de raad van toezicht, financien en vastgoed, bij de zorginstelling Vecht en IJssel te Utrecht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van HRTouchpoints Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anje-Margreet Woltjer

Anje-Margreet Woltjer Anje-Margreet Woltjer is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot lid college van bestuur bij SPO Utrecht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Barbara de Greeff

Barbara de Greeff Barbara de Greeff start per 1 juli 2022 als CEO EMC Groep bij Bencis Capital Partners. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Bregje Lodewikus 

Bregje LodewikusBregje Lodewikus, Client Account Executive / Managing Director bij Accenture, is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot lid van de nieuw samengestelde Raad van Advies van Kwant Controls B.V. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ç&Q Executive Search, dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Caroline Broekhuis-Hartog

Caroline Broekhuis-Hartog Caroline Broekhuis-Hartog is per 9 mei 2022 gestart als director organisational consultancy bij AF Advisors. NN Group NV. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Geraldine Septer

Geraldine Septer Geraldine Septer is per 1 juni 2022 benoemd als CTO van Stichting het Potentieel Pakken.

Hanneke Schipper-Spanninga

Hanneke Schipper-Spanninga Hanneke Schipper-Spanninga vervult vanaf 13 juni 2022 op interimbasis de functie van directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties.

Margot Scheltema 

Margot ScheltemaMargot Scheltema is met ingang van 18 juni 2022 benoemd tot voorzitter bestuur bij de Oogvereniging. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Poleanne Vluggen

Poleanne Vluggen Poleanne Vluggen is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot CPO bij Vebego. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jeanette Oostijen 

Jeanette OostijenJeanette Oostijen is met ingang van 1 augustus 2022 benoemd tot nieuwe voorzitter college van bestuur van VISTA college. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.  

Fiona Lam 

Fiona LamFiona Lam is met ingang van 1 augustus 2022 benoemd tot cfo bij Neways Electronics International N.V. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop Leadership Advisory & Executive Search, een bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Karen van Oudenhoven 

Karen van OudenhovenDe ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om Karen van Oudenhoven te benoemen als nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Esselien de Leeuw 

Esselien de Leeuw Esselien de Leeuw is met ingang van 1 mei 2022 benoemd tot bestuurder bij de MEEr-Groep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Bosman & Vos, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom. 

Floor van Workum  

Floor van WorkumFloor van Workum start met ingang van 1 juni 2022 als ceo van Unigarant, het verzekeringsbedrijf van ANWB. Daarnaast wordt zij directievoorzitter van UVM en treedt zij toe tot de hoofddirectie van de ANWB. De benoeming is tot stand gekomen door bemiddeling van Russell Reynolds Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

 Anne-Marike van Arkel 

Anne-Marike van ArkelAnne-Marike van Arkel is benoemd tot bestuursvoorzitter van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Hierbij zijn ruim 1500 gewichtsconsulenten aangesloten.

Lonneke Holierhoek

Lonneke HolierhoekLonneke Holierhoek, nu coo / operationeel directeur bij The Ocean Cleanup, is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot director Offshore Energy Equipment & Vessels bij Royal IHC. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop Leadership Advisory & Executive Search, een bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Madelon Bangma

Madelon BangmaMadelon Bangma is met ingang van 18 mei 2022 benoemd als commissaris bij Wehkamp.

Marieke van der Plas  

Marieke van der PlasMarieke van der Plas wordt met ingang van 1 mei 2022 de nieuwe directeur bestuurder van Rutgers, expertisecentrum seksualiteit.

Marlies van Boom 

Marlies van BoomMarlies van Boom is per 22 april 2022 benoemd tot niet uitvoerend bestuurder Vermogensbeheer bij PME. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Monika van Hoogenvest  

Monika van HogenvestMonika van Hoogenvest is benoemd als Chief Marketing Officer bij de Ordina Groep. Monika pleit voor verdere vermenselijking binnen de IT-sector.

Pepien Timmermans

Pepien TimmermansPepien Timmermans, is met ingang van 1 juni benoemd tot Bestuurder bij Stichting Uniek. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Siela Ardjosemito-Jethoe  

Siela Ardjosemito JethoeSiela Ardjosemito-Jethoe is met ingang van 1 juni 2022 benoemd tot adjunct-directeur Avans Creative Innovation bij Avans. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Antonella Carletti  

Antonella Carletti Antonella Carletti is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot clusterdirecteur Economie & Ondernemen bij MBO Utrecht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.  

Bianca Rouwenhorst 

Bianca Rouwenhorst Bianca Rouwenhorst is met ingang van 1 juni 2022 benoemd als directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Irmgard Borghouts 

Irmgard Borghouts Irmgard Borghouts is met ingang van 1 juni 2022 benoemd tot lid raad van toezicht van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.

Maartje Plattel 

Maartje Plattel Maartje Plattel is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mieke Pirson 

Mieke Pirson Mieke Pirson is benoemd als lid raad van toezicht bij Stichting komLeren. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Rieken & Oomen, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Nicoline Loeper 

Nicoline Loeper Nicoline Loeper is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur AKI ArtEZ Academie voor Art & Design bij ArtEZ University of the Arts. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.  

Sabrina Bijvank 

Sabrina Bijvank Sabrina Bijvank is met ingang van 1 augustus 2022 benoemd tot rector Rijnlands Lyceum Sassenheim bij Stichting Het Rijnlands Lyceum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Yolande van den Boom 

Yolande van den Boom Yolande van den Boom is met ingang van 1 juni 2022 benoemd als COO bij Van Oers United.

Jacqueline Grandjean 

Jacqueline GrandjeanJacqueline Grandjean is met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van het Het Noordbrabants Museum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, partner in executive search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.