Benoemingen

Update benoemingen december 2021

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Anja Mutsaers

Anja Mutsaers Anja Mutsaers is per 1 december benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Gasunie. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom. 

Hannie Vlug

Hannie VlugPostNL heeft op 20 december 2021 bekendgemaakt Hannie Vlug te benoemen als nieuw lid van de raad van commissarissen. Haar benoeming zal worden besproken tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in 2022. Deze benoeming kwam tot stand via de bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Grietje Kalfsbeek 

Grietje KalfsbeekOp 1 februari 2022 start Grietje Kalfsbeek als nieuwe bestuurder bij Wender in Leeuwarden. Haar werkervaring ligt zowel in het primaire proces (in het vrouwenwerk bijvoorbeeld) als in het management (van onderwijsorganisaties, gemeentelijke organisaties en in de jeugdzorg). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van BeljonWesterterp, een executive-searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Judith van Biemen 

Judith van BiemenJudith van Biemen is met ingang van 1 februari 2022 benoemd tot bestuurder bij Stichting Voortgezet Onderwijs Progresso. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Leni Boeren

Leni Boeren Leni Boeren is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van NIBC. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Margret Huisman 

Margret Huisman Margret Huisman is met ingang van 1 februari 2022 benoemd tot directeur HR & Organisatie bij Omring. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.  

Miranda Pirkovski 

Miranda PirkovskiDe Algemene Rekenkamer heeft Miranda Pirkovski benoemd als directeur onderzoek. Miranda wordt verantwoordelijk voor de directie die zich primair richt op het verantwoordingsonderzoek dat de Algemene Rekenkamer uitvoert. Zij gaat in haar nieuwe functie starten per 1 januari 2022.

Mir Wermuth  

Mir Wermuth Mir Wermuth is met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot directeur HKU Media bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Pilar Torres Barrera 

Pilar Torres Pilar Torres Barrera is per 1 januari 2022 benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Hilversum. Pilar heeft haar sporen onder meer verdiend in verschillende functies bij de gemeente Amsterdam. Op dit moment is zij werkzaam als Stadsdeelsecretaris/ Directeur van Stadsdeel Zuidoost. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

Rhodia Maas 

Rhodia Maas Rhodia Maas wordt directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.

Agnes Muskens 

Agnes MuskensAgnes Muskens wordt per 1 januari 2022 benoemd tot lid van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anneke Westerlaken 

Anneke WesterlakenOp voordracht van het bestuur van ActiZ wordt Anneke Westerlaken per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van de brancheverenging ActiZ. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Astrid Jäkel 

Astrid JaekelAegon heeft op 30 november 2021 bekendgemaakt dat Astrid Jäkel zal worden benoemd als nieuwe chief risk officer en lid management board. Per 1 maart 2022 zal zij starten in haar nieuwe functie als cro. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ester Wijnen 

Esther WijnenEster Wijnen is met ingang van 1 december 2021 benoemd tot lid raad van toezicht bij Stichting de Maasveren. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Heleen Kuijten-Koenen 

Heleen Kuijten-KoendersHeleen Kuijten-Koenen is benoemd tot commissaris van BDO. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van TEN, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Henny Wilpshaar  

Henny WilpshaarHenny Wilpshaar is benoemd als cfo bij Blendwell Food Group. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Josée Woertman  

José WoertmanJosée Woertman wordt per 7 februari 2022 het nieuwe hoofd eenheid bestuurs- & concernzaken (BC) van de Provincie Overijssel. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mirjam Ruiten 

Mirjam RuitenMirjam Ruiten start per 1 januari 2022 als HR Director bij Cefetra Group in Rotterdam. De benoeming is tot stand gekomen door bemiddeling van Signium, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Pauline van Brakel  

Pauline van BrakelPauline van Brakel is per 1 juli 2021 benoemd als lid raad van commissarissen voor Pricewise. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anne-Marie van Wilsum-Korf  

Anne-Marie van Wilsum-Korf Anne-Marie van Wilsum-Korf is 1 november 2021 gestart als directeur van het Zandkasteel, een herontwikkeling van het voormalige hoofdkantoor van de ING Bank in Amsterdam Zuidoost, in 2019 gekocht door de combinatie Wonam/Zadelhoff. Anne-Marie is afkomstig van CBRE.
Deze benoeming is tot stand gekomen door bemiddeling van Escalier, een executive search bureau met focus op real Estate dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Resi Becker 

Resi BeckerEssent heeft op 1 december 2021 bekendgemaakt dat Resi Becker per 1 februari 2022 de nieuwe ceo wordt. Becker is momenteel nog actief als directeur mail Nederland bij PostNL, een functie die zij vervult sinds 2017.