Benoemingen

Update benoemingen augustus 2021

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Terug naar topvrouwen

Ylse van der Schoot

Ylse van der Schoot Ylse van der Schoot is met ingang van oktober benoemd tot COO en lid raad van bestuur bij Cordaid. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marianne van Leeuwen

Marianne van Leeuwen Marianne van Leeuwen wordt de nieuwe directeur betaald voetbal bij de KNVB en volgt per 1 september 2021 Eric Gudde op. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van De Vroedt & Thierry, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Chantal Goesten

Chantal Goesten De raad van toezicht van Stichting ZuidZorg heeft Chantal Goesten met ingang van 1 december 2021 tot bestuurder benoemd. Chantal Goesten is reeds een vijftal jaren bij ZuidZorg werkzaam als directeur Wijkzorg BV, de grootste werkmaatschappij van ZuidZorg naast Thuiscoaching BV en Vastgoed BV.

Vivian Tevreden

Vivian Tevreden Vivian Tevreden is met ingang van 1 september 2021 benoemd tot directeur-bestuurder bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jacqueline van Rennes

Jacqueline van Rennes Jacqueline van Rennes is met ingang van 1 oktober 2021 benoemd tot faculteitsdirecteur bij Aeres Hogeschool Wageningen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Saskia Boot – Veerman

Saskia Boot – Veerman Met het toetreden van Saskia Boot – Veerman tot de raad van commissarissen van Woonpalet per 1 juli 2021 is de raad van Woonpalet weer op volle sterkte. Saskia Boot – Veerman is juridisch vastgoedspecialist en aangesteld op voordracht van Huurdersbelangen Zeewolde.

Petra de Weerd-Nederhof

Petra de Weerd-Nederhof Petra de Weerd-Nederhof is benoemd tot lid raad van toezicht van Landstede Groep. De benoeming kwam tot stand via Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Tanja Enninga

Tanja Enninga Tanja Enninga is per 1 september 2021benoemd tot lid van de raad van toezicht bij zorgorganisatie Siza. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Monique Cremers

Monique Cremers Monique Cremers is benoemd tot lid raad van toezicht, profiel kwaliteit en Zorg, bij Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Maudy Hylkema

Maudy Hylkema Maudy Hylkema is met ingang van 26 juli 2021 benoemd tot interim directeur-bestuurder bij Kober kinderopvang. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Gertrude van den Brink

Gertrude van den Brink Gertrude van den Brink is per 1 september 2021benoemd tot lid van de raad van toezicht bij zorgorganisatie Siza. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jojanneke Goedings 

Jojanneke Goedings Jojanneke Goedings is met ingang van 15 augustus beoemd als chief people and sustainability officer bij Coöperatie VGZ.

Ingrid Tigchelaar 

Ingrid Tichelaar Ingrid Tigchelaar Is met ingang van 16 augustus 2021 benoemd als (statutair) cfo bij Albron (Bedrijfscatering en foodservice concepten). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mirjam Verhoeven

Mirjam Verhoeven Mirjam Verhoeven is per 9 juni 2021 benoemd als chief transformation & information officer bij Coöperatie VGZ. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom. 

Karien van Gennip  

Karien van Gennip TomTom heeft op 23 juli 2021 Karien van Gennip voorgedragen als lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Kathy Fortmann  

Kathy Fortmann Kathy Fortmann wordt voorgedragen als nieuwe ceo bij Acomo met ingang van 15 september 2021. Haar benoeming zal tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden besproken.

Betty Feenstra  

Betty Feenstra Betty Feenstra wordt per 1 oktober 2021 benoemd tot directeur Bestuursondersteuning bij de Raad van State.

Muriëlle van der Voort 

Murielle van der Voort Muriëlle van der Voort is met ingang van 16 augustus 2021 benoemd als lid college van bestuur van Nuovo Scholengroep, een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving. De benoeming kwam mede tot stand door bemiddeling van Beteor. Zij zal deze functie combineren met haar commissariaat bij Woningstichting Nieuwkoop en bij Rabobank Amstel en Vecht.

Victoria Vandeputte 

Victoria van de Putte Acomo (Amsterdam Commodities) heeft op 5 augustus 2021 bekendgemaakt Victoria Vandeputte te willen benoemen tot nieuwe non-executive director. 

Truus Dolstra    

Truus Dolstra Truus Dolstra is met ingang van 1 juli 2021 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Werkbedrijf Lelystad. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Brigitte Boone 

Brigitte Boone Op 11 augustus 2021 maakt Van Lanschot Kempen bekend Brigitte Boone te willen benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Haar voordracht zal worden besproken tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 22 september 2021.

Debbie Bruijn-van den Berg 

Debbie Bruijn Debbie Bruijn-van den Berg is door burgemeester en wethouders benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Westerveld. Debbie is onder andere acht jaar teamchef en recherche-chef geweest bij Politie Noord-Nederland. Tot 1 oktober a.s. is Debbie Bruijn nog manager Sociaal domein bij buurgemeente Meppel. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van BeljonWesterterp, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Heleen Kersten 

Heleen Kersten Wolters Kluwer heeft op 12 augustus 2021 bekendgemaakt Heleen Kersten voor te stellen als lid van de rvc. Haar voordracht zal tijdens de aandeelhoudersvergadering op 21 april 2022 in stemming worden gebracht.

Joëlle Frijters 

Joelle Frijters CM.com heeft op 17 augustus 2021 bekendgemaakt Joëlle Frijters voor te stellen als nieuw lid van de rvc voor een termijn van vier jaar. Deze benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Spencer Stuart, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marie-Anne Toenders–Broeders   

Marie-Anne Toenders Marie-Anne Toenders–Broeders wordt per 15 september 2021 benoemd als landelijk directeur bij de directie Grote Ondernemingen van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Mechteld Petersen  

Mechteld Petersen Mechteld Petersen is per 1 september 2021 benoemd Commercieel Technisch Directeur bij De Jong DUKE.De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van C&Q Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Roos Wijman    

Roos Wijman Roos Wijman is per 1 augustus 2021 de nieuwe directeur Inkoop bij de Defensie Materieel Organisatie.

Francine Zijlstra  

Francine ZijlstraFrancine Zijlstra is benoemd als lid raad van commissarissen voor Brightlands Chemelot Campus. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jolanda van Zanen 

Jolanda van Zanen Jolanda van Zanen is per 1 september 2021 benoemd als lid raad van toezicht voor de Landstede Groep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Juliette van der Eerden 

Juliette van der Eerden

Juliette van der Eerden is per 1 september 2021 gestart als cfo bij Pols Potten. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Miriam van Meerten 

Miriam van Meerten Miriam van Meerten is per september 2021 benoemd als lid raad van toezicht toezicht voor Stichting Vier het Leven. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.  

Anne Wilbers 

Anne Wilbers Anne Wilbers is met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van het bestuur van Woningcorporatie Stadgenoot.

Ellen Boonen  

Ellen Boonen Ellen Boonen is met ingang van 1 juli benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Werkbedrijf Lelystad. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Kawita Mohan   

Kawita Mohan Kawita Mohan is met ingang van 1 juli 2021 benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Drents Museum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ria Soedhoe    

Ria Soehoe Ria Soedhoe is met ingang van 1 juli 2021 benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Drents Museum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ojanne de Vries 

Ojanne de Vries Ojanne de Vries is met ingang van 1 juli 2021 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Werkbedrijf Lelystad. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Talent Performance, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.