Benoemingen

Update benoemingen mei 2021

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen’ van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Elfrieke van Galen

Elfrieke van GalenElfrieke van Galen is toegetreden tot de raad van commissarissen van Royal Schiphol Group. Het bedrijf maakte op 23 april 2021 bekend Van Galen per 13 april 2021 benoemd te hebben voor een periode van vier jaar.

Margot Schumacher

Margot SchumacherMargot Schumacher is met ingang van 14 april 2021 officieel benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Thales Nederland.

Marleen Walhain

Marleen WalhainMarleen Walhain is per 1 april 2021 benoemd als CCO bij Zorgwerk. Marleen is onderdeel en MT- lid van het bestuur. Zorgwerk, specialist in personeelsdiensten voor de zorg- en welzijnssector, is onderdeel van NPM Capital. De benoeming is tot stand gekomen door bemiddeling van Women in Sales, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Saskia Schenning

Saskia SchenningSaskia Schenning is per 1 augustus 2021 benoemd tot Lid van het College van Bestuur van mboRijnland. Op dit moment is zij Voorzitter van het College van Bestuur van Laurentius Stichting in Delft. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Saskia van den Broek

Saskia van den BroekSaskia van den Broek is per 1 augustus 2021 benoemd tot Directeur Veiligheidsregio / Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Op dit moment is zij Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur van Gemeente Harlingen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Heleen Jumelet

Heleen JumeletHeleen Jumelet treedt per 1 juli 2021 toe tot de raad van toezicht bij Triade Vitree. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, ontvanger van de Executive Search Award 2020.

Elisabetta Caldera

Elisabetta CalderaElisabetta Caldera wordt per 1 juni 2021 benoemd als CHRO bij Aegon. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ellen de Brabander

Ellen de BrabanderEllen de Brabander is per juni 2021 benoemd ben als lid van de raad van commissarissen van Sanquin Health Solutions Group te Amsterdam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The leadership factory executive search.

Jacky Stuifmeel

Jacky StuifmeelJacky Stuifmeel, directeur bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en Toezichthoudend bestuurder bij Stuifmeel Beheer BV, is met ingang van 1 mei 2021 benoemd tot commissaris bij Expertisecentrum DBA. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PMP Supervisor, een online matching platform voor commissarissen en toezichthouders dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Herma Hofmeijer

Herma HofmeijerHerma Hofmeijer is met ingang van 1 mei 2021 benoemd tot Directeur/Bestuurder bij Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom. Foto: Robinotof

Marjan Oudeman

Marjan OudemanMarjan Oudeman is door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) voorgedragen als commissaris. Dat maakt het luchtvaartbedrijf op 16 april 2021 bekend.

Eugenie van Wiechen

Eugenie van WiechenAccell Group heeft Eugenie van Wiechen benoemd als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar. Dat maakt het bedrijf op 21 april 2021 na afloop van de ava bekend.

Petula Huising

Petula HuisingPetula Huising wordt per 1 juni 2021 benoemd tot programmadirecteur Werk aan Uitvoering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hilde van der Meer

Hilde van der MeerHilde van der Meer wordt per 1 juli 2021 benoemd als commissaris van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Marijke Kaptein

Marijke KapteinMarijke Kaptein start op 15 juni 2021 als directeur Toezicht bij de Inspectie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Monique Visser

Monique VisserMonique Visser treedt per 1 mei 2021 toe tot de raad van toezicht bij Triade Vitree. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, ontvanger van de Executive Search Award 2020.

Wendy Asbeek

Wendy AsbeekWendy Asbeek Brusse start 15 mei 2021 als directeur Onderzoek bij de Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën.

Mare Riemersma

Mare RiemersmaPer 1 mei 2021 is Mare Riemersma benoemd als lid Raad van Toezicht bij Stichting ZINN in Haren, een moderne ouderenzorgorganisatie. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van BeljonWesterterp, een executive-searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sigrid Verweij

Sigrid Verweij Sigrid Verweij is met ingang van 1 april 2021 benoemd als Lid Adviesraad Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De benoeming kwam tot stand via Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Susan Mogony

Susan MogonySusan Mogony is met ingang van 1 mei 2021 benoemd tot directeur van het NIVRE. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes & Lunau, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Beatrice Friebel

Beatrice FriebelBeatrice Friebel is vanaf 19 april 2021 programmadirecteur IT bij het Joint IV Commando (DMO/JIVC) bij het ministerie van Defensie. Ze treedt daarnaast toe tot de directie van JIVC.

Marieke van der Waal

Marieke van der WaalMarieke van der Waal is benoemd tot directeur van de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, ontvanger van de Executive Search Award 2020.

Maureen Lub

Maureen LubTechnisch dienstverlener Mourik heeft Maureen Lub benoemd tot financieel directeur van de divisie Mourik Industry in Rotterdam. Lub heeft veel ervaring opgebouwd in financiële functies bij onder meer Damen Shipyards en EY.

Chantal Vergouw

Chantal Vergouw is vanaf 10 mei 2021 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Dierenbescherming. Vergouw is sinds 2016 directievoorzitter van verzekeraar Interpolis en bekleedde daarvoor diverse directiefuncties bij ING. Bij de Turkse verzekeraar Eureko Sigorta (Istanbul), onderdeel van de coöperatieve verzekeraar Achmea, is ze lid van de Raad van Commissarissen.

Inge Diepenhorst

Inge Diepenhorst, voorheen Director Business Process Outsourcing bij Raet, is met ingang van 1 juni 2021benoemd tot Directeur Jeugd & Gezin bij CJG Rijnmond.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van .Bosman & Vos, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jorna Leenheer

Jorna Leenheer is met ingang van mei 2021 benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij Stichting Uniek.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Maartje Roelofs

Maartje Roelofs start op 14 juni 2021 als directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Martine Snels

Martine Snels is met ingang van 21 april 2021 benoemd als lid van de Board of Directors bij SIG Combibloc Group AG in Zwitserland.

Nanny Huismans

Nanny Huismans is benoemd als lid van de Raad van Toezicht bij Kunstloc Brabant. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Berenschot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Patricia Gielis

Patricia Gielis is met ingang van juli 2021 benoemd als Directeur HR bij de Radboud Universiteit. Patricia is een ervaren HR Directeur en heeft gewerkt bij complexe organisaties met decentrale besturingsmodellen zoals ABN AMRO, Rabobank en FME, de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Maes Lunau, een executive search bureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sigrid Baas

Sigrid Baas treedt met ingang van 1 mei 2021 toe tot als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Movares Group B.V. Sigrid was eerder o.a. interim voorzitter van de RvB van het Bevolkingsonderzoek Zuid-West en interim directeur-bestuurder bij de Hersenstichting. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van het Nationaal Register.

Tanja Ineke

Tanja Ineke is met ingang van 1 Juli 2021 benoemd tot Voorzitter Raad van Bestuur bij Woonzorggroep Samen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.