Benoemingen

Update benoemingen juli 2020

Door talent zichtbaar te maken bevordert Topvrouwen.nl de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen’ van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Mirjam van Praag

Mirjam van PraagMirjam van Praag is per 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Els van der Plas

Els van der PlasEls van der Plas wordt vanaf 1 november2020 de nieuwe zakelijk directeur van het Bonnefantenmuseum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive search bureau dat zich inzet voor diversiteit in de boardroom.

Mariëlle Vogt

Marielle VogtMariëlle Vogt treedt met ingang van begin 2021 toe tot de Raad van Bestuur van Enexis Groep.

Stephanie Klein Nagelvoort

Stephanie Klein-NagelvoortStephanie Klein Nagelvoort is per ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Jolanda Berntsen

Jolanda BerntsenJolanda Berntsen zal met ingang van 1 oktober 2020 aanstaande benoemd worden tot faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool bij Aeres Groep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Eveline Wouters

Eveline WoutersEveline Wouters treedt per september 2020 toe tot de raad van toezicht van Sevagram. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anouk van de Ven

Anouk van de VenAnouk van de Ven wordt met ingang van 15 september 2020 directeur NOVA van de Corporate Dienst bij Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Conny Kokje

Conny KokjeConny Kokje start op 14 september 2020 als directeur Strategie en Organisatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Marith Volp

Marith VolpMarith Volp wordt per 1 september 2020 directeur Volksgezondheid en Zorg bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hélène Borburgh

Helene BorburghHélène Borburgh wordt per 1 september 2020 benoemd tot directeur Bestuur, Beleid en Communicatie bij de Autoriteit Consument en Markt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Renske van der Veer

Renske VeerRenske van der Veer wordt per 1 september 2020 directeur van het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Annemieke van Dam

Annemieke van DamAnnemieke van Dam wordt programma directeur-generaal Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Marlies Verkuijlen

Marlies VerkuijlenMarlies Verkuijlen is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot voorzitter college van bestuur bij MBO Amersfoort. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties.

Desiree Sollewijn Gelpke

Desiree Sollewijn-GelpkePer 1 september 2020 is Desiree Sollewijn Gelpke benoemd als bestuurder van de Hartekamp Groep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van Bergen Search.

Fenna Hup

Fenna HupFenna Hup is per 1 september 2020 benoemd tot adjunct-directeur Onderwijs aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Nynke van Dijk

Nynke van DijkNynke van Dijk is per 1 september 2020 benoemd tot Decaan van de Faculteit Gezondheid en de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Tanja Nagel

Tanja NagelTanja Nagel is per ingang van 1 september 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van het Dutch Securities Institute. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mytrille Danse

Myrtille DanseMytrille Danse, Director Latin America & the Caribbean bij HIVOS, is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot Executive Director bij the Netherlands Food Partnership.
De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Berenschot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sarah Wilton

Sarah WiltonSarah Wilton is per 1 september 2020 benoemd tot lid van het college van bestuur van Avans Hogeschool. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Denise Koopmans

Denise KoopmansDenise Koopmans wordt door de raad van commissarissen van Royal BAM Group aangedragen voor benoeming tot commissaris bij Royal BAM Groep (op de aandeelhoudersvergadering die op 28 augustus 2020 zal plaatsvinden). De voorgenomen benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marjolijn Sonnema

Marjolijn SonnemaMarjolijn Sonnema is met ingang van 20 juli 2020 benoemd tot directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ellen Peper

Ellen PeperEllen Peper is per juli 2020 benoemd tot lid raad van commissarissen bij de ROM regio Utrecht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Brechtje de Blieck

Brechtje de BlieckBrechtje de Blieck is per 1 juli 2020 benoemd als CCO bij Prometheus Informatics (prometheus.nl). De benoeming is tot stand gekomen door bemiddeling van Women in Sales, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Dénelise L’Ecluse

Denelise l'EcluseDénelise L’Ecluse is met ingang van 1 juli 2020 benoemd als Managing Director Continental Europe voor BSI. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling via Hoggett Bowers executive search.

Eveline Castelijns

Eveline CastelijnsEveline Castelijns is per 9 juli 2020 benoemd als lid raad van toezicht bij Sint Jacob. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ingeborg Meijer

Ingeborg MeijerIngeborg Meijer is met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot directeur financiën risk & compliance bij Zorgspectrum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Deborah Cheng

Deborah ChengDeborah Cheng is per juli 2020 benoemd als lid raad van commissarissen bij de ROM regio Utrecht. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Lynn Zebeda

Lynn ZebedaPer 1 juli 2020 is Lynn Zebeda gestart als lid van de raad van toezicht van Max Havelaar / Fairtrade Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Ebbinge, een executive search bureau dat zich inzet voor diversiteit in de boardroom.

Wilma de Koning

Wilma de KoningWilma de Koning is met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot lid raad van toezicht bij Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Saskia van Opijnen

Saskia van OpijnenSaskia van Opijnen is per 1 juli benoemd tot bestuurder van ouderenzorgorganisatie Avoord.

Sylvia Bijl

Sylvia BijlSylvia Bijl wordt per 1 juli 2020 directeur Begroting bij de hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) bij het ministerie van Defensie.

Magna Simons

Magna SimonsMagna Simons is per 1 juli 2020 benoemd tot lid raad van toezicht bij Kempenhaeghe. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Yvonne Vlasman

Yvonne VlasmanYvonne Vlasman is per 1 juli 2020 benoemd tot partner bij Grant Thornton.

Linda van Driel

Linda van DrielLinda van Driel is per 1 juli 2020 benoemd als lid raad van toezicht bij Kraamzorg De Waarden. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Janneke Niessen

Janneke NiessenICT Group heeft op 1 juli 2020 bekend gemaakt Janneke Niessen voor te dragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen. • De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Joke Snippe

Joke SnippeJoke Snippe is met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot lid raad van toezicht bij Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo & Partners, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marlies van Lohuizen

Marlies van LohuizenMarlies van Lohuizen is per ingang van 1 juli 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Mirage Retail Group. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Vanessa Hart

Vanessa HartVanessa Hart is per 1 juli 2020 benoemd tot voorzitter raad van toezicht bij de SHG Groep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Karin Dorrepaal

Karin DorrepaalKarin Dorrepaal is per ingang van 24 juni 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Van Eeghen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Roelie van Wijk-Russchen

Roelie van Wijk-RusschenRoelie van Wijk-Russchen is met ingang van 24 juni 2020 benoemd tot lid raad van comissarissen bij Altera. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Bianca Nijhof

Bianca NijhofBianca Nijhof is per 19 juni 2020 benoemd als co-chair van de Foundation Board van Workplace Pride.

Kristel Baele

Kristel BaeleKristel Baele is per 16 juni 2020 benoemd tot lid raad van toezicht bij Haagse Hogeschool. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sacha Ausems

Sacha AusemsSacha Ausems is per 15 juni 2020 benoemd als Lid Raad van Toezicht bij Kraamzorg De Waarden. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van der Laan & Co, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Wendy Borneman

Wendy BornemanWendy Borneman is per juni 2020 benoemd tot voorzitter raad van bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Ellen Mackenbach-Lakeman

Ellen MackenbachEllen Mackenbach-Lakeman is per 1 juni 2020 benoemd als CHRO bij Dümmen Orange. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Rian Vogels

Rian VogelsDe Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft Rian Vogels met ingang van 1 juni 2020 benoemd als voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade.

Annelien Bredenoord

Annelien BredenoordAnnelien Bredenoord is per 1 mei 2020 benoemd als lid van de raad van toezicht van het Amsterdam UMC. De benoeming kwam tot stand door middel van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marjolein Demmers

Marjolein DemmersMarjolein Demmers is per ingang van 1 mei 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van FMO. De voorgenomen benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Egon Zehnder, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Sigrid Helbig

Sigrid HelbigSigrid Helbig is benoemd tot lid raad van commissarissen bij Wonen Zuid. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Rieken & Oomen, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Eline Oudenbroek

Eline OudenbroekEline Oudenbroek is benoemd als lid RVC bij Alfen N.V. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Amrop, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Carolijn Ploem

Carolijn PloemCarolijn Ploem is benoemd tot lid raad van bestuur van het Radboudumc. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Claudia Zuiderwijk

Claudia ZuiderwijkClaudia Zuiderwijk is benoemd tot Algemeen Directeur van GVB in Amsterdam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Spencer Stuart, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Dominique Majoor

Dominique MajoorDominique Majoor is benoemd tot lid college van bestuur van het Koning Willem I College in ’s Hertogenbosch. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Vanderkruijs, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marjolein Brasz

Marjolein BraszMarjolein Brasz is benoemd als Managing Director bij Foodvalley NL. De benoeming kwam tot stand door Volta executive consultants.

Henriëtte van Norel

Henritte van NorelHenriëtte van Norel is toegetreden tot het bestuur van VVAO.

An Lemaire

An LemaireAn Lemaire is benoemd als COO bij The Chemours Company.

Shequita Kalloe

Shequitta KalloeShequita Kalloe is benoemd als Lid Raad van Toezicht bij Driestroom. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Van Bergen Search.

Saskia van Walsum

Saskia van WalsumSaskia van Walsum is benoemd tot lid Raad van Commissarissen bij AutoBinck. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.