Scholingsrecht OR

Artikel 18 Wet op de ondernemingsraden schrijft dat leden van een ondernemingsraad recht hebben op jaarlijkse scholing.

Scholingsrecht leden ondernemingsraad     

Leden van de ondernemingsraad hebben een scholingsrecht. Dit staat in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden. De bestuurder is verplicht de leden van de or een aantal dagen per jaar de gelegenheid te geven zich te scholen. Dit gebeurt in werktijd en met behoud van loon.

Aantal scholingsdagen in overleg bepalen

Or-leden kunnen zelf bepalen welke cursus of training zij nuttig vinden.  Het aantal scholingsdagen voor or-leden wordt door de bestuurder en or gezamenlijk vastgesteld. De wet noemt een minimum aantal dagen en uren dat or-leden zich mogen laten scholen. De bestuurder behoort de kosten te betalen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing en vorming van or-leden.


Or-opleidingen met kwaliteit

Or-opleidingsbureaus die aan de criteria van de certificeringsregeling voldoen, krijgen van Stichting SCOOR-RMZO een certificaat. Or opleiders die aan de criteria voldoen komen in het kwaliteitsregister. Daarmee kunnen zowel bureaus als opleiders aantonen dat ze or-opleidingen van een behoorlijke kwaliteit kunnen leveren. 

Zoekt u een cursus of training?

Bent u op zoek naar een opleidingsbureau of opleider voor een or-cursus of training? Raadpleeg dan het Register van opleidingsbureaus en het Register van opleiders. De opleidingen worden aangeboden in de vorm van maatwerktrainingen en/of in de vorm van standaardcursussen.

Richtbedragen scholing

De SER stelt jaarlijks richtbedragen op om te kunnen zien wat redelijke kosten zijn voor kwalitatief goede cursussen. Meer informatie over richtbedragen scholing (pdf, 236 kB).