Kamers

De twee kamers, werkzaam onder het bestuur, hebben de taak om de eisen voor certificering van opleidingsbureaus en de eisen voor registratie van opleiders voor te bereiden, te monitoren of dit in de praktijk werkt en het bestuur te voorzien van advies of beleidsvoorstellen ten aanzien van certificering en registratie.

Onder het bestuur van de stichting SCOOR-RMZO zijn twee kamers werkzaam: een kamer voor certificering van opleidingsbureaus en een kamer voor registratie van opleiders. 

De kamers hebben de taak om de eisen voor certificering van opleidingsbureaus en de eisen voor registratie van opleiders voor te bereiden, te monitoren of dit in de praktijk werkt en het bestuur te voorzien van advies of beleidsvoorstellen ten aanzien van certificering en registratie.  

De kamers kunnen worden ingericht met werkgroepen die op specifieke thema’s uitvoering geven aan beleid of advies geven aan het bestuur. 

Kamer certificering van opleidingsbureaus

De kamer certificering van opleidingsbureaus is samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de werknemersorganisaties,  werkgeversorganisaties en een lid op voordracht van het bestuur van SCOOR-RMZO. De kamer kiest uit haar midden een voorzitter 

Kamer registratie van opleiders

De kamer registratie van opleiders is samengesteld met een vertegenwoordiger vanuit de BVMP, BVMZ en een lid op voordracht van het bestuur SCOOR-RMZO. De kamer kiest uit haar midden een voorzitter.