Aanvraag registratie

Je kan je als opleider op het gebied van medezeggenschap (MZ-opleider) laten registeren als je aan een aantal eisen voldoet.

  • Je schrijft je in als kandidaat voor het Register voor MZ-opleiders via PE-online. Hiervoor maak je eerst een account aan.
  • Zodra je een account hebt, kan je je inloggegevens opvragen bij PE-online en je aanmelden als kandidaat.
  • Je vraag wordt in behandeling genomen door de beoordelingscommissie van SCOOR- RMZO. Eerst word je door de beoordelingscommissie toegelaten tot de kandidaatsfase.
  • Daarna moet je voldoen aan de registratieverplichtingen die gelden voor deze eerste fase van de registratie. Deze fase moet je binnen twee jaar afronden.

Toelatingseisen

Een MZ-opleider kan zich registreren bij het register wanneer hij of zij voldoet aan de volgende toelatingseisen:

  1. De opleider heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding;
  2. De opleider heeft een afgeronde trainer-coach-docentenopleiding of is bezig met een opleiding;
  3. De opleider toont via het afronden van de Basisopleiding MZ-Opleider aan te beschikken over voldoende kennis van de medezeggenschap.

De beoordelingscommissie bepaalt bij de aanmelding of voldaan is aan de bovenstaande vereisten. Bij voldoen aan toelatingseisen 1 én 2 wordt de aanvrager toegelaten tot de kandidaatsfase. Bij voldoen aan alle drie de toelatingseisen wordt de aanvrager toegelaten tot de herregistratiefase van het register.
Als je niet over alle diploma’s of certificaten beschikt, kan je een verzoek indienen bij de beoordelingscommissie op basis van Elders Verworven Competenties (EVC-regeling).

Basisopleidingen

Post HBO registeropleiding Coach
TFC Trainers Academie

Post HBO registeropleiding Trainers
TFC Trainers Academie

Training voor trainers 
Schouten en Nelissen

Kandidaatsfase

De beoordelingscommissie kan besluiten om je tot de kandidaatsfase toe te laten zodat je de mogelijkheid hebt aan de aanvullende eisen te voldoen. Deze kandidaatsfase kan maximaal twee jaar duren. Gedurende deze periode ben je wel zichtbaar in het register.

Verder geldt:

  • Als de kandidaat-geregistreerde niet binnen twee jaar aan de registratie-eisen heeft voldaan, wordt de registratie ongedaan gemaakt. De kandidaat-geregistreerde wordt niet opnieuw toegelaten tot het register.
  • Als de Basisopleiding MZ-Opleider gedurende twee jaar geen doorgang vindt, kan de kandidaatsfase door het bestuur van het Register worden verlengd.
  • De kandidaat-geregistreerde wordt door het register op de hoogte gehouden over de planning van de basisopleiding.

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.