Aanvraag registratie

U kunt zich als opleider op het gebied van medezeggenschap (MZ-opleider) laten registeren als u aan een aantal eisen voldoet.

U moet zich eerst als kandidaat inschrijven. Uw aanvraag wordt daarna door de beoordelingscommissie in behandeling genomen. Eerst wordt u door de beoordelingscommissie toegelaten tot de kandidaatsfase. Daarna moet u voldoen aan de registratieverplichtingen die gelden voor deze eerste fase van de registratie. Deze fase moet u binnen twee jaar afronden.

Toelatingseisen

Een MZ-opleider kan zich registreren bij het register wanneer hij of zij voldoet aan de volgende toelatingseisen:

  1. De opleider heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding;
  2. De opleider heeft een afgeronde trainer-coach-docentenopleiding of is bezig met een opleiding;
  3. De opleider toont via het afronden van de Basisopleiding MZ-Opleider aan te beschikken over voldoende kennis van de medezeggenschap.

De beoordelingscommissie bepaalt bij de aanmelding of voldaan is aan de bovenstaande vereisten. Bij voldoen aan toelatingseisen 1 én 2 wordt de aanvrager toegelaten tot de kandidaatsfase. Bij voldoen aan alle drie de toelatingseisen wordt de aanvrager toegelaten tot de herregistratiefase van het register.

Als u niet over alle diploma’s of certificaten beschikt,  kunt u een verzoek indienen bij de beoordelingscommissie op basis van Elders Verworven Competenties (EVC-regeling).

Kandidaatsfase

De beoordelingscommissie kan besluiten om u tot de kandidaatsfase toe te laten zodat u de mogelijkheid heeft aan de aanvullende eisen te voldoen. Deze kandidaatsfase kan maximaal twee jaar duren. Gedurende deze periode bent u wel zichtbaar in het register.

Verder geldt:
  • Als de kandidaat-geregistreerde niet binnen twee jaar aan de registratie-eisen heeft voldaan, wordt de registratie ongedaan gemaakt. De kandidaat-geregistreerde wordt niet opnieuw toegelaten tot het register.
  • Als de Basisopleiding MZ-Opleider gedurende twee jaar geen doorgang vindt, kan de kandidaatsfase door het bestuur van het Register worden verlengd.
  • De kandidaat-geregistreerde wordt door het register op de hoogte gehouden over de planning van de basisopleiding.

Aanmeldingsformulier kandidaat

Veelgestelde vragen

Voor meer relevante informatie voor opleiders en opleidingsbureaus kunt u terecht op de pagina met Veelgestelde vragen.