CursOR sluit de steekproefaudit met een positief resultaat af

Stichting SCOOR-RMZO houdt jaarlijks een steekproefaudit onder de gecertificeerde bureaus. Dit keer kwam CursOR uit de loting. Bij de audit, die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO, zijn geen tekortkomingen of afwijkingen geconstateerd.

Stempel, certificering OR-opleiders. © Shutterstock

Het bureau heeft laten zien dat de maatwerkcursussen die het aanbiedt aan ondernemingsraden nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen van SCOOR-RMZO. Er is dus geen enkele reden om het certificaat op te schorten of in te trekken. Proficiat CursOR!

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.

Lees meer over de certificeringsregeling opleidingsbureaus