SCOOR-certificaat voor INFÁCY

Opleidingsinstituut INFÁCY uit Diemen heeft voor maatwerktrainingen het certificaat van Stichting SCOOR ontvangen
stempel © Shutterstock

Opleiding voldoet aan criteria SCOOR

INFÁCY heeft de afgelopen maanden een audit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft INFÁCY aangetoond dat de maatwerktrainingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, voldoen aan de door Stichting SCOOR gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is INFÁCY voor de duur van drie jaar gecertificeerd en wordt het bureau in het SCOOR-register vermeld.

SCOOR bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsinstituut aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsinstituut centraal. Meer hierover kunt u lezen op de website van SCOOR.