Bijeenkomst over leveren van kwaliteit in de toekomst

Op 28 juni vond de jaarlijkse SCOOR-netwerkbijeenkomst plaats in het SER-gebouw. Trainers en trainingsbureaus in de medezeggenschap gingen met elkaar in gesprek over kwaliteit van medezeggenschap in de toekomst.
presentatie © Shutterstock
Mark de Wijs (directeur Stichting Pensioen Opleidingen) deelde zijn ervaringen met scholing vanuit de pensioensector. Het verwerken van informatie door mensen verandert snel, de vaardigheden die daarvoor nodig zijn ook. Wat betekent dat voor leertrajecten? In toenemende mate worden daarvoor microlearnings gebruikt. In plaats van de klassieke schoolbanken leren via online platforms, waarop in een paar minuten een thema wordt behandeld.

Hierna werd een toelichting gegeven op het samenwerkingstraject met RMZO door Rudi van der Stege, voorzitter RMZO, en Fieke van der Lecq, voorzitter van SCOOR. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken in het nieuwe jaar samen te gaan in één organisatie, om beter op de markt aan te sluiten. De aanwezige trainers kregen tijdens de bijeenkomst gelegenheid tot het stellen van vragen over het gelopen traject.

Ten slotte sprak Arend van Wijngaarden (CNV) over medezeggenschap in relatie tot robotisering. De invloed van technologie op arbeid is onmiskenbaar. Maar wat heeft dat voor gevolgen voor de medezeggenschap? Arend benadrukte dat het van belang is dat een ondernemingsraad hierbij al vanaf het begin wordt meegenomen. Aan de hand van voorbeelden liet hij zien dat dit de betrokkenheid van werknemers vergroot en dat daarmee de veranderingen in organisaties met breed draagvlak verlopen.