Nieuwsoverzicht scholing en ontwikkeling

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Scholing en ontwikkeling.

Kamerleden onder de indruk van taalambassadeurs

06-06-2019

Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (Groen Links), Dennis Wiersma (VVD), Peter Kwint (SP), Paul van Meenen (D66) en Anne Kuik (CDA) waren het eens: ongelooflijk dapper dat twee taalambassadeurs, Liesbeth de Wit en Hans Kasser, uit eigen ervaring kwamen vertellen wat het betekent om laaggeletterd te zijn.

Advies “Samen werken aan taal” nu ook in versie op makkelijk leesniveau

22-05-2019

In april publiceerde de SER het advies “Samen werken aan taal” over laaggeletterdheid. Vandaag verschijnt een heel korte samenvatting van dat advies in een hertaalde versie op A2 niveau, het leesniveau van laaggeletterden. In samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven wordt deze versie online verspreid.

Nieuw onderwijsprogramma voor PO en VO

08-05-2019

Wat moeten de kinderen van vandaag leren voor het leven van morgen? Negen ontwikkelteams van leraren, schoolleiders en experts, begeleid door Curriculum.nu, hebben hierop antwoord gegeven.

Veel input jongeren voor SER-rapport over ontplooiingskansen

25-04-2019

Het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad heeft veel input opgehaald met vier dialoogsessie met jongeren. Dit wordt gebruikt voor het rapport ‘Ontplooiingskansen van jongeren’ dat de SER op verzoek van het kabinet rond de zomer uitbrengt.

SER: Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken

11-04-2019

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie.

Aangepaste regeling MKB!dee binnenkort opengesteld

02-04-2019

Er is een aangepaste regeling voor MKB!dee gepubliceerd. Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.

Digitalisering en Leven lang ontwikkelen

21-03-2019

Hoe digitaal is Nederland? Het lijkt alsof iedereen alles via computers en smartphones doet, maar is dat wel zo? Kan iedereen wel meekomen? Op de conferentie Nederland Digitaal, waar de SER vandaag een workshop over Leven Lang ontwikkelen houdt, is dit een centrale vraag.

Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal

18-02-2019

Vandaag organiseert de Sociaal-Economische Raad (SER) de bijeenkomst ‘Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal’. Tijdens deze bijeenkomst gaan betrokken beleidsmedewerkers en programmamanagers van provincies, Economic Boards en provinciale SER’en in gesprek over hoe zij hun rol optimaal kunnen spelen.

SER start online enquête over ontplooiingskansen van jongeren

16-01-2019

Prestatiedruk, werkstress, schulden: hebben jongeren het moeilijk om hun leven op de rails te krijgen? Dat wil minister Koolmees van SZW graag weten. Hij vroeg de SER deze kwestie te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform pakte de vraag op. Vanaf vandaag gaat een online enquête van start om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad.

Leven lang ontwikkelen in de zorg

14-12-2018

Hoe belangrijk is Leven Lang ontwikkelen in de zorg? Professionals in de zorg zijn het erover eens dat het belang groot is.