Nieuwsoverzicht scholing en ontwikkeling

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Scholing en ontwikkeling.

Lees het SER-rapport jongeren in verkorte versie

05-09-2019

Vorige week publiceerde het SER Jongerenplatform de verkenning “Hoge verwachtingen” over kansen en belemmeringen van jongeren. Er is ook een korte samenvatting van dat advies beschikbaar.

SER waarschuwt: Jongeren minder snel zelfstandig en tweedeling neemt toe

29-08-2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal-Economische Raad.

Digitalisering biedt kansen op arbeidsmarkt

01-07-2019

Door digitalisering stijgt de behoefte aan ICT-specialisten, benadrukken verschillende partijen in het onderzoek “Arbeidsmarkt ICT met topsectoren”.

Kamerleden onder de indruk van taalambassadeurs

06-06-2019

Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (Groen Links), Dennis Wiersma (VVD), Peter Kwint (SP), Paul van Meenen (D66) en Anne Kuik (CDA) waren het eens: ongelooflijk dapper dat twee taalambassadeurs, Liesbeth de Wit en Hans Kasser, uit eigen ervaring kwamen vertellen wat het betekent om laaggeletterd te zijn.

Leven lang ontwikkelen in de gezondheidszorg

01-06-2019

Rond de thema's 'Leerleiderschap' en 'Werkplekleren organiseren' heeft de VUmc Academie een tweetal rapporten uitgebracht.

Investeringen voor leven lang ontwikkelen doorgerekend

01-06-2019

Onderzoek rondom diverse scenario's voor investeringen in leven lang ontwikkelen.

Advies “Samen werken aan taal” nu ook in versie op makkelijk leesniveau

22-05-2019

In april publiceerde de SER het advies “Samen werken aan taal” over laaggeletterdheid. Vandaag verschijnt een heel korte samenvatting van dat advies in een hertaalde versie op A2 niveau, het leesniveau van laaggeletterden. In samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven wordt deze versie online verspreid.

Belemmeringen voor deelname aan scholing in kaart gebracht

22-05-2019

Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de belemmeringen om aan scholing deel te nemen.

Nieuw onderwijsprogramma voor PO en VO

08-05-2019

Wat moeten de kinderen van vandaag leren voor het leven van morgen? Negen ontwikkelteams van leraren, schoolleiders en experts, begeleid door Curriculum.nu, hebben hierop antwoord gegeven.

"Toegang tot leven lang leren versnelt economische groei"

01-05-2019

Als werknemers niet leren op de werkplek, houdt dat de economische groei tegen. Vooral in landen met veel routinematige banen worden werknemers vaak uitgesloten van dit leerproces.