Naar een sterke en positieve leercultuur

Net als de regering wil de SER een doorbraak op een leven lang ontwikkelen realiseren. De OESO heeft in het skills rapport beschreven hoe noodzakelijk dat is. Er is een sterke, positieve leercultuur nodig voor werkenden en niet-werkenden, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke instellingen. De SER werkt samen veel andere organisaties aan een actie-agenda om leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Actie-agenda

  • De SER verzamelt en toont voorbeelden van plekken waar leren al vanzelfsprekend is. Daar kunnen anderen van leren. Ook kunnen ze uitbreiden door te gaan samenwerken. De SER brengt mensen en organisaties met elkaar in contact en helpt om kennis uit te wisselen. Dat doet de SER door:
    • praktijksessies en online activiteiten te organiseren. Bekijk de actie-agenda (PDF, 1628 kB)
    • kennis te verzamelen en te adviseren over regelgeving.
  • Ook kan de SER kansen en problemen die landelijk van belang zijn bespreken met vertegenwoordigers van landelijke organisaties en beleidsmakers.

Meedoen?

Heeft u zelf een goed voorbeeld van Leven lang ontwikkelen of wilt u contact met de SER hierover, stuur een mail naar doorbraakllo@ser.nl