SER-Thema

Scholing & ontwikkeling

Samen werken aan scholing en ontwikkeling is belangrijk voor werknemers én werkgevers. Maar ook voor wie nog niet aan het werk is. En zelfs voor wie niet meer werkt. Lees de adviezen die de SER gaf over middelbaar beroepsonderwijs, leren tijdens de loopbaan en laaggeletterdheid.
Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. © Shutterstock

Leven lang ontwikkelen

De SER is door ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) gevraagd om als aanjager te fungeren op Leven lang ontwikkelen. Daarvoor wordt een actie-agenda gemaakt om initiatieven aan te moedigen en te helpen.

 

Laaggeletterdheid

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met taal, rekenen of werken op een computer. In het advies Samen werken aan taal geeft de SER aanbevelingen hoe deze mensen geholpen kunnen worden.

Beroepsonderwijs

Welke rol heeft het beroepsonderwijs bij een goede entree op de arbeidsmarkt voor studenten? En bij het bijscholen en omscholen van werkenden? Lees de adviezen die de SER daarover publiceerde.

Advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan

Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen.
Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering maken dit noodzakelijk. De SER pleit voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur.