SER-Thema

Scholing & ontwikkeling

Bouwt u mee aan een sterke, positieve leercultuur zodat mensen kunnen blijven leren en zichzelf ontwikkelen, een leven lang? Meld dan uw initiatief aan, de SER wil goede initiatieven graag ondersteunen.
Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. © Shutterstock

Leven lang ontwikkelen

De SER is door ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) gevraagd om als aanjager te fungeren op Leven lang ontwikkelen. Daarvoor wordt een actie-agenda gemaakt om initiatieven aan te moedigen en te helpen.

 

Werken aan skills

Werkenden helpen om hun talenten te ontwikkelen, een sterke leercultuur laten ontstaan en iedereen de kans geven om mee te kunnen doen in de samenleving. Deze drie topprioriteiten noemt de OECD in haar Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands.

Beroepsonderwijs

Welke rol heeft het beroepsonderwijs bij een goede entree op de arbeidsmarkt voor studenten? En bij het bijscholen en omscholen van werkenden? Lees de adviezen die de SER daarover publiceerde.

Advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan

Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen.
Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering maken dit noodzakelijk. De SER pleit voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur.

Contact

Wilt u meedoen aan de activiteiten die de SER op het gebied van scholing en ontwikkeling uitvoert? Neem dan contact op met Yvonne Bernardt via y.bernardt@ser.nl of doorbraakllo@ser.nl, of meld u aan in de LinkedIn groep.