SER-Thema

Pensioen

Het ouderdomspensioen is bedoeld om mensen na hun werkzame leven van een inkomen te voorzien. Pensioen in Nederland wordt opgebouwd vanuit drie pijlers: De eerste pijler is de AOW. De tweede pijler bestaat uit het arbeidspensioen, via collectieve regelingen. De derde pijler bestaat uit pensioenvoorzieningen die men individueel heeft afgesloten. Het kabinet heeft de SER advies gevraagd over het arbeidspensioen.

Ombudsman Pensioenen

Heeft u een een klacht over uw pensioen of een vervelend geschil met uw pensioenuitvoerder? De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De SER voert het secretariaat.

Het pensioenstelsel

Hoe ziet het pensioenstelsel eruit? Wat moeten we veranderen en wat kunnen we behouden?