SER-Thema

Pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld. Toch is met name over de tweede pijler - de werknemerspensioenen - steeds meer discussie ontstaan. De SER heeft daarom een advies uitgebracht hoe het stelsel herzien kan worden.

Ombudsman Pensioenen

Heeft u een een klacht over uw pensioen of een vervelend geschil met uw pensioenuitvoerder? De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De SER voert het secretariaat.

Het pensioenstelsel

Hoe ziet het pensioenstelsel eruit? Wat moeten we veranderen en wat kunnen we behouden?