Overzicht ideeën en praktijkvoorbeelden

De ideeën en praktijkvoorbeelden met betrekking tot Vacatures en samenstelling OR zijn bijeengebracht door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

OR website

De OR van de gemeente Haarlem heeft een eigen website: www.orhaarlem.nl die voor iedereen toegankelijk is.

Henny Wildenberg (ambtelijk secretaris/adviseur), Gemeente Haarlem - juni 2015


Borging OR werk in de organisatie

Na de reorganisatie organiseren de OR en de bestuurder een studiebijeenkomst voor het nieuwe managerment over de taken en de bevoegdheden van de OR, procedures, relatie OR en bestuurder etc.

Leo van Diemen (voorzitter COR), Wooncorporatie Lefier - oktober 2014